Back to top

Diccionari de la mediació - Presentación

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Drets i Memòria; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2022

 

Aquest recull està dedicat a la mediació, probablement el procediment de resolució de conflictes sense intervenció judicial més conegut. Inclou 660 termes, que apleguen 756 denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, definicions i notes.

L’obra s’estructura a l’entorn dels quatre grans eixos temàtics que es detallen en el document Arbre de camp consultable des d’aquesta mateixa pàgina de presentació: el conflicte, el procés de mediació, els àmbits d’aplicació de la mediació, i els altres sistemes de gestió i resolució alternativa de conflictes (ADR).

En relació amb els ADR, sigla que prové de l’anglès alternative dispute resolution, volem remarcar que el consultant hi trobarà fitxes corresponents a procediments bàsics i coneguts, com ara l’arbitratge, la conciliació i la mediació, i també altres de referides a sistemes implantats més recentment, com el dret col·laboratiu o la coordinació de parentalitat. Igualment inclou altres ADR menys coneguts, alguns dels quals encara no estan desplegats en el nostre territori però sí que estan previstos en el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (Quadre 1. Taula de procediments de resolució de conflictes), com ara el minijudici (en anglès, mini-trial), el peritatge extrajudicial (en anglès, expert fact-finding) o l’avaluació experta preliminar (en anglès, early neutral evaluation).

Són, precisament, aquest segon grup de termes els que el Consell Supervisor del TERMCAT va estudiar i normalitzar amb motiu de l’elaboració d’aquest diccionari, atès el caràcter neològic d’aquesta terminologia que es va consensuar amb un grup d’experts i que després van ser avaluada pel Consell Supervisor. Així doncs, tots els continguts neològics d’aquest diccionari corresponen a termes normalitzats.

Aquest recull es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriquirà amb noves propostes d’especialistes i d’usuaris. És per això que qualsevol consultant o especialista que vulgui participar-hi pot fer arribar les seves propostes o els seus comentaris a l'equip de treball.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball
Arbre de camp

Material complementari:
Infografia interactiva
Vídeo explicatiu

 

Autoria:

 Logotip Departament de Justícia, Drets i Memòria           TERMCAT

 

Edició:

 TERMCAT

 

Citació bibliogràfica recomanada:
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de la mediació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2022. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/301>

 

Última actualización: 22-02-2024