Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de criteris terminològics

Presentation
OCELL O AU? OCELL O AU?

Criteris d'especialitat > Zoologia

 • ca  OCELL O AU?
 • es  ave (ocell), n f
 • es  pájaro (ocell), n m
 • fr  oiseau (ocell), n m
 • gl  ave (ocell), n f
 • gl  paxaro (ocell), n m
 • it  uccello (ocell), n m
 • pt  ave (ocell), n f
 • en  bird (ocell), n

Criteris d'especialitat > Zoologia

Definition
Es considera que tant ocell (nom masculí) com au (nom femení) són formes adequades per a tots els contextos terminològics, tot i que es dona prioritat a ocell.

Els motius de la prioritat de ocell en tots els àmbits (inclòs l'àmbit científic) són els següents:
(1) Cobreix exactament els mateixos referents que au (en català no hi ha diferència entre ocell i au segons la mida de l'espècie; això és una distinció presa del castellà).
(2) És la denominació principal en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans.
(3) És la forma utilitzada tradicionalment en català.
(4) Són diverses les llengües que fan servir un mot propi per a fer referència a totes les espècies de la classe Aves, amb independència de la mida.
Exemple: francès (oiseau); italià (uccello);anglès (bird).

Igualment, també és adequada la forma au, sempre que es tingui present que té exactament el mateix sentit que ocell i que s'utilitzi sobretot per a buscar una variació estilística respecte a ocell.

Un ocell, o una au, és un animal vertebrat ovípar de sang calenta que té el cor dividit en quatre cavitats, respiració pulmonar, bec corni, cos cobert de plomes i extremitats anteriors en forma d'ales, generalment preparades per al vol.

De la mateixa manera, la classe ocells (nom científic Aves), o la classe aus, és la classe integrada per totes les espècies d'aquests animals.

Note

 • 1. A més de les formes generals ocell i au, cal tenir en compte que hi ha moltes altres formes en el domini català que també són adequades, especialment si s'adrecen a l'àmbit d'on són pròpies.
  Ex. 1: aucell (pròpia de Mallorca i d'algunes zones de Catalunya)
  Ex. 2: pardal (pròpia del País Valencià, Eivissa i l'Alguer amb un sentit genèric, fins i tot per a designar els ocells més grossos)
  Ex. 3: moixó (utilitzada sovint per a designar els ocells més petits però en algunes contrades també amb un valor genèric, encara que no se sol aplicar a les espècies més grosses)
 • 2. Podeu consultar el document de criteri original, Són ocells o són aus?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/267/).
OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR? OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR?

Criteris d'especialitat > Lleure. Turisme

 • ca  OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR?
 • es  agencia de viajes mayorista (agència de viatges majorista), n f
 • es  mayorista (agència de viatges majorista), n f
 • es  operador turístico (agència de viatges majorista), n f
 • es  operador turístico (operador turístic), n m
 • fr  organisateur de voyages (agència de viatges majorista), n m
 • fr  tour-opérateur (operador turístic), n m
 • fr  voyagiste (agència de viatges majorista), n m
 • fr  voyagiste (operador turístic), n m
 • en  tour operator (agència de viatges majorista), n
 • en  tour operator (operador turístic), n
 • en  wholesaler (agència de viatges majorista), n

Criteris d'especialitat > Lleure. Turisme

Definition
Tant operador turístic (nom masculí), com agència de viatges majorista (nom femení), com agència de viatges majorista detallista (nom femení) es consideren formes adequades, amb matisos de significat diferents, mentre que no es considera adequada la forma *tour operador.

- Un operador turístic és una empresa turística que projecta, elabora i organitza serveis turístics i viatges combinats a gran escala per vendre'ls sobretot a agències de viatges i també a particulars.
. L'equivalent castellà és operador turístico; els francesos, tour-opérateur i voyagiste, i l'anglès, tour operator.

En canvi, una agència de viatges majorista i una agència de viatges majorista detallista designen tipus específics d'operadors turístics:

- Una agència de viatges majorista, o el sinònim complementari majorista de viatges, és un operador turístic que ven els serveis turístics i els viatges combinats només a agències de viatges detallistes.
. Els equivalents castellans són agencia de viajes mayorista, mayorista i operador turístico; els francesos, organisateur de voyages i voyagiste, i els anglesos, tour operator i wholesaler.

- Una agència de viatges majorista detallista, o el sinònim complementari majorista detallista, és un operador turístic que ven els serveis turístics i els viatges combinats tant a agències de viatges com a particulars.

Finalment, es descarta la forma *tour operador pels motius següents:
(1) Es tracta d'una forma híbrida, que no respecta la sintaxi del català (hauria de ser *operador de tours), ni tampoc l'original anglès (tour operator).
(2) Les formes proposades (operador turístic, agència de viatges majorista i agència de viatges majorista detallista) cobreixen adequadament els diversos sentits de tour operator i ja tenen un ús ampli en català.

Note

OPIACI O OPIOIDE? OPIACI O OPIOIDE?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  OPIACI O OPIOIDE?
 • es  opiáceo (opiaci), n m
 • es  opioide (opioide), n m
 • fr  opiacé (opiaci), n m
 • fr  opioïde (opioide), n m
 • en  opiate (opiaci), n
 • en  opiate type drug (opiaci), n
 • en  opioid (opioide), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definition
Tant opiaci com opioide (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- Un opiaci (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un alcaloide derivat de l'opi que redueix l'activitat del sistema nerviós central. Els opiacis, doncs, són un tipus d'opioides.
. Són exemples d'opiacis la morfina i la codeïna.
. Lingüísticament, es compon de opi + aci ('relatiu o pertanyent a').
. L'equivalent castellà és opiáceo; el francès, opiacé, i els anglesos, opiate i opiate type drug.

- Un opioide (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és una substància derivada de l'opi o amb una activitat semblant a la de l'opi.
. Els opioides engloben els grups següents:
(1) Els opiacis, derivats de l'opi.
(2) Els opioides endògens, amb una activitat semblant a l'opi i generats pel propi cos (les endorfines, les encefalines i les dinorfines).
(3) Els opioides sintètics, també amb una activitat semblant a l'opi però generats artificialment (per exemple, l'heroïna i la metadona).
. Lingüísticament, es compon de opi + oide ('semblant a').
. L'equivalent castellà és opioide; el francès, opioïde, i l'anglès, opioid.

Note

ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC? ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC?

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

 • ca  ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC?
 • es  organismo genéticamente modificado (organisme modificat genèticament), n m
 • es  organismo modificado genéticamente (organisme modificat genèticament), n m
 • es  organismo transgénico (organisme transgènic), n m
 • es  OGM (OMG), n m sigla
 • es  OMG (OMG), n m sigla
 • fr  organisme génétiquement modifié (organisme modificat genèticament), n m
 • fr  organisme transgénique (organisme transgènic), n m
 • fr  OGM (OMG), n m sigla
 • it  organismo geneticamente modificato (organisme modificat genèticament), n m
 • it  organismo transgenico (organisme transgènic), n m
 • it  OGM (OMG), n m sigla
 • en  genetically engineered organism (organisme modificat genèticament), n
 • en  genetically modified organism (organisme modificat genèticament), n
 • en  transgenic organism (organisme transgènic), n
 • en  transgenic species (organisme transgènic), n
 • en  GEO (OMG), n sigla
 • en  GMO (OMG), n sigla
 • de  gentechnisch veränderter Organismus (organisme modificat genèticament), n m
 • de  transgener Organismus (organisme transgènic), n m
 • de  GVO (OMG), n m sigla

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

Definition
Tant organisme modificat genèticament i la sigla OMG com organisme transgènic (tots tres, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades la forma *organisme genèticament modificat i la sigla *OGM.

- Un organisme modificat genèticament, o la sigla OMG corresponent (totes dues, formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és un organisme viu al qual s'ha canviat el patrimoni gènic mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, ja sigui per la modificació dels gens propis o per la introducció de gens aliens, amb l'objectiu de donar-li unes propietats noves.
. Els motius de la tria d'aquestes formes en comptes de *organisme genèticament modificat (i la sigla corresponent *OGM) són els següents:
(1) Tenen més suport entre els especialistes consultats.
(2) Segueixen l'ordre dels constituents més normal en català, de manera que donen lloc a denominacions més neutres (les formes amb l'adverbi anteposat possiblement s'han creat per mimetisme de l'anglès).
(3) En una forma negativa hipotètica, l'ordre habitual seria organisme no modificat genèticament i no *organisme genèticament no modificat, cosa que fa pensar que la proposta més adequada en català és organisme modificat genèticament., amb la sigla corresponent OMG.
. Els equivalents castellans són organismo genéticamente modificado, organismo modificado genéticamente i les sigles OGM i OMG; els francesos, organisme génétiquement modifié i la sigla OGM; els italians, organismo geneticamente modificato i la sigla OGM; els anglesos, genetically engineered organism, genetically modified organism i les sigles GEO i GMO, i els alemanys, gentechnisch veränderter Organismus i la sigla GVO.

- Un organisme transgènic (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) fa referència a un organisme modificat genèticament en el genoma del qual s'ha introduït DNA d'una altra espècie.
. L'equivalent castellà és organismo transgénico; el francès, organisme transgénique; l'italià, organismo transgenico; els anglesos, transgenic organism i transgenic species, i l'alemany, transgener Organismus.

Note

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat els termes relacionats aliment modificat genèticament i aliment transgènic. (Vegeu la fitxa ALIMENT MODIFICAT GENÈTICAMENT, ALIMENT GENÈTICAMENT MODIFICAT O ALIMENT TRANSGÈNIC?)
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de organisme modificat genèticament i organisme transgènic al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Aliments modificats transgènicament i aliments transgènics, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/17/).
ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU? ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU?

Criteris d'especialitat > Ciències socials

 • ca  ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU?
 • es  acompañamiento educativo (acompanyament educatiu), n m
 • es  orientación educativa (orientació educativa), n f
 • fr  orientation éducative (orientació educativa), n f
 • en  educational guidance (orientació educativa), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definition
Tant orientació educativa (nom femení) com acompanyament educatiu (nom masculí) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- L'orientació educativa és el conjunt de coneixements, metodologies i principis teòrics que fonamenten el disseny d'una intervenció psicopedagògica, amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament integral d'una persona al llarg de la vida.
. L'orientació educativa se sol dividir en orientació escolar, orientació personal i orientació professional, tot i que a la pràctica aquestes tres dimensions estan entrelligades.
. L'equivalent castellà és orientación educativa; el francès, orientation éducative, i l'anglès, educational guidance.

- L'acompanyament educatiu és l'activitat d'assessorament d'un tutor a un alumne que té alguna dificultat o vol aprofundir en un tema o una assignatura.
. L'equivalent castellà és acompañamiento educativo.

Note