Back to top
acondrita acondrita

Ciències de la Terra > Astronomia

 • ca  acondrita, n f
 • es  acondrita, n f
 • es  acondrito, n m
 • fr  achondrite, n f
 • en  achondrite, n

Ciències de la Terra > Astronomia

Definició
Aeròlit constituït per minerals similars als observats a les roques lunars i en els basalts terrestres resultants de processos ignis, que es caracteritza per l'absència de còndrules.

Nota

 • 1. Les acondrites representen aproximadament un 7% dels meteorits que cauen a la Terra i es caracteritzen per haver patit processos de fusió i diferenciació en el planeta o asteroide del qual procedeixen.
 • 2. Les acondrites es distingeixen de les condrites.
adoptiu -iva adoptiu -iva

Dret civil

 • ca  adoptiu -iva, adj
 • es  adoptivo -va, adj
 • fr  adoptif -ive, adj
 • it  adottivo, adj
 • en  adopted, adj

Dret civil

Definició
Que adquireix la relació de parentiu que s'expressa com a conseqüència d'una adopció.

Nota

 • Per exemple, pare adoptiu, mare adoptiva, fill adoptiu.
aeròlit aeròlit

Ciències de la Terra > Astronomia

 • ca  aeròlit, n m
 • ca  meteorit petri, n m sin. compl.
 • es  aerolito, n m
 • es  meteorito rocoso, n m
 • fr  aérolite, n m
 • fr  aérolithe, n m
 • fr  météorite pierreuse, n f
 • en  aerolite, n
 • en  stony meteorite, n

Ciències de la Terra > Astronomia

Definició
Meteorit de caràcter petri compost principalment per silicats, que s'origina per la fragmentació d'un bòlid en penetrar l'atmosfera.

Nota

 • Els aeròlits representen aproximadament el 93% dels meteorits que cauen a la Terra, i es divideixen en dos tipus: condrites i acondrites.
 • ca  afidàvit, n m
 • ca  declaració jurada per escrit, n f
 • es  affidavit, n m
 • es  afidávit, n m
 • fr  affidavit, n m
 • fr  déclaration sous serment, n f
 • it  affidavit, n m
 • it  dichiarazione giurata, n f
 • en  affidavit, n
 • en  sworn statement, n

Dret civil

Definició
Document legal que serveix com a testimoni o com a declaració jurada davant d'un tribunal, o com a garantia o aval en altres casos.

Nota

 • 1. Els afidàvits són propis del dret anglosaxó.
 • 2. El terme afidàvit ve del verb llatí affidare ('garantir (amb jurament)'.
 • ca  agent, n m, f
 • es  agente, n m, f
 • fr  agent | agente, n m, f
 • fr  répresentant | représentante, n m, f sin. compl.
 • it  agente, n m, f
 • en  agent, n

Dret

Definició
Persona que, en nom seu o en representació d'algú altre, realitza actes que poden produir efectes jurídics.
agent de llibertat condicional agent de llibertat condicional

Dret penal

 • ca  agent de llibertat condicional, n m, f
 • es  agente de libertad condicional, n m, f
 • es  oficial de libertad condicional, n m, f
 • fr  agent de liberté conditionelle | agente de liberté conditionelle, n m, f
 • en  parole officer, n

Dret penal

Definició
Treballador social que s'encarrega de la supervisió de persones en llibertat condicional.
 • ca  àgio, n m
 • es  agio, n m
 • fr  agio, n m
 • it  aggio, n m
 • en  agio, n

Dret mercantil

Definició
Benefici obtingut a conseqüència de les fortes i imprevisibles fluctuacions de preu a què estan sotmesos determinats béns, com ara les divises o els pagarés.
agrocompostatge agrocompostatge

Medi ambient

 • ca  agrocompostatge, n m
 • ca  compostatge agrícola, n m sin. compl.
 • es  agrocompostaje, n m
 • es  compostaje agrícola, n m
 • fr  compostage agricole, n m
 • en  agricultural composting, n

Medi ambient

Definició
Compostatge fet a partir de residus procedents de manera directa o indirecta de l'activitat agrícola, ramadera o forestal.
agrupació de municipis agrupació de municipis

Dret constitucional

 • ca  agrupació de municipis, n f
 • es  agrupación de municipios, n f
 • fr  groupement de communes, n m
 • fr  groupement intercommunal, n m

Dret constitucional

Definició
Agrupació de diversos municipis sobre una determinada base física, geogràfica i territorial.
ajust fiscal en frontera ajust fiscal en frontera

Dret internacional

 • ca  ajust fiscal en frontera, n m
 • es  ajuste de impuestos fronterizos, n m
 • es  ajuste fiscal en frontera, n m
 • es  ajuste tributario en frontera, n m
 • fr  ajustement fiscal à la frontière, n m
 • fr  AFF, n m sigla
 • en  border tax adjustment, n
 • en  BTA, n sigla

Dret internacional

Definició
Mesura fiscal que compensa, de manera total o parcial, el tracte diferent entre les importacions i els productes nacionals similars o bé entre les exportacions i els productes similars venuts en el mercat interior.