Back to top
al·lucinació olfactòria al·lucinació olfactòria

 • ca  al·lucinació olfactòria, n f
 • es  alucinación olfativa
 • fr  hallucination olfactive
 • en  olfactory hallucination
 • de  Geruchshalluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb l'olfacte, normalment de caràcter desagradable.
al·lucinació psíquica al·lucinació psíquica

 • ca  al·lucinació psíquica, n f
 • ca  pseudoal·lucinació, n f
 • es  alucinación psíquica
 • es  pseudoalucinación
 • fr  hallucination psychique
 • en  pseudohallucination
 • en  psychical hallucination
 • de  Pseudohalluzination
 • de  psychische Halluzination

Definició
Percepció d'una sensació deguda a l'alteració de la consciència i del sentit de la realitat, usualment en forma de veus procedents de l'interior del cap de l'individu.
al·lucinació somàtica al·lucinació somàtica

 • ca  al·lucinació somàtica, n f
 • ca  al·lucinació cenestèsica, n f sin. compl.
 • es  alucinación corporal
 • es  alucinación somática
 • fr  hallucination somatique
 • en  cenesthesic hallucination
 • en  somatic hallucination
 • de  Körperhalluzination
 • de  zönästhetische Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció d'una sensació física localitzada a l'interior de l'organisme.
al·lucinació tàctil al·lucinació tàctil

 • ca  al·lucinació tàctil, n f
 • ca  al·lucinació hàptica, n f sin. compl.
 • es  alucinación háptica
 • es  alucinación táctil
 • fr  hallucination tactile
 • en  haptic hallucination
 • en  tactile hallucination
 • de  haptische Halluzination
 • de  taktile Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb el tacte.

Nota

 • Les al·lucinacions tàctils poden ser actives (si es percep la sensació de tocar) o passives (si es percep la sensació de ser tocat). Les més freqüents són les sensacions de descàrregues elèctriques o la formicació.
al·lucinació visual al·lucinació visual

 • ca  al·lucinació visual, n f
 • es  alucinación visual
 • fr  hallucination visuelle
 • en  visual hallucination
 • de  optische Halluzination

Definició
Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb la vista.

Nota

 • Les al·lucinacions visuals poden ser elementals (si es perceben formes, colors o figures geomètriques simples) o complexes (si hi ha figuració i es perceben imatges).
 • ca  al·lucinogen, n m
 • es  alucinógeno
 • fr  hallucinogène
 • en  hallucinogen
 • de  Halluzinogen

Definició
Psicoestimulant que provoca modificacions psíquiques transitòries que afecten especialment la capacitat de percepció.
 • ca  al·lucinosi, n f
 • es  alucinosis
 • fr  hallucinose
 • en  hallucinosis
 • de  Halluzinose

Definició
Síndrome psicòtica de causa orgànica caracteritzada per la presència d'al·lucinacions, tot i que l'individu té consciència que l'objecte o l'estímul percebuts són irreals.
al·lucinosi alcohòlica al·lucinosi alcohòlica

 • ca  al·lucinosi alcohòlica, n f
 • es  alucinosis alcohólica
 • fr  hallucinose des buveurs
 • en  alcoholic hallucinosis
 • de  Alkoholhalluzinose

Definició
Al·lucinosi que es presenta associada a la síndrome d'abstinència alcohòlica o després d'una ingestió massiva d'alcohol, caracteritzada sobretot per al·lucinacions auditives.
 • ca  alògia, n f
 • ca  pobresa de la parla, n f sin. compl.
 • es  alogia, n f
 • es  pobreza del habla
 • fr  alogie
 • fr  pauvreté du langage
 • en  alogia
 • en  poverty of speech
 • de  Alogie
 • de  Spracharmut

Definició
Alteració del pensament caracteritzada per una marcada restricció de la quantitat i el contingut de la parla espontània i per la incapacitat de produir idees.

Nota

 • En l'alògia les respostes del pacient són breus, reduïdes a monosíl·labs o amb escassos recursos d'estil.
 • ca  ambivalència, n f
 • es  ambivalencia
 • fr  ambivalence
 • en  ambivalency
 • de  Ambivalenz

Definició
Presència simultània de sentiments, creences, desitjos o impulsos oposats envers un mateix objecte, un contingut vivencial o una idea.

Nota

 • L'ambivalència pot ser volitiva, cognitiva o afectiva. Una de les ambivalències afectives més freqüents es dona entre amor i odi.