Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
 • ca  nas, n m ( NTJ 01O:2004(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2004. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-93-2

Definition
Superfície de plataforma comuna a dues vies afluents, compresa entre la secció en què se separen les calçades i la secció en què se separen les plataformes.
 • ca  índex de vegetació de diferència normalitzada, n m ( NTJ 15N:2019(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: Indicadors clau. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 39 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-90-9
 • ca  NDVI, n m sigla ( NTJ 15N:2019(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: Indicadors clau. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 39 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-90-9
 • es  índice de vegetación de diferencia normalizada, n m
 • es  NDVI, n m sigla
 • en  normalized difference vegetation index, n ( NTJ 15N:2019(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: Indicadors clau. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 39 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-90-9
 • en  NDVI, n sigla ( NTJ 15N:2019(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: Indicadors clau. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 39 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-90-9

Definition
Circumscripció administrativa regida per un ajuntament que es considera l'entitat bàsica de l'ordenació territorial i de la participació ciutadana en els afers públics.
 • ca  nebulitzador, n m ( NTJ 01I:2002(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg: NTJ 01I. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-75-4

Definition
Difusor de reg que vaporitza l'aigua a distància reduïda i que s'utilitza per a aconseguir una alta humitat ambiental.
neteja d'espai verd neteja d'espai verd

 • ca  neteja d'espai verd, n f ( NTJ 14A:2002(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Manteniment i conservació dels espais verds: Especificacions generals de manteniment: NTJ 14A. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2002. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-78-9
 • es  limpieza de espacio verde, n f

Definition
Acció d'eliminar la brutícia i de recollir restes vegetals i altres residus d'un espai verd, consistent en l'escombrada de les àrees pavimentades, el buidatge de papereres i la retirada de papers, plàstics i altres residus acumulats a les àrees enjardinades.
neteja de l'estípit neteja de l'estípit

 • ca  neteja de l'estípit, n f ( NTJ 14B:1998(CA); NTJ 14B:2013(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment de palmeres: NTJ 14B. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1998. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-600-8495-7
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment de palmeres: NTJ 14B. 2a ed. rev. i act. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-36-7

Definition
Operació que consisteix a netejar l'estípit d'una palmera, deixant-lo lliure de les bases dels pecíols (tabales o beines) que hi han restat després de la poda de les fulles.
neteja i desinfecció de xoc neteja i desinfecció de xoc

 • ca  neteja i desinfecció de xoc, n f
 • es  limpieza y desinfección de choque, n f

Definition
Operació puntual que s'ha de realitzar quan existeix contaminació per legionel·la davant de casos o brots de legionel·losi associats a una instal·lació, o bé per indicació de l'autoritat sanitària.

Note

 • La neteja i desinfecció de xoc es fa segons el que estableix el Reial decret 865/2003 o bé segons la norma NTJ 16F de Seguretat i salut en els espais verds.
neteja i desinfecció preventiva neteja i desinfecció preventiva

 • ca  neteja i desinfecció preventiva, n f
 • es  limpieza y desinfección preventiva, n f

Definition
Operació de manteniment realitzada per minimitzar el risc de multiplicació de legionel·la de la instal·lació en condicions normals de funcionament.

Note

 • La neteja i desinfecció preventiva es fa d'acord amb la periodicitat establerta en el Programa d'actuació de la fase d'explotació i en aquelles situacions establertes en el Reial decret 865/2003, o bé a criteri del responsable tècnic per a actuacions puntuals.
 • ca  nimfeu, n m
 • es  ninfeo, n m

Definition
Font monumental pròpia dels jardins de les grans vil·les renaixentistes i barroques.
nínxol ecològic nínxol ecològic

 • ca  nínxol ecològic, n m ( NTJ 01C-1:2018(CA) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Disseny i projecte dels espais verds: Criteris ambientals dels espais verds. Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. 65 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-78-7
 • es  nicho ecológico, n m ( NTJ 01C-1:2018(ES) )
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Diseño y proyecto de los espacios verdes: Criterios ambientales de los espacios verdes. Parte 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2018. (Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo)

Definition
Conjunt dels diferents rangs de condicions i recursos que els individus d'una espècie requereixen per a poder sobreviure, créixer, reproduir-se i mantenir una població estable.
nivell acústic d'avaluació nivell acústic d'avaluació

 • ca  nivell acústic d'avaluació, n m ( NTJ 01P:2001(CA) )
  COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Disseny i projecte dels espais verds: Pantalles vegetals: Recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals: NTJ 01P. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 2001. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 84-95372-63-0

Definition
Nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps especificat, que s'obté a partir de mesuraments i, si escau, d'ajustaments, en funció del caràcter tonal o impulsiu del so i d'altres característiques com ara el període del dia en què es produeix el so, el focus d'emissió, etc.