Back to top
adenoides adenoides

Òrgans i teixits limfoides

 • ca  amígdala faríngia, n f
 • ca  adenoides, n f pl sin. compl.
 • es  adenoides
 • es  amígdala faríngea
 • fr  adénoïde
 • fr  amygdale laryngée
 • en  adenoids
 • en  laryngeal tonsil

Òrgans i teixits limfoides

Definició
Amígdala situada a la volta i a la paret posterior de la rinofaringe.
adenopatia adenopatia

Immunopatologia

 • ca  limfadenopatia, n f
 • ca  limfoadenopatia, n f
 • ca  adenopatia, n f sin. compl.
 • es  adenopatía
 • es  linfadenopatía
 • fr  adénopathie
 • fr  lymphadénopathie
 • en  adenopathy
 • en  lymphadenopathy

Immunopatologia

Definició
Augment patològic de la mida d'un gangli limfàtic.
adenosina-desaminasa adenosina-desaminasa

Immunodeficiències

 • ca  adenosina-desaminasa, n f
 • ca  ADA, n f sigla
 • es  adenosina-desaminasa
 • es  ADA sigla
 • fr  adénosine désaminase
 • fr  ADA sigla
 • en  adenosine deaminase
 • en  ADA sigla

Immunodeficiències

Definició
Enzim que intervé en el catabolisme dels nucleòtids i catalitza la conversió d'adenosina en inosina i amoníac, present a tots els teixits i amb una funció cabdal en el desenvolupament dels limfòcits.

Nota

 • La sigla ADA prové de l'anglès adenosine deaminase.
adherència immunitària adherència immunitària

Receptors i molècules de membrana

 • ca  adherència immunitària, n f
 • es  adherencia inmunitaria
 • fr  immunoadhérence
 • en  immune adherence

Receptors i molècules de membrana

Definició
Capacitat dels complexos antigen-anticòs i de les partícules opsonitzades per a fixar-se als fagòcits mitjançant els receptors d'Fc o els receptors de complement.

Nota

 • L'adherència immunitària és la base del mecanisme per a detectar els factors del complement en algunes proves de fixació de complement.
adhesió leucocitària adhesió leucocitària

Cèl·lules i processos citològics

 • ca  adhesió leucocitària, n f
 • es  adhesión leucocitaria
 • fr  adhésion leucocytaire
 • en  leukocyte adhesion

Cèl·lules i processos citològics

Definició
Conjunt de processos que determinen la interacció dels leucòcits amb altres estructures de l'organisme, especialment amb l'endoteli dels vasos sanguinis o la matriu extracel·lular, i que controlen la idoneïtat de la recirculació leucocitària.
adhesió leucocitària ferma adhesió leucocitària ferma

Cèl·lules i processos citològics

 • ca  adhesió leucocitària ferma, n f
 • es  adhesión leucocitaria firme
 • fr  adhésion leucocytaire ferme
 • en  firm leukocyte adhesion

Cèl·lules i processos citològics

Definició
Adhesió leucocitària intensificada a l'endoteli dels vasos sanguinis, que es produeix després del rodolament i que immobilitza els leucòcits fixant-los a la paret endotelial, vehiculada per molècules d'adhesió com ara l'LFA-1 o l'ICAM-1.

Nota

 • L'adhesió leucocitària ferma és la segona etapa de l'extravasació, prèvia a la diapedesi.
adjuvant adjuvant

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  adjuvant, n m
 • es  adyuvante
 • fr  adjuvant
 • en  adjuvant

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Substància que, administrada conjuntament amb un antigen, facilita o augmenta la resposta immunitària contra aquest antigen.
adjuvant complet de Freund adjuvant complet de Freund

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  adjuvant complet de Freund, n m
 • es  adyuvante completo de Freund
 • fr  adjuvant complet de Freund
 • en  complete Freund adjuvant

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Adjuvant de Freund que conté micobacteris morts en suspensió.
adjuvant de Freund adjuvant de Freund

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  adjuvant de Freund, n m
 • es  adyuvante de Freund
 • fr  adjuvant de Freund
 • en  Freund adjuvant

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Adjuvant en forma d'emulsió estable d'aigua en oli, emprat com a estimulador de les respostes immunitàries.
adjuvant incomplet de Freund adjuvant incomplet de Freund

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  adjuvant incomplet de Freund, n m
 • es  adyuvante incompleto de Freund
 • fr  adjuvant incomplet de Freund
 • en  incomplete Freund adjuvant

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Adjuvant de Freund que no conté micobacteris morts en suspensió.