Back to top
 • ca  acomiadament, n m
 • es  despido

Definición
Extinció d'una relació laboral per la voluntat unilateral de l'empresari.
activitat econòmica activitat econòmica

 • ca  activitat econòmica, n f
 • es  actividad económica

Definición
Activitat dirigida a la producció, la distribució o el consum de béns o serveis.
activitat independent activitat independent

 • ca  activitat independent, n f
 • es  actividad independiente

Definición
Activitat d'una empresa que es computa a part de l'activitat principal.
activitat principal activitat principal

 • ca  activitat principal, n f
 • es  actividad principal

Definición
Activitat que constitueix l'objectiu propi d'una empresa.
 • ca  amortització, n f
 • es  amortización

Definición
Pèrdua de valor que pateix anualment un bé a causa de l'ús o de l'avenç tecnològic, i que s'expressa amb un percentatge sobre el valor d'adquisició del bé.
 • ca  aportació, n f
 • es  aportación

Definición
Part econòmica amb què una persona contribueix a una entitat o a un producte financer i que li pot suposar deduccions a l'hora de presentar la declaració de la renda.
arrendament financer arrendament financer

 • ca  arrendament financer, n m
 • ca  lísing, n m
 • es  leasing

Definición
Combinació de l'arrendament amb la compravenda de béns mitjançant la qual s'arrenda un bé, de manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari té l'opció d'adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.
 • ca  assegurança, n f
 • es  seguro

Definición
Contracte aleatori pel qual una part garanteix a l'altra, en cas que es produeixi l'esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura, una indemnització, un capital, una renda o altres prestacions convingudes a canvi del pagament d'un preu.
assignació tributària assignació tributària

 • ca  assignació tributària, n f
 • es  asignación tributaria

Definición
Percentatge de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques que el contribuent decideix si es destina a l'església catòlica, a fins socials o als pressupostos generals de l'Estat.

Nota

 • En l'exercici 2006 l'assignació tributària està fixada en el 0,52% de l'impost sobre la renda de les persones físiques. A partir de l'exercici 2007 aquesta xifra s'elevarà fins al 0,7%.
 • ca  atribuït -ïda, adj
 • es  atribuido -da

Definición
Dit del rendiment, la retenció o els ingressos que s'apliquen a una persona.