Back to top
agnòstic -a agnòstic -a

Termes seculars

 • ca  agnòstic -a, adj

Termes seculars

Definició
Relatiu o pertanyent a l'agnosticisme.
agnosticisme agnosticisme

Termes seculars

 • ca  agnosticisme, n m

Termes seculars

Definició
Actitud filosòfica segons la qual tot el que va més enllà de les dades experimentals no pot ser conegut.

Nota

 • La denominació agnosticisme prové de l'adjectiu agnòstic -a, 'que no pot ser conegut'. Tot i que la denominació agnosticisme hagi estat creada pel biòleg Thomas Huxley el 1869, el concepte es pot aplicar a qualsevol època de la història, per exemple al segle V aC, en què el sofista grec Protàgores considerava impossible afirmar sense proves l'existència dels déus. Efectivament, el pensament agnòstic només accepta la veritat comprovada pel mètode científic i rebutja qualsevol creença o dogma metafísic basat en la noció d'absolut diví. D'altra banda, l'agnosticisme també inclou diverses filosofies que admeten l'existència d'un ordre de realitat que no pot ser conegut per naturalesa: és el cas del positivisme d'Auguste Comte, de l'evolucionisme de Herbert Spencer, del relativisme de William Hamilton, etc.
 • ca  Àgora

Noves religions

Definició
Comunitat fundada l'any 1974 per Ángel Nogueira Dobarro, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, en connexió amb el grup francès Agora.

Nota

 • L'aspiració del moviment Àgora és la realització plena de l'ésser humà, vist des d'una perspectiva platònica, oriental i gnòstica i considerat lliure quan es desmarca dels seus lligams tradicionals (família, religió, matrimoni). Àgora organitza conferències, formació d'adults i de disminuïts psíquics mitjançant la Fundació Ánthropos, i difon publicacions a través d'una llibreria (Ánthropos) i una editorial (Editorial del Hombre) pròpies.
 • ca  ahimsa, n f

Hinduisme

Definició
Virtut per la qual hom renuncia a fer mal a qualsevol ésser vivent ja sigui mitjançant el pensament, la paraula o l'acció.

Nota

 • L'ahimsa, entesa com a 'no-violència', es va popularitzar a partir de Gandhi en el seu combat contra el domini colonial britànic mitjançant la resistència passiva.
 • La denominació ahimsa significa, literalment, 'no dany'.
 • ca  ahmadia, n f

Islam

Definició
Corrent de l'islam sunnita.

Nota

 • L'ahmadia va ser fundada al segle XIX al Panjab per Mirzà Gulam Ahmad, que es va sentir cridat per Déu a lluitar contra el cristianisme i va escriure una obra on exposa les seves revelacions i en la qual manlleva elements de la Bíblia i de l'Evangeli. El 1890 es va presentar com a profeta (mahdí), és a dir, com a renovador de l'islam, i el 1904 com a messies dels jueus, reencarnació del Jesucrist dels cristians i l'últim avatar de Krixna, fet que va provocar l'oposició de totes aquestes tradicions. L'ahmadia, actualment difosa al Pakistan, a l'Índia, a l'oest de l'Àfrica, a Europa i a Amèrica, té com a objectiu la propagació de l'islam als països cristians mitjançant missioners, publicacions i premsa, tècniques manllevades dels protestants.
 • ca  ahura, n m

Zoroastrisme

Definició
Ésser diví benèfic.

Nota

 • La figura de l'ahura s'oposa al dimoni. A part d'aparèixer en el nom propi Ahura Mazda, el títol d'ahura també es pot referir als éssers divins benèfics en general (els ahures).
Ahura Mazda Ahura Mazda

Zoroastrisme

 • ca  Ahura Mazda

Zoroastrisme

Definició
Nom de Déu utilitzat per Zoroastre i els seus seguidors.

Nota

 • El món és el camp de batalla entre Ahura Mazda i Angra Mainyu, que és l'esperit del mal. En aquesta lluita prevaldrà finalment Ahura Mazda.
 • Ahura Mazda significa, literalment, 'senyor de la saviesa'.
 • També es documenta en certs textos amb les formes Ohrmazd, Ormazd i Ormuz.
 • ca  aiatol·là, n m

Islam

Definició
Títol honorífic que reben les autoritats religioses de rang més alt dins de l'islam xiïta.

Nota

 • En el clergat xiïta, l'aiatol·là és superior al mul·là i, per sobre de l'aiatol·là, encara hi ha l'aiatol·là al-uzmà ('el més sublim signe de Déu'). Aquests personatges són models que han de seguir els fidels xiïtes. Un dels aiatol·làs més famosos fou l'aiatol·là Khomeini, que va ser el cap xiïta de l'Iran el 1962 abans de ser exiliat pel xa, i que va tornar a l'Iran el 1979 per restaurar la República Islàmica després de la caiguda de la monarquia. Seguidor d'un islam intransigent, Khomeini va perseguir tota oposició interna i va intentar estendre la revolució islàmica als altres països àrabs.
 • La denominació aiatol·là significa, literalment, 'signe de Déu' i és un mot modern, encunyat al segle XX.
 • ca  festa de l'Ofrena, n f
 • ca  festa del Sacrifici, n f
 • ca  festa del Xai, n f
 • ca  Aïdu l-adhà, n m sin. compl.
 • ca  Aïdu l-kabir, n m sin. compl.
 • ca  Aïdu l-qurban, n m sin. compl.

Islam

Definició
Gran festa dels musulmans que commemora el sacrifici d'Abraham i simbolitza el respecte de Déu, la renovació de la fe i el perdó.

Nota

 • L'Aïd al-kabir és la festa del sacrifici de l'anyell, motiu pel qual també rep el nom de Aïdu l-adhà ('festa del Sacrifici') o Aïdu l-qurban ('festa de l'Ofrena'). Marca el punt culminant, és a dir, el dia central dels sis (o deu) dies, del pelegrinatge a la Meca. És el gran dia de la reunió comunitària, ja sigui a la Ka'ba de la Meca, a la mesquita del poble o de la ciutat, o en família. En tots els països musulmans, després de les pregàries de la vigília i del matí, la gent s'uneix als pelegrins i degollen ritualment un animal, generalment un xai. Una part de la carn es distribueix als pobres, en un acte de caritat, i l'altra part es comparteix amb els parents i els amics. A vegades les celebracions poden durar tres dies i els familiars poden allargar la festa de benvinguda fins al retorn dels pelegrins.
 • ca  Aïdu l-fitr
 • ca  Aïdu l-saguir

Islam

Definició
Festa de ruptura del dejuni del ramadà.

Nota

 • L'Aïdu l-fitr marca el final de les privacions i es caracteritza per l'alegria familiar. Després de l'albada, es fa una pregària i s'escolta un sermó per celebrar l'experiència viscuda durant aquest mes, la força de voluntat per complir l'obligació del dejuni i la revelació de l'Alcorà. Després de la pregària es fa un dinar; els nens reben regals i els pobres caritat. També és el moment de pagar la zakat i el moment de la reconciliació i el perdó. Per als musulmans que viuen en països on són minoria, l'Aïdu l-fitr és l'oportunitat de renovar la seva fe i d'estar junts amb els amics.
 • La denominació aïd l-saguir significa 'petita festa'.