Back to top
adrecina adrecina

Receptors i molècules de membrana

 • ca  adrecina, n f
 • es  adresina
 • es  dirigina
 • fr  adressine
 • en  addressin

Receptors i molècules de membrana

Definició
Receptor endotelial que confereix especificitat tissular a les vies de migració cel·lular leucocitàries.
afinitat afinitat

Interacció antigen-anticòs

 • ca  afinitat, n f
 • es  afinidad
 • fr  affinité
 • en  affinity

Interacció antigen-anticòs

Definició
Força d'unió que s'estableix entre un determinant antigènic i un lloc de combinació d'un anticòs.

Nota

 • L'afinitat depèn de la coincidència espacial dels dos elements que reaccionen i de la distribució dels grups hidròfobs amb càrrega elèctrica; representa, per tant, la suma de totes les forces d'atracció i repulsió.
afinitat funcional afinitat funcional

Interacció antigen-anticòs

 • ca  afinitat funcional, n f
 • es  afinidad funcional
 • fr  affinité fonctionnelle
 • en  functional affinity

Interacció antigen-anticòs

Definició
Afinitat descrita per la constant d'associació de la reacció entre un anticòs bivalent o multivalent i un lligand bivalent o multivalent.
agammaglobulinèmia agammaglobulinèmia

Immunodeficiències

 • ca  agammaglobulinèmia, n f
 • es  agammaglobulinemia
 • fr  agammaglobulinémie
 • en  agammaglobulinemia

Immunodeficiències

Definició
Absència d'immunoglobulines en el sèrum.

Nota

 • El terme agammaglobulinèmia es fa servir de vegades com a sinònim de hipogammaglobulinèmia quan hi ha una baixada acusada de globulines en el sèrum, però es tracta d'un ús poc recomanable.
agammaglobulinèmia congènita agammaglobulinèmia congènita

Immunodeficiències

 • ca  agammaglobulinèmia lligada a X, n f
 • ca  agammaglobulinèmia congènita, n f sin. compl.
 • ca  malaltia de Bruton, n f sin. compl.
 • es  agammaglobulinemia congénita
 • es  agammaglobulinemia ligada a X
 • es  enfermedad de Bruton
 • fr  agammaglobulinémie congénitale
 • fr  agammaglobulinémie liée à l'X
 • fr  maladie de Bruton
 • en  Bruton disease
 • en  congenital agammaglobulinemia
 • en  X-linked agammaglobulinemia

Immunodeficiències

Definició
Immunodeficiència primària d'herència lligada al cromosoma X, caracteritzada per l'absència de limfòcits B madurs circulants i d'immunoglobulines sèriques, i associada amb infeccions bacterianes greus.

Nota

 • L'agammaglobulinèmia lligada a X és deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.
agammaglobulinèmia lligada a X agammaglobulinèmia lligada a X

Immunodeficiències

 • ca  agammaglobulinèmia lligada a X, n f
 • ca  agammaglobulinèmia congènita, n f sin. compl.
 • ca  malaltia de Bruton, n f sin. compl.
 • es  agammaglobulinemia congénita
 • es  agammaglobulinemia ligada a X
 • es  enfermedad de Bruton
 • fr  agammaglobulinémie congénitale
 • fr  agammaglobulinémie liée à l'X
 • fr  maladie de Bruton
 • en  Bruton disease
 • en  congenital agammaglobulinemia
 • en  X-linked agammaglobulinemia

Immunodeficiències

Definició
Immunodeficiència primària d'herència lligada al cromosoma X, caracteritzada per l'absència de limfòcits B madurs circulants i d'immunoglobulines sèriques, i associada amb infeccions bacterianes greus.

Nota

 • L'agammaglobulinèmia lligada a X és deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.
agar agar

Material i animals d'experimentació

 • ca  agar-agar, n m
 • ca  agar, n m sin. compl.
 • ca  gelosa, n f sin. compl.
 • es  agar
 • es  agar-agar
 • es  gelosa
 • fr  agar-agar
 • fr  gélose
 • en  agar
 • en  agar-agar
 • en  gelose

Material i animals d'experimentació

Definició
Complex de polisacàrids que s'extreu d'algunes algues vermelles, emprat en la immunodifusió com a suport inert per al creixement de cèl·lules, especialment bacteris i cèl·lules tumorals.
agar-agar agar-agar

Material i animals d'experimentació

 • ca  agar-agar, n m
 • ca  agar, n m sin. compl.
 • ca  gelosa, n f sin. compl.
 • es  agar
 • es  agar-agar
 • es  gelosa
 • fr  agar-agar
 • fr  gélose
 • en  agar
 • en  agar-agar
 • en  gelose

Material i animals d'experimentació

Definició
Complex de polisacàrids que s'extreu d'algunes algues vermelles, emprat en la immunodifusió com a suport inert per al creixement de cèl·lules, especialment bacteris i cèl·lules tumorals.
agarosa agarosa

Material i animals d'experimentació

 • ca  agarosa, n f
 • es  agarosa
 • fr  agarose
 • en  agarose

Material i animals d'experimentació

Definició
Polisacàrid que es troba a l'agar-agar, generalment compost de galactosa i residus alterats d'anhidrogalactosa, amb residus de sulfat, emprat sovint en tècniques immunològiques.
aglutinació aglutinació

Interacció antigen-anticòs

 • ca  aglutinació, n f
 • es  aglutinación
 • fr  agglutination
 • en  agglutination

Interacció antigen-anticòs

Definició
Aglomeració de partícules d'antigen mitjançant la seva unió amb anticossos específics, que provoca la formació d'un reticle visible.