Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (27/07/2020)

TERMCAT (CC BY 4.0)

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm, que serà l’última d’aquest estiu, inclou les novetats següents: 

Productes terminològics nous al Cercaterm

—El Diccionari de mobilitat sostenible, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració de molts especialistes, que se centra sobretot en l’àmbit general i en els vehicles viaris, amb la voluntat d’acabar cobrint totes les àrees de la mobilitat sostenible en ampliacions futures. Conté 168 termes, molts de normalitzats amb motiu d’aquest diccionari, amb equivalents en castellà, francès, italià i anglès, amb definicions i amb moltes notes explicatives. (Per exemple, distintiu ambiental i autobús biarticulat o autobús triple.)

—El vocabulari de la norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Visió de conjunt i vocabulari. El TERMCAT ha fet la versió catalana d’aquesta norma amb l'assessorament d'especialistes de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Conté 88 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, apreciació del risc i mètode de mesurament.)

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i al Cercaterm

—44 fitxes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT que pertanyen principalment als àmbits de la salut (amb la resolució sobre el nom de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2, la COVID-19 o covid-19) i de la mobilitat sostenible (amb termes com ara habitabilitat i estació de recàrrega elèctrica o electrolinera). Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Neoloteca, i les fitxes de mobilitat, al Diccionari de mobilitat sostenible ja esmentat.

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—74 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

. 51 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, càrrega útil allotjada, en Astronàutica, i índex de dissimilitud, en Estadística i Demografia.)

. 10 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu del treball fet en les àrees Economia i Esports. (Per exemple, compte de marge i entrenament de Tabata.)

. 13 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització, gairebé tots també en l’àrea d’Economia. (Per exemple, avís de revisió de resultats.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, en les denominacions s’ha substituït *capot a favor de capó (maquinària agrícola), seguint el diccionari normatiu, i s’han modificat les definicions de polaina (per a indicar que també cobreix part de la cama i que solen anar de dues en dues) i de bloguejar (per a indicar que s’hi ha d’escriure regularment per considerar que es blogueja).

Que tingueu un bon estiu!