Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentación
accessibilitat accessibilitat

administració electrònica administració electrònica

administració pública administració pública

algorisme d'encriptació algorisme d'encriptació

analfabet digital | analfabeta digital analfabet digital | analfabeta digital

anàlisi DAFO anàlisi DAFO

anàlisi de procés anàlisi de procés

anàlisi funcional anàlisi funcional

analògic -a analògic -a

arxiu electrònic de documents arxiu electrònic de documents