Back to top
major d'edat major d'edat

Dret civil general

 • ca  major d'edat, n m, f
 • es  mayor de edad

Dret civil general

Definició
Persona que, pel fet d'haver arribat a divuit anys d'edat, té plena capacitat d'obrar.
majoria d'edat majoria d'edat

Dret civil general

 • ca  majoria d'edat, n f
 • ca  majoritat, n f sin. compl.
 • es  mayor edad
 • es  mayoría de edad
 • es  mayoridad

Dret civil general

Definició
Condició de major d'edat.
majoritat majoritat

Dret civil general

 • ca  majoria d'edat, n f
 • ca  majoritat, n f sin. compl.
 • es  mayor edad
 • es  mayoría de edad
 • es  mayoridad

Dret civil general

Definició
Condició de major d'edat.
 • ca  mala fe, n f
 • es  mala fe

Dret civil general

Definició
Malícia amb la qual es fa alguna cosa, o es posseeix o deté algun bé.
mancomunitat mancomunitat

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  mancomunitat, n f
 • es  mancomunidad

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Cotitularitat en el crèdit o en el deute en virtut de la qual cada cocreditor només pot exigir una part de la prestació i el codeutor només respon per la seva part en el compliment de l'obligació.
mandant mandant

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  mandant, n m, f
 • es  mandante

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Persona que, d'acord amb un contracte de mandat, dona a una altra el poder d'actuar en nom i interès seu o en nom propi, però en interès seu.
mandat mandat

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  contracte de mandat, n m
 • ca  mandat, n m sin. compl.
 • es  contrato de mandato
 • es  mandato

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Contracte pel qual una persona actua en nom i interès d'una altra o en nom propi, però en interès d'una altra.
mandatari | mandatària mandatari | mandatària

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  mandatari | mandatària, n m, f
 • es  mandatario | mandataria

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Persona que, d'acord amb un contracte de mandat, accepta del mandant la gestió d'un afer determinat.
marmessor | marmessora marmessor | marmessora

Dret de successions

 • ca  marmessor | marmessora, n m, f
 • ca  executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.
 • ca  testamentari | testamentària, n m, f sin. compl.
 • es  albacea
 • es  ejecutor testamentario | ejecutora testamentaria
 • es  testamentario | testamentaria

Dret de successions

Definició
Persona nomenada pel causant i, de vegades, pel jutge, perquè executi les disposicions de darrera voluntat.
marmessor particular | marmessora particular marmessor particular | marmessora particular

Dret de successions

 • ca  marmessor particular | marmessora particular, n m, f
 • es  albacea particular

Dret de successions

Definició
Marmessor que ha de complir un o més encàrrecs relatius a una herència o executar disposicions testamentàries concretes.