Back to top

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

Presentation
afegeix un signe de percentatge al nombre afegeix un signe de percentatge al nombre

Fraseologia

 • ca  afegeix un signe de percentatge al nombre
 • en  appends a percent sign to the number

Fraseologia

afegeix una carpeta web afegeix una carpeta web

Fraseologia

 • ca  afegeix una carpeta web
 • en  add Web folder

Fraseologia

afegeix una espera afegeix una espera

Fraseologia

 • ca  afegeix una espera
 • en  add wait

Fraseologia

afegeix una pausa afegeix una pausa

Fraseologia

 • ca  afegeix una pausa
 • en  add pause

Fraseologia

afegeix vores i ombreig a una taula afegeix vores i ombreig a una taula

Fraseologia

 • ca  afegeix vores i ombreig a una taula
 • en  add borders and shading to a table

Fraseologia

afegeix, modifica o suprimeix el color d'emplenament afegeix, modifica o suprimeix el color d'emplenament

Fraseologia

 • ca  afegeix, modifica o suprimeix el color d'emplenament
 • en  adds, modifies, or removes the fill color

Fraseologia

afegeix-ho a l'administrador de contactes afegeix-ho a l'administrador de contactes

Fraseologia

 • ca  afegeix-ho a l'administrador de contactes
 • en  add to contact manager

Fraseologia

afegeix-ho a Preferits afegeix-ho a Preferits

Fraseologia

 • ca  afegeix-ho a Preferits
 • en  add to Favorites

Fraseologia

afegeix-ho al diccionari afegeix-ho al diccionari

Fraseologia

 • ca  afegeix-ho al diccionari
 • en  add to dictionary

Fraseologia

afegeix-los tots afegeix-los tots

Fraseologia

 • ca  afegeix-los tots
 • en  add all

Fraseologia