Back to top
il·lícit administratiu il·lícit administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  il·lícit administratiu, n m
 • es  ilícito administrativo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definición
Acció o omissió contrària a l'ordenament jurídic administratiu.
imposició de servituds imposició de servituds

Béns de l'Administració

 • ca  imposició de servituds, n f
 • es  imposición de servidumbres, n f

Béns de l'Administració

Definición
Acció de fer suportar al propietari d'una finca una limitació de domini sobre aquesta finca, perquè és contigua a un bé de domini públic.
impost impost

Activitat administrativa

 • ca  impost, n m
 • es  impuesto, n m

Activitat administrativa

Definición
Tribut exigit sense contraprestació el fet imposable del qual està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.
impugnació d'un acte administratiu impugnació d'un acte administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  impugnació d'un acte administratiu, n f
 • es  impugnación de un acto administrativo, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definición
Acció de combatre la validesa o l'eficàcia d'un acte administratiu.
impuls del procediment administratiu impuls del procediment administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  impuls del procediment administratiu, n m
 • es  impulso del procedimiento administrativo, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definición
Conjunt d'activitats administratives que es duen a terme amb l'objectiu de fer avançar un procediment administratiu per cadascun dels seus tràmits.

Nota

 • L'impuls del procediment administratiu s'ha de fer d'ofici, en tots els tràmits administratius.
inamovibilitat inamovibilitat

Personal al servei de l'Administració

 • ca  inamovibilitat, n f
 • es  inamovilidad, n f

Personal al servei de l'Administració

Definición
Qualitat de la condició de funcionari de carrera de no poder ser retirada a aquell que la té.
incoació incoació

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  incoació, n f
 • es  incoación, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definición
Iniciació d'un procediment administratiu.
incompatibilitat incompatibilitat

Personal al servei de l'Administració

 • ca  incompatibilitat, n f
 • es  incompatibilidad, n f

Personal al servei de l'Administració

Definición
Impossibilitat legal que té un treballador públic d'exercir simultàniament un segon lloc de treball, càrrec o activitat del sector públic, llevat dels supòsits previstos en la legislació aplicable.
indefensió indefensió

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

 • ca  indefensió, n f
 • es  indefensión, n f

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

Definición
Situació en la qual es troba la part interessada en un procediment administratiu quan se li neguen o limiten, il·legalment, els mitjans de defensa davant l'Administració pública.
indemnització reversional indemnització reversional

Garantia patrimonial

 • ca  indemnització reversional, n f
 • es  indemnización reversional, n f

Garantia patrimonial

Definición
Preu just que ha de pagar l'expropiat o els seus drethavents a l'Administració pública en cas de reversió expropiatòria, que té en compte el seu valor real i les millores o danys que s'hi han produït.