Back to top
agut -uda agut -uda

Sistema immunitari

 • ca  agut -uda, adj
 • es  agudo
 • fr  aigu
 • en  acute

Sistema immunitari

Definició
Dit del procés que té una aparició relativament ràpida i un curs breu.
 • ca  anèmia hemolítica autoimmunitària, n f
 • ca  AHA, n f sigla
 • es  anemia hemolítica autoinmunitaria
 • es  AHA sigla
 • fr  anémie hémolytique auto-immune
 • fr  AHAI sigla
 • en  autoimmune hemolytic anemia
 • en  AHA sigla

Autoimmunitat

Definició
Anèmia causada per anticossos que reconeixen antígens de la superfície dels eritròcits.
ajustament induït ajustament induït

Interacció antigen-anticòs

 • ca  ajustament induït, n m
 • fr  ajustement induit
 • en  induced fit

Interacció antigen-anticòs

Definició
Flexió dels residus dels llaços de les regions hipervariables que estan en contacte amb el determinant antigènic, de manera que la interacció espacial entre antigen i anticòs es pot ajustar millor.
alemtuzumab alemtuzumab

Immunomodulació

 • ca  alemtuzumab, n m
 • es  alemtuzumab
 • fr  alemtuzumab
 • en  alemtuzumab
 • CAS  21679-14-1

Immunomodulació

Definició
Fàrmac immunomodulador, anticòs monoclonal, que inhibeix selectivament el factor de necrosi tumoral alfa i provoca la lisi de limfòcits mitjançant una unió a CD52, s'empra en el tractament de la leucèmia limfocítica crònica de cèl·lules B en què la quimioteràpia combinada amb fludarabina no és adequada.

Nota

 • El CD52 és un receptor present en la superfície dels limfòcits B i T, i dels monòcits, timòcits i macròfags.
 • L'alemtuzumab no sembla danyar les cèl·lules mare hematopoètiques.
 • La fludarabina és un fàrmac antineoplàstic.
 • ca  complement, n m
 • ca  alexina, n f sin. compl.
 • ca  sistema del complement, n m sin. compl.
 • es  alexina
 • es  complemento
 • fr  alexine
 • fr  complément
 • en  alexin
 • en  complement
 • en  complement system

Immunitat innata

Definició
Conjunt de proteïnes plasmàtiques i de la superfície cel·lular que intervé en diferents processos immunitaris i que, en activar-se per mitjà d'una cascada, genera complexos d'atac a la membrana i pèptids mediadors de la inflamació i del reclutament de fagòcits, opsonitza patògens i facilita l'eliminació de complexos antigen-anticòs.

Nota

 • 1. Es coneixen tres vies d'activació del complement, la via clàssica, la via alternativa i la via de la lectina, les quals conflueixen en la formació de la C3/C5-convertasa de la via clàssica del complement.
 • 2. El terme alexina, que avui gairebé no s'usa, té valor com a referent històric.
 • ca  al·lel, n m
 • es  alelo
 • fr  allèle
 • en  allele

Sistema immunitari

Definició
Cadascuna de les formes alternatives d'un gen que ocupen el mateix locus en cromosomes homòlegs.
al·lergen al·lergen

Hipersensibilitat i al·lèrgia

 • ca  al·lergogen, n m
 • ca  al·lergen, n m sin. compl.
 • es  alergeno
 • es  alérgeno
 • fr  allergène
 • en  allergen

Hipersensibilitat i al·lèrgia

Definició
Antigen que indueix una reacció al·lèrgica.
al·lergen -èrgena al·lergen -èrgena

Hipersensibilitat i al·lèrgia

 • ca  al·lergogen -ògena, adj
 • ca  al·lergen -èrgena, adj sin. compl.
 • es  alergeno
 • es  alérgeno
 • fr  allergène
 • en  allergenic

Hipersensibilitat i al·lèrgia

Definició
Que indueix una reacció al·lèrgica.

Nota

 • Per exemple, són al·lergògens el pol·len, la pols domèstica i les escates d'alguns animals.
al·lèrgia al·lèrgia

Hipersensibilitat i al·lèrgia

 • ca  al·lèrgia, n f
 • es  alergia
 • fr  allergie
 • en  allergy

Hipersensibilitat i al·lèrgia

Definició
Estat d'hipersensibilitat provocat per la sensibilització de l'organisme contra un antigen concret.
al·lèrgia a fàrmacs al·lèrgia a fàrmacs

Hipersensibilitat i al·lèrgia

 • ca  al·lèrgia medicamentosa, n f
 • ca  al·lèrgia a fàrmacs, n f sin. compl.
 • es  alergia medicamentosa
 • fr  allergie médicamenteuse
 • en  drug allergy

Hipersensibilitat i al·lèrgia

Definició
Al·lèrgia causada per l'administració d'un fàrmac que actua com a antigen o com a haptè, directament o després de ser metabolitzat.