Back to top
herència herència

Dret de successions

 • ca  herència, n f
 • es  herencia

Dret de successions

Definició
Conjunt de drets, béns i obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort i que es transmeten a l'hereu.
herència jacent herència jacent

Dret de successions

 • ca  herència jacent, n f
 • es  herencia yacente

Dret de successions

Definició
Herència des del moment de la mort del causant fins a la seva acceptació.
heretament heretament

Dret de successions

 • ca  heretament, n m
 • ca  contracte successori, n m sin. compl.
 • ca  pacte successori, n m sin. compl.
 • es  contrato sucesorio
 • es  heredamiento
 • es  pacto sucesorio

Dret de successions

Definició
Institució contractual d'hereu que s'atorga en capítols matrimonials, personalment o mitjançant un poder especial.

Nota

 • L'heretament pot ser a favor d'un o dels dos contraents, dels fills dels contraents o dels esposos mútuament.
heretament complex heretament complex

Dret de successions

 • ca  heretament cumulatiu, n m
 • ca  heretament complex, n m sin. compl.
 • es  heredamiento complejo
 • es  heredamiento cumulativo

Dret de successions

Definició
Heretament a favor d'un contraent en virtut del qual aquest adquireix la qualitat d'hereu contractual i la titularitat de tots els béns presents de l'heretant.
heretament cumulatiu heretament cumulatiu

Dret de successions

 • ca  heretament cumulatiu, n m
 • ca  heretament complex, n m sin. compl.
 • es  heredamiento complejo
 • es  heredamiento cumulativo

Dret de successions

Definició
Heretament a favor d'un contraent en virtut del qual aquest adquireix la qualitat d'hereu contractual i la titularitat de tots els béns presents de l'heretant.
heretament d'herència heretament d'herència

Dret de successions

 • ca  heretament simple, n m
 • ca  heretament d'herència, n m sin. compl.
 • es  heredamiento de herencia
 • es  heredamiento simple

Dret de successions

Definició
Heretament a favor dels contraents, en virtut del qual l'heretant conserva la propietat de tot el patrimoni fins a la seva mort i només atribueix la qualitat d'hereu contractual.
heretament mixt heretament mixt

Dret de successions

 • ca  heretament mixt, n m
 • es  heredamiento mixto

Dret de successions

Definició
Heretament simple a favor d'un contraent amb una donació singular de béns presents.
heretament mutual heretament mutual

Dret de successions

 • ca  heretament mutual, n m
 • es  heredamiento mutual

Dret de successions

Definició
Heretament mitjançant el qual cada cònjuge nomena hereu l'altre per al cas que el sobrevisqui.

Nota

 • L'heretament mutual pot tenir caràcter preventiu, en cas que l'heretant mori sense haver atorgat cap altra disposició a títol universal.
heretament prelatiu heretament prelatiu

Dret de successions

 • ca  heretament prelatiu, n m
 • es  heredamiento prelativo

Dret de successions

Definició
Heretament a favor dels fills dels contraents en virtut del qual es genera un dret d'institució preferent d'hereu.

Nota

 • L'heretament prelatiu no institueix hereu ni atribueix cap dret successori directe.
heretament preventiu heretament preventiu

Dret de successions

 • ca  heretament preventiu, n m
 • es  heredamiento preventivo

Dret de successions

Definició
Heretament a favor dels fills dels contraents en què només s'institueix hereu per prevenir la successió intestada dels heretants i, per tant, només és eficaç si l'heretant no disposa voluntàriament del seu patrimoni en virtut d'un testament o d'un heretament posterior.