Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
zona arqueològica zona arqueològica

 • ca  zona arqueològica, n f ( NTJ 15H:2018(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió de jardins històrics. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 59 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-76-3
 • es  zona arqueológica, n f ( NTJ 15H:2018(ES) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestión de jardines históricos. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. (Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo)

Definición
Zona on existeixen béns mobles o immobles susceptibles de ser estudiats amb metodologia arqueològica, hagin estat o no extrets i tant si es troben en la superfície, en el subsòl o sota les aigües territorials d'un país o regió.
zona climàtica de resistència zona climàtica de resistència

 • ca  zona de rusticitat, n f ( NTJ 01V-2:2018(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'arbrat viari: Criteris de selecció: NTJ 01V. Part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-82-4
 • ca  zona climàtica de resistència, n f sin. compl. ( NTJ 01V-2:2018(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'arbrat viari: Criteris de selecció: NTJ 01V. Part 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-82-4
 • es  zona de rusticidad, n f ( NTJ 01V-2:2018(ES) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Diseño y proyecto de los espacios verdes: Recomendaciones de proyecto de arbolado viario: Criterios de selección: NTJ 01V. Parte 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p. (Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo)
  ISBN 978-84-96564-83-1
 • es  zona climática de resistencia, n f sin. compl. ( NTJ 01V-2:2018(ES) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Diseño y proyecto de los espacios verdes: Recomendaciones de proyecto de arbolado viario: Criterios de selección: NTJ 01V. Parte 2. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 84 p. (Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo)
  ISBN 978-84-96564-83-1
 • en  plant hardiness zone, n

Definición
Categoria definida per un rang de temperatures mínimes absolutes anuals que serveix per a caracteritzar zones geogràfiques isotèrmiques i a la vegada la màxima capacitat que té una planta de resistir el fred.
zona d'afectació zona d'afectació

 • ca  zona d'afectació, n f ( NTJ 01O:2004(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2004. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-93-2

Definición
Zona contigua o confrontada d'una via formada per dues franges de terreny d'amplada variable segons el tipus de via, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l'esplanació, on queden restringides les construccions.
zona d'aplegada de terres vegetals zona d'aplegada de terres vegetals

 • ca  zona d'aplegada de terres vegetals, n f ( NTJ 02A:2005(CA); NTJ 12S-5:2010(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-96564-01-0
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-09-1

Definición
Zona d'una obra destinada a aplegar-hi de manera provisional terres vegetals per a poder ser reutilitzades normalment en la mateixa obra.
zona d'higiene canina zona d'higiene canina

 • ca  zona d'higiene canina, n f ( NTJ 15G:2015(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Àrees d'esbarjo per a gossos: NTJ 15G. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-54-1
 • ca  pipicà, n m sin. compl.
 • es  pipicán, n m
 • es  zona de higiene canina, n f

Definición
Àrea especialment equipada perquè els gossos hi puguin fer les seves necessitats.
zona d'interès etnològic zona d'interès etnològic

 • ca  zona d'interès etnològic, n f ( NTJ 15H:2018(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió de jardins històrics. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 59 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-76-3
 • es  zona de interés etnológico, n f ( NTJ 15H:2018(ES) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestión de jardines históricos. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. (Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo)

Definición
Zona amb un conjunt de vestigis que conté en el seu si elements constitutius del patrimoni etnològic d'un país o regió.

Nota

 • Es poden trobar en espais dins del paisatge natural, en edificis o en instal·lacions.
 • ca  zona de degoteig, n f ( NTJ 03E:2005(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-98-3

Definición
Banda de sòl situada a la zona de projecció de la capçada d'un arbre, en la qual se solen concentrar les seves radícules absorbents.
 • ca  zona de diana, n f ( NTJ 15R-1:2015(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió del risc de l'arbrat urbà. NTJ 15R Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)

Definición
Zona on pot caure un arbre o una part significativa d'un arbre.
zona de domini públic zona de domini públic

 • ca  zona de domini públic, n f ( NTJ 01O:2004(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2004. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-93-2

Definición
Conjunt de terrenys ocupats o d'ocupació futura prevista en el projecte constructiu d'una carretera i els seus elements funcionals, i una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l'aresta exterior de l'esplanació, de vuit metres d'amplada en autopistes i vies preferents i de tres metres en carreteres convencionals.
zona de plantació zona de plantació

 • ca  zona de plantació, n f

Definición
Superfície de la làmina d'aigua dedicada a plantes aquàtiques amb finalitat ornamental o depuradora.