Back to top
gal·lat de propil gal·lat de propil

glicerol glicerol

glicina i la seva sal de sodi glicina i la seva sal de sodi

glicòsids d'esteviol glicòsids d'esteviol

glucomannan de konjac glucomannan de konjac

gluconat de calci gluconat de calci

gluconat de potassi gluconat de potassi

gluconat de sodi gluconat de sodi

gluconat ferrós gluconat ferrós

δ-gluconolactona δ-gluconolactona