Back to top
anotació preventiva anotació preventiva

Drets reals

 • ca  anotació preventiva, n f
 • es  anotación preventiva

Drets reals

Definició
Assentament marginal de caràcter provisional en el registre de la propietat amb la finalitat de fer oposable la situació anotada a terceres persones.
 • ca  anticresi, n f
 • es  anticresis

Drets reals

Definició
Dret real que es constitueix sobre un bé immoble del deutor en garantia del compliment d'una obligació i que autoritza el creditor a percebre els fruits d'aquest bé immoble, i aplicar-los al pagament dels interessos i a l'amortització del capital degut.
anticresista anticresista

Drets reals

 • ca  anticresista, n m, f
 • es  anticresista

Drets reals

Definició
Titular d'un dret d'anticresi.
anul·labilitat anul·labilitat

Dret civil general

 • ca  anul·labilitat, n f
 • es  anulabilidad

Dret civil general

Definició
Qualitat d'un acte o un negoci jurídic afectat per un vici o un defecte legal que el fa susceptible de ser impugnat.
anul·lació anul·lació

Dret civil general

 • ca  anul·lació, n f
 • es  anulación

Dret civil general

Definició
Acció i efecte de fer que un acte o un negoci deixi de tenir aquells efectes jurídics que la voluntat del subjecte o de les parts pretenien aconseguir.
anul·lar anul·lar

Dret civil general

 • ca  anul·lar, v tr
 • es  anular

Dret civil general

Definició
Fer que un acte o un negoci deixi de tenir aquells efectes jurídics que la voluntat del subjecte o de les parts pretenien aconseguir.
any de plor any de plor

Dret de família

 • ca  any de viduïtat, n m
 • ca  any de plor, n m sin. compl.
 • es  año de viudedad

Dret de família

Definició
Dret del cònjuge supervivent, no separat judicialment ni de fet i que no sigui usufructuari universal de l'herència, a ocupar tot l'habitatge conjugal i a ser alimentat a càrrec del patrimoni del premort, d'acord amb el nivell de vida que tenia durant el matrimoni i amb la quantia d'aquest patrimoni, durant l'any següent a la mort del seu cònjuge.
any de viduïtat any de viduïtat

Dret de família

 • ca  any de viduïtat, n m
 • ca  any de plor, n m sin. compl.
 • es  año de viudedad

Dret de família

Definició
Dret del cònjuge supervivent, no separat judicialment ni de fet i que no sigui usufructuari universal de l'herència, a ocupar tot l'habitatge conjugal i a ser alimentat a càrrec del patrimoni del premort, d'acord amb el nivell de vida que tenia durant el matrimoni i amb la quantia d'aquest patrimoni, durant l'any següent a la mort del seu cònjuge.
apoderament apoderament

Dret civil general

 • ca  apoderament, n m
 • es  apoderamiento

Dret civil general

Definició
Acció i efecte d'atorgar un poder.
apoderat | apoderada apoderat | apoderada

Dret civil general

 • ca  apoderat | apoderada, n m, f
 • es  apoderado | apoderada

Dret civil general

Definició
Persona a favor de la qual ha estat atorgat un poder que l'autoritza a actuar en nom o en interès del poderdant.