Back to top

Diccionari de física - Presentació

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2015)
Amb la col·laboració de: Fundació Torrens-Ibern; Fundació Catalunya-La Pedrera

 

El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern.

La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia. Aquest diccionari, però, s’ha concebut com un recull de terminologia fonamental, amb la voluntat d’oferir una eina de consulta pràctica.

Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc dedicat a la física de la Terra i l’espai i un de dedicat a la física mèdica. Per a cadascuna d’aquestes branques, el lector hi trobarà termes relatius a les teories, els fenòmens i les equacions, i les lleis i els models que els expliquen, com també als experiments més rellevants i les unitats de mesura més emprades o d’interès històric. El punt de partida de la nomenclatura del diccionari ha estat la base de dades de la Gran enciclopèdia catalana, i s’hi han afegit els termes requerits per a la comprensió d’alguns dels conceptes definits i se n’han eliminat els més generals.

Cada article conté la informació següent: la denominació catalana considerada principal amb la categoria lèxica; denominacions catalanes sinònimes, si escau, també amb la categoria lèxica i amb la indicació del tipus de remissió (sinònims, sinònims complementaris o sigles); equivalents en castellà; equivalents en francès; equivalents en anglès; símbols, si escau; l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme; una definició, i, quan s’ha cregut convenient per a ampliar la informació, una nota o més d'una.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

Aquesta obra s’adreça sobretot a estudiants que comencen el grau de Física i graus de ciències afins, estudiants d’enginyeria i alumnes de batxillerat, i també als seus docents, que la poden utilitzar com a recurs didàctic. Alhora, el diccionari pot servir de referència per als periodistes, divulgadors científics, traductors i correctors que estiguin interessats a conèixer la denominació catalana d’un concepte, el seu equivalent en castellà, francès o anglès, el significat exacte d’un terme o, per exemple, quins són els termes bàsics d’una branca de la física concreta. Finalment, desitgem que la consulta d’aquest diccionari contribueixi a ampliar els coneixements de qualsevol lector aficionat a la física que s’hi acosti amb curiositat i interès per endinsar-se en el món d’aquesta ciència.

Un diccionari com aquest, que recull terminologia d’un àmbit tan lligat al progrés del coneixement científic i tecnològic, i, per tant, en evolució permanent, no es pot considerar una obra tancada. Atès que tota obra és susceptible de ser millorada i ampliada, convidem els lectors a fer-nos arribar tots les propostes que puguin contribuir a millorar i fer créixer aquest Diccionari de física, mitjançant la Bústia de suggeriments que trobareu a la dreta dels resultats de cerca.

 

Equip de treball
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Material infogràfic interactiu amb les noves definicions de les unitats bàsiques i constants físiques del sistema internacional d’unitats.

Noves definicions de les unitats del SI

Les capes de la Terra

Les capes de la Terra

 

Autoria:

Universitat Politecnica Catalunya         TERMCAT          Logo Enciclopèdia catalana

 

Edició:    

TERMCAT

 

 Amb la col·laboració:

La pedrera fundació          Fundació torrensibern

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149>

 

Més informació complementària del web del TERMCAT:

En primera persona d’Albert Bramon
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/primera-persona-albert-bramon

#termedelasetmana al web del TERMCAT: Dia internacional del nombre π
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/termedelasetmana-nombre-p

Consulta amb resposta al web del TERMCAT: És adequat l’adjectiu espaitemporal? Sí, si som relativistes
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/adequat-ladjectiu-espaitemporal-som-relativistes

Comentari terminològic al web del TERMCAT: Magnitud, intensitat i escales sísmiques
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/magnitud-sismica-intensitat-sismica-i-escales-sismiques

#termedelasetmana al web del TERMCAT: espaitemps
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/termedelasetmana-espaitemps

Consulta amb resposta al web del TERMCAT: Ones gravitatòries o ones gravitacionals?
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/ones-gravitatories-o-ones-gravitacionals

#termedelasetmana al web del TERMCAT: pentaquark
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/termedelasetmana-pentaquark

#termedelasetmana al web del TERMCAT: inducció electromagnètica
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/termedelasetmana-induccio-electromagnetica

Comentari terminològic al web del TERMCAT: Quant mesura un metre? Termes, física, triangulacions i cims catalans
https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/quant-mesura-metre-termes-fisica-triangulacions-i-cims-catalans

Darrera actualització: 05-04-2024