Back to top
validació validació

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  validació, n f
 • es  validación, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acció d'un òrgan d'una administració pública d'esmenar els vicis que presenta un acte administratiu anul·lable i declarar-ne la plena eficàcia.
validesa de l'acte administratiu validesa de l'acte administratiu

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  validesa de l'acte administratiu, n f
 • es  validez del acto administrativo, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Qualitat d'un acte administratiu de ser vàlid perquè en són correctes els elements essencials.
valor cadastral valor cadastral

Urbanisme

 • ca  valor cadastral, n m
 • es  valor catastral, n m

Urbanisme

Definició
Valor que una administració pública atribueix a una finca urbana o rústica, i que pren com a referència en actuacions de caràcter fiscal o d'una altra naturalesa.
valor de repercussió valor de repercussió

Urbanisme

 • ca  valor de repercussió, n m
 • es  valor de repercusión, n m

Urbanisme

Definició
Valor de mercat del sòl on està situat un immoble, determinat pels metres quadrats i l'ús que s'hi pot donar d'acord amb el planejament urbanístic.
valor de substitució valor de substitució

Garantia patrimonial

 • ca  valor de substitució, n m
 • es  valor de sustitución, n m

Garantia patrimonial

Definició
Quantificació, d'acord amb el valor de mercat, del que costaria a la persona expropiada obtenir un bé o un dret de característiques similars al que s'ha d'expropiar.
valor teòric valor teòric

Garantia patrimonial

 • ca  valor teòric, n m
 • es  valor teórico, n m

Garantia patrimonial

Definició
Diferència entre l'actiu real dels títols objecte d'expropiació forçosa i el passiu exigible en l'últim balanç aprovat.
valor urbanístic valor urbanístic

Urbanisme

 • ca  valor urbanístic, n m
 • es  valor urbanístico, n m

Urbanisme

Definició
Valor d'un sòl d'acord amb la seva qualificació i les facultats urbanístiques adquirides.
valoració urbanística valoració urbanística

Urbanisme

 • ca  valoració urbanística, n f
 • es  valoración urbanística, n f

Urbanisme

Definició
Acció de determinar el valor d'un sòl amb uns criteris de taxació objectius establerts per la legislació urbanística.
vegueria vegueria

Organització administrativa

 • ca  vegueria, n f
 • es  veguería, n f

Organització administrativa

Definició
Divisió territorial amb personalitat jurídica pròpia per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i per a l'organització territorial dels serveis de la Generalitat de Catalunya.

Nota

 • Les vegueries estan regulades a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
via via

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  via, n f
 • es  vía, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Procediment jurídic.