Back to top
targeta d'identitat d'estranger targeta d'identitat d'estranger

Activitat administrativa

 • ca  targeta d'identitat d'estranger, n f
 • es  tarjeta de identidad de extranjero, n f

Activitat administrativa

Definició
Document que acredita la identitat i la situació a l'Estat espanyol d'un ciutadà estranger que té un visat o una autorització per quedar-s'hi durant un període de més de sis mesos.
tarifa tarifa

Activitat administrativa

 • ca  tarifa, n f
 • es  tarifa, n f

Activitat administrativa

Definició
Preu estipulat que ha de satisfer un usuari per un servei públic.
taula de negociació taula de negociació

Personal al servei de l'Administració

 • ca  taula de negociació, n f
 • es  mesa de negociación, n f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Comissió constituïda per representants dels funcionaris públics i de l'Administració pública que té la finalitat d'arribar a un acord en matèria de condicions de treball i ocupació.
 • ca  taxa, n f
 • es  tasa, n f

Activitat administrativa

Definició
Tribut el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin a l'obligat tributari, l'afectin o el beneficiïn de manera particular, quan els serveis o les activitats no siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per als obligats tributaris o no els presti o els dugui a terme el sector privat.

Nota

 • S'entén que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret públic quan es porten a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat correspon a un ens públic.
teoria de l'equivalència de les condicions teoria de l'equivalència de les condicions

Garantia patrimonial

 • ca  teoria de l'equivalència de les condicions, n f
 • es  teoría de la equivalencia de las condiciones, n f

Garantia patrimonial

Definició
Teoria segons la qual tots els factors causals concorrents en la producció d'un dany impliquen la responsabilitat dels seus agents.
teoria de la causalitat adequada teoria de la causalitat adequada

Garantia patrimonial

 • ca  teoria de la causalitat adequada, n f
 • es  teoría de la causalidad adecuada, n f

Garantia patrimonial

Definició
Teoria segons la qual una administració pública respon d'un dany produït pel funcionament d'un servei públic, encara que hi concorrin altres causes.
teoria de la causalitat exclusiva teoria de la causalitat exclusiva

Garantia patrimonial

 • ca  teoria de la causalitat exclusiva, n f
 • es  teoría de la causalidad exclusiva, n f

Garantia patrimonial

Definició
Teoria segons la qual una administració pública només respon d'un dany si la seva única causa ha estat el funcionament d'un servei públic.
teoria de les nul·litats teoria de les nul·litats

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  teoria de les nul·litats, n f
 • es  teoría de las nulidades, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Teoria que determina que els actes administratius o els negocis jurídics que infringeixen l'ordenament jurídic han de ser sancionats amb la pèrdua de la seva validesa i eficàcia.

Nota

 • La teoria de les nul·litats distingeix dos tipus de vicis: els que determinen la nul·litat de ple dret i els que determinen l'anul·labilitat.
terme terme

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  terme, n m
 • es  término, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Moment a partir del qual comença o cessa l'eficàcia d'un acte administratiu o a partir del qual comença a comptar el termini per a dur a terme alguna actuació d'una administració pública.
terme terme

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  termini, n m
 • ca  terme, n m sin. compl.
 • es  plazo, n m
 • es  término, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Temps assenyalat per a alguna cosa, especialment per a la finalització d'un procediment o d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per a la interposició d'una demanda, un recurs, un escrit, etc.