Serveis

Fes clic a la imatge per descobrir els serveis que ofereix el TERMCAT als seus usuaris (professionals experts, lingüistes o ciutadans amb inquietuds terminològiques). Si ja saps quin servei t'interessa, pots anar directament a l'apartat corresponent del desplegable de sota.

Imatge guia de serveis

Cercaterm-Servei de Consultes

El Cercaterm és el cercador del conjunt de fitxes terminològiques de qualsevol àmbit d'especialitat que el TERMCAT posa a disposició pública, de manera gratuïta. Consulta tots els diccionaris terminològics del Centre i també productes cedits per altres organismes de referència.

Per a més informació sobre el contingut de les fitxes terminològiques, el Servei de Consultes atén gratuïtament consultes terminològiques d'especialistes, professionals i empreses o institucions del sector públic i privat; i també ofereix informació sobre criteris terminològics, metodològics i lingüístics aplicats en el treball terminològic o en la normalització de neologismes en català. Si et registres prèviament, pots adreçar consultes terminològiques al Servei.

 

Portals Temàtics-Diccionaris en Línia

El TERMCAT posa a disposició dels professionals d'un àmbit d'especialitat recursos terminològics propis del seu sector mitjançant els Portals Temàtics i els Diccionaris en Línia.

Els Portals Temàtics agrupen recursos terminològics per a un sector d'especialitat; poden contenir un cercador terminològic, articles, comentaris, criteris i enllaços a diccionaris.

Els Diccionaris en Línia agrupen més d'un centenar de diccionaris de diferents dominis d’especialitat, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament, agrupats en grans sectors temàtics.

Els professionals experts tenen l’opció d’integrar-se en grups de terminologia sectorial per col·laborar a mantenir actualitzades les dades terminològiques difoses i en la resolució de dubtes. Si tens interès a col·laborar en un d'aquests grups, pots sol·licitar més informació per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Normalització de termes

El TERMCAT té encomanada la normalització dels neologismes del lèxic d'especialitat. Aquest encàrrec es concreta en dos aspectes:

  • L'aprovació de les formes catalanes dels nous termes que sorgeixen en els àmbits tècnics, científics o humanístics, ja sigui perquè encara no hi ha cap proposta denominativa, ja sigui perquè es difonen formes poc adequades des del punt de vista lingüístic o terminològic.

  • La fixació de criteris lingüístics i terminològics que facilitin el treball terminològic i el desenvolupament dels llenguatges d'especialitat en català.


L'òrgan encarregat de dur a terme aquesta tasca és el Consell Supervisor del TERMCAT.

Dins del procés de normalització de neologismes terminològics, el TERMCAT també impulsa estudis d’implantació dels termes normalitzats, per tenir dades sobre l’ús real dels termes establerts pel Consell Supervisor passats uns anys de la seva aprovació i per conèixer quins són els factors que poden afavorir o dificultar la implantació dels termes.

Si ens vols fer arribar propostes de nous termes per normalitzar, tens a la teva disposició el Dossier de normalització i la guia d'elaboració corresponent (Recerca terminològica: El dossier de normalització). Si consideres que algun dels termes ja normalitzats s'hauria de reconsiderar, fes-nos-ho saber també per mitjà del mateix Dossier de normalització.

Trobaràs tots els termes normalitzats pel Consell Supervisor a la Neoloteca. També es poden consultar des del Cercaterm.

Servei de Documentació

El Servei de Documentació del TERMCAT atén institucions, empreses, associacions professionals, assessors lingüístics, traductors i particulars que necessiten obtenir una informació més detallada sobre productes terminològics d'un determinat àmbit d'especialitat.

Per mitjà de la Biblioteca en Línia, ofereix la possibilitat de consultar les referències bibliogràfiques i la descripció de qualsevol producte terminològic que contingui termes en català.

També ofereix l'opció de consultar el fons documental de la biblioteca del Centre, que conté més de 10.000 volums. Per estar al corrent de les incorporacions mensuals al fons documental del TERMCAT (monografies, articles de revista i parts de monografia), pots consultar les novetats documentals.

Igualment, també ofereix informació sobre els criteris de citació bibliogràfica que utilitza el TERMCAT en les seves bibliografies.

Si vols posar-te en contacte amb el Servei de Documentació o vols consultar les obres del nostre fons documental, et pots adreçar a documentacio@termcat.cat.

Si tens interès en l'adquisició dels materials elaborats pel TERMCAT, consulta l'enllaç Llibreria de la Generalitat de Catalunya.

Assessorament terminològic per a l'elaboració de diccionaris

El TERMCAT atén els organismes (universitats, associacions i col·legis professionals, institucions públiques, empreses, etc.) i les persones (professionals, investigadors, etc.) que sol·liciten assessorament per a l'elaboració de productes terminològics (diccionaris, vocabularis, lèxics, glossaris, tesaurus, etc.).

Les actuacions d'assessorament poden incloure, segons les característiques de cada projecte, tasques de revisió terminològica; de recerca, resolució i, si escau, normalització de neologismes; de suport metodològic; de coordinació d'equips de traductors; d'avaluació qualitativa, i de gestió terminològica i informàtica.

Els autors de diccionaris elaborats tenen la possibilitat d’autoavaluar-los en línia mitjançant l’eina TermTest, que permet a l’usuari tenir una primera valoració objectiva i numèrica del seu diccionari i també conèixer qüestions bàsiques de metodologia que li poden ser útils per a millorar-lo.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Assessorament terminològic per a la redacció o traducció de textos d'especialitat

El TERMCAT ofereix assessorament metodològic, terminològic i documental per a la redacció o traducció d'obres especialitzades, documentació tècnica o normativa i altres textos d'especialitat a les institucions, universitats i centres de recerca, organismes, empreses i persones que ho sol·liciten.

Les actuacions d'assessorament poden incloure, segons les característiques de cada projecte, tasques de revisió terminològica; de recerca, resolució i, si escau, normalització de neologismes; de suport metodològic; de coordinació d'equips de traductors; d'avaluació qualitativa, i de gestió terminològica i informàtica.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Assessorament terminològic per a la localització de productes informàtics

El TERMCAT atén els organismes (associacions, institucions públiques, empreses, etc.) que sol·liciten assessorament per a la localització de productes informàtics en català.

Segons les característiques de cada projecte, l'oferta d'assessorament pot incloure informació sobre els recursos documentals de referència en l'àmbit tecnològic, suport metodològic i terminològic durant el procés de desenvolupament o de traducció del programari, normalització dels neologismes que ho requereixin, valoració de la qualitat lingüística i terminològica del producte final i gestió terminològica durant tot el projecte.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Valoració terminològica de diccionaris i obres especialitzades

El TERMCAT atén els organismes (universitats, associacions i col·legis professionals, institucions públiques, empreses, etc.) i les persones (professionals, investigadors, etc.) que sol·liciten la valoració terminològica d'un producte terminològic o especialitzat que han elaborat o que està en curs d'elaboració.

La valoració se sol concretar en un informe on es detallen les característiques de l'obra, les possibles mancances que s'hi detecten i els passos que caldria fer per resoldre-les.

En el cas de diccionaris i vocabularis, hi ha la possibilitat d’autoavaluar-los en línia mitjançant l’eina TermTest, que permet a l’usuari tenir una primera valoració objectiva i numèrica del seu diccionari i també conèixer qüestions bàsiques de metodologia que li poden ser útils per a millorar-lo.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Difusió de reculls terminològics externs

El TERMCAT ofereix la possibilitat de difondre en línia materials terminològics elaborats per altres entitats, integrats en el Cercaterm o com a diccionaris. Cal que compleixin uns requisits metodològics i de qualitat (veg. Valoració terminològica de diccionaris).

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Descàrrega i cessió de terminologia

El TERMCAT posa a disposició de la societat repertoris terminològics provinents de les seves bases de dades, en diversos formats i sota llicències Creative Commons per mitjà de l'eina Terminologia Oberta.

També atén les institucions, universitats i centres de recerca, empreses i editorials, col·legis professionals i organismes que sol·liciten una cessió de dades terminològiques per respondre a les necessitats de coneixement i divulgació de terminologia en el si de les seves organitzacions, ja sigui a través dels seus webs corporatius, ja sigui com a suport per a la construcció de plataformes tecnològiques de gestió (cercadors, portals, integració en les eines d'edició, etc.), i també les peticions formulades per professionals de la llengua, per doctorands o per especialistes que necessiten mostres de corpus terminològics representatius en els seus treballs de recerca.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Eines informàtiques per al treball terminològic

El TERMCAT ofereix actualment tres eines tecnològiques que faciliten el treball terminològic: el GdT i el GdTweb.

En trobaràs més informació a l’apartat Gestors de terminologia.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

 

Visites i estades de formació

El TERMCAT actua com a centre de pràctiques per a estudiants de terminologia, lexicografia, traducció, documentació, comunicació, multimèdia i informàtica, a través de convenis de col·laboració que manté amb diversos centres de recerca i institucions universitàries.

També organitza sessions d'informació i presentacions a grups d'estudiants, professionals o investigadors interessats en la terminologia.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.

Compromisos generals de servei

En la prestació de serveis, el TERMCAT es compromet amb els seus usuaris a:

  • Atendre totes les peticions d'informació o d'assessorament formulades pels usuaris per mitjà de professionals qualificats i en els terminis acordats per al servei.
  • Garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades que els usuaris li facin arribar en el marc de les relacions professionals establertes, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
  • Mantenir permanentment actualitzades les dades de consulta pública i les dades terminològiques objecte de cessió.

Pots fer-nos arribar qualsevol suggeriment, queixa o comentari per mitjà del formulari de contacte del TERMCAT.