Opiaci o opioide?

opiaci o opioide

Si bé sovint aquests dos substantius s’utilitzen d’una manera indistinta, el cert és que estrictament designen conceptes diferents, i així queda reflectit en una resolució recent del Consell Supervisor del TERMCAT. Per tant, s’ha d’utilitzar opiaci o opioide segons el cas.

Els opiacis (la morfina i la codeïna, per exemple) són substàncies derivades de l’opi, que redueixen l’activitat del sistema nerviós central. En canvi, els opioides tant poden ser substàncies derivades de l’opi com substàncies amb una activitat semblant a la de l’opi, de manera que el terme opioide és més genèric que opiaci: els opiacis són un tipus d’opioides.

D’altra banda, els opioides també inclouen els opioides endògens (les endorfines, les encefalines i les dinorfines), que són substàncies generades pel propi cos que tenen una activitat semblant a la de l’opi, i els opioides sintètics (l’heroïna i la metadona, entre d’altres), que també actuen d’una manera similar a la de l’opi.

Des d’un punt de vista lingüístic, aquesta distinció entre opiaci i opioide es basa en la diferència de significat que es pot establir entre els sufixos -aci ('relatiu o pertanyent a') i -oide ('semblant a').

Podeu consultar la informació completa sobre aquests termes a la Neoloteca i al Cercaterm.