Back to top
0 CRITERI ciclogènesi explosiva, borrasca explosiva, cicló bomba o bomba meteorològica? 0 CRITERI ciclogènesi explosiva, borrasca explosiva, cicló bomba o bomba meteorològica?

  • ca  0 CRITERI ciclogènesi explosiva, borrasca explosiva, cicló bomba o bomba meteorològica?

<Física > Meteorologia>

Definició
Tant ciclogènesi explosiva com borrasca explosiva i cicló bomba es consideren formes adequades per a designar un determinat fenomen meteorològic, encara que difereixen segons si fan referència a l'origen del fenomen o a la conseqüència i també segons l'àmbit d'ús. En canvi, la denominació *bomba meteorològica no es considera adequada.

Pel que fa a les formes adequades:
- Una ciclogènesi explosiva és un procés de formació o intensificació d'una circulació ciclònica, amb una disminució ràpida i acusada de la pressió atmosfèrica en el centre.
. Els equivalents castellans són una bomba meteorológica, una bombogénesis i una ciclogénesis explosiva; els francesos, une bombe météorologique i une cyclogenèse explosive, i els anglesos, a bombogenesis, an explosive cyclogenesis i a weather bomb.

- Una borrasca explosiva, amb el sinònim secundari cicló bomba (reservat per a àmbits de poca formalitat),
és una borrasca de gran intensitat originada per una ciclogènesi explosiva; les borrasques explosives poden comportar fortes ventades i precipitacions.
. Els equivalents castellans són una bomba meteorológica, una borrasca explosiva i un ciclón bomba; els equivalents francesos, une bombe météo, une bombe météorologique i un cyclone explosif, i els anglesos, a bomb cyclone i a weather bomb.

Pel que fa a *bomba meteorològica, es considera que és una denominació inadequada pels motius següents:
(1) En l'àmbit especialitzat, no és una forma precisa, ja que designa tant el procés de formació d'una circulació ciclònica com la borrasca resultant d'aquest procés.
(2) En l'àmbit divulgatiu, és una forma que pot generar alarma entre la població, per les fortes connotacions de bomba.

Nota