Actualització del Cercaterm (29/11/2021)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—Els termes continguts a la norma UNE-EN ISO 17100:2015 Serveis de traducció. Requisits per als serveis de traducció. El TERMCAT ha fet la versió catalana d’aquesta norma, amb l'assessorament d'especialistes de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. Conté 42 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, contingut de la llengua d’arribada i resultat d’una traducció automàtica.)

—El Diccionari de ports i costes: Català, castellà, francès, anglès, elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l’any 1995 i cedit ara pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Conté 1.763 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, abalisament acústic i hangar d’hivernada.)

—El Vocabulari d’hidrologia subterrània, elaborat per la Fundació Centre Internacional d’Hidrologia Subterrània l’any 1996 i cedit ara pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Conté 2.543 termes, amb equivalents en castellà i anglès. (Per exemple, dèficit d’escorriment i emmagatzematge d’aigua dolça.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats

—Segona edició de la Terminologia de les vacunes, elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT l’any 2015. En aquesta nova edició s’hi han afegit 51 termes, relatius sobretot a la composició i la tipologia de vacunes i al programa de vacunació. Ara el diccionari conté 185 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i, en molts casos, amb definicions. (Per exemple, vacuna de partícules similivíriques i ús d’emergència.)

—Segona edició de la Terminologia dels instruments musicals, elaborada pel TERMCAT l’any 2015, amb la col·laboració d’Amical Wikimedia, l’Escola Superior de Música de Catalunya i el Museu de la Música de Barcelona. En aquesta actualització s’hi han afegit 77 termes, relatius a les diverses parts de la guitarra, el saxòfon i el violí. Ara el diccionari conté 339 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definició. (Per exemple, barbaquí i palanca de clau.)

—Actualització del Diccionari de sociologia, una obra del TERMCAT en curs d’elaboració publicat en una primera entrega l’any 2019. En aquesta actualització s’hi han afegit 394 termes, relatius a l’educació i la metodologia. Ara el diccionari conté 2.039 termes, amb equivalents en castellà i anglès i sovint en francès, i amb  definició. (Per exemple, resistència escolar i definició operacional.)

—Actualització del Diccionari dels ocells del món, elaborat per la Fundació Barcelona Zoo, l’Institut Català d’Ornitologia i el TERMCAT i publicat inicialment l’any 2017. En aquesta actualització s’hi han afegit 2.241 termes d’ocells passeriformes. Ara el diccionari conté 10.300 termes, amb equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i amb  el nom científic corresponent. (Per exemple, alacurt ventre-rogenc i merla fumada oriental.)

—Actualització del Lèxic de malalties minoritàries, elaborat pel TERMCAT l’any 2015, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Servei Català de la Salut i la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. En aquesta actualització s’hi han afegit 194 termes, relatius a l’àrea de les epilèpsies. Ara el diccionari conté 792 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès. (Per exemple, encefalitis autoimmunitària per anticossos anti ADK5 i epilèpsia mioclònica juvenil.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—59 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 54 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, maionesa de llet, en Alimentació. Gastronomia, i metavers, en Tecnologies de la informació i la comunicació.)

• 5 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT. (Per exemple, economia baixa en carboni, en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves

—1 fitxa nova, que resumeix i adapta al format de fitxa del Cercaterm un apunt terminològic publicat prèviament al web del TERMCAT. És la fitxa CRITERI ciclogènesi explosiva, borrasca explosiva, cicló bomba o bomba meteorològica? Aquesta fitxa de criteri també es pot consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de les observacions de les lingüistes de l’Optimot o els suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha corregit la forma *hagg a favor de hajj en l’àmbit de l’islam i s’han esmenat tots els casos de confusió en denominacions, definicions i notes entre extremament (és a dir, ‘a un grau elevat’) i extremadament (‘d’una manera extremada’); per exemple, substància extremament inflamable.