Back to top
al·lucinació auditiva al·lucinació auditiva

 • ca  al·lucinació auditiva, n f
 • es  alucinación auditiva
 • fr  hallucination auditive
 • en  auditory hallucination
 • de  akustische Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb l'oïda, procedents de l'exterior del cap de l'individu.

Nota

 • Les al·lucinacions auditives poden ser elementals (si es perceben sorolls o sons sense significat) o complexes (si es perceben sons amb significat, frases o veus). Les més habituals prenen forma de veus.
al·lucinació cenestèsica al·lucinació cenestèsica

 • ca  al·lucinació somàtica, n f
 • ca  al·lucinació cenestèsica, n f sin. compl.
 • es  alucinación corporal
 • es  alucinación somática
 • fr  hallucination somatique
 • en  cenesthesic hallucination
 • en  somatic hallucination
 • de  Körperhalluzination
 • de  zönästhetische Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció d'una sensació física localitzada a l'interior de l'organisme.
al·lucinació cinestèsica al·lucinació cinestèsica

 • ca  al·lucinació cinestèsica, n f
 • es  alucinación cinestésica
 • fr  hallucination kinesthésique
 • en  kinesthetic hallucination
 • de  kinästhetische Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de moviment o de canvis en la posició corporal.
al·lucinació congruent amb l'estat d'ànim al·lucinació congruent amb l'estat d'ànim

 • ca  al·lucinació congruent amb l'estat d'ànim, n f
 • es  alucinación congruente con el estado de ánimo
 • fr  hallucination congruente à l'humeur
 • en  mood-congruent hallucination.
 • de  stimmungskongruente Halluzination

Definició
Al·lucinació el contingut de la qual s'ajusta a un estat d'ànim determinat, que pot ser depressiu o eufòric.
al·lucinació gustativa al·lucinació gustativa

 • ca  al·lucinació gustativa, n f
 • es  alucinación gustativa
 • fr  hallucination du goût
 • en  taste hallucination
 • de  Geschmackshalluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb el gust, normalment de caràcter desagradable.
al·lucinació hàptica al·lucinació hàptica

 • ca  al·lucinació tàctil, n f
 • ca  al·lucinació hàptica, n f sin. compl.
 • es  alucinación háptica
 • es  alucinación táctil
 • fr  hallucination tactile
 • en  haptic hallucination
 • en  tactile hallucination
 • de  haptische Halluzination
 • de  taktile Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb el tacte.

Nota

 • Les al·lucinacions tàctils poden ser actives (si es percep la sensació de tocar) o passives (si es percep la sensació de ser tocat). Les més freqüents són les sensacions de descàrregues elèctriques o la formicació.
al·lucinació hipnagògica al·lucinació hipnagògica

 • ca  al·lucinació hipnagògica, n f
 • es  alucinación hipnogógica
 • fr  hallucination hypnagogique
 • en  hypnagogic hallucination
 • de  hypnagoge Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció d'imatges o visualitzacions similars a les dels somnis, que es produeix en el pas de la vigília al son.
al·lucinació hipnopòmpica al·lucinació hipnopòmpica

 • ca  al·lucinació hipnopòmpica, n f
 • es  alucinación hipnopómpica
 • fr  hallucination hypnopompique
 • en  hypnopompic hallucination
 • de  hypnopompe Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció d'imatges o visualitzacions similars a les dels somnis, que es produeix en el pas del son a la vigília.
al·lucinació imperativa al·lucinació imperativa

 • ca  al·lucinació imperativa, n f
 • es  alucinación imperativa
 • fr  hallucination impérative
 • en  imperative hallucination
 • de  imperative Halluzination

Definició
Al·lucinació psíquica en forma d'ordre, que resulta irresistible i d'execució forçosa per a l'individu que experimenta l'al·lucinació.
al·lucinació no congruent amb l'estat d'ànim al·lucinació no congruent amb l'estat d'ànim

 • ca  al·lucinació no congruent amb l'estat d'ànim, n f
 • es  alucinación no congruente con el estado de ánimo
 • fr  hallucination non congruente à l'humeur
 • en  mood-incongruent hallucination.
 • de  stimmungsinkongruente Halluzination

Definició
Al·lucinació el contingut de la qual no s'ajusta a un estat d'ànim determinat, que pot ser depressiu o eufòric.