Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

qanat qanat

Construcció > Edificis. Espais de construcció, Història > Arqueologia

 • ca  qanat, n m
 • es  qanat
 • en  qanat

Construcció > Edificis. Espais de construcció, Història > Arqueologia

Definition
Galeria subterrània d'època andalusina construïda per a captar aigua freàtica.
qbit qbit

Tecnologia. Recerca > Nanotecnologia

 • ca  bit quàntic, n m
 • ca  qbit, n m sin. compl.
 • es  bit cuántico
 • es  cubit
 • es  qbit
 • es  qubit
 • fr  bit quantique
 • fr  qbit
 • fr  qubit
 • en  qbit
 • en  quantum bit
 • en  qubit

Tecnologia. Recerca > Nanotecnologia

Definition
Unitat mínima d'informació quàntica, que té més de dos estats quàntics possibles.

Note

 • El bit quàntic pot existir en l'estat 0, en l'estat 1 o en una superposició d'aquests dos estats.
 • El bit quàntic és la unitat mínima de la computació quàntica.
 • La denominació qbit és un acrònim format a partir de l'equivalent anglès quantum bit.
 • Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de l'àmbit de la nanotecnologia:

  El Consell Supervisor ratifica totes les propostes de denominació acordades pels especialistes (sessió de normalització del dia 16 d'abril de 2012), tenint en compte els arguments següents:

  ·totes les denominacions acordades, llevat d'un sinònim complementari (qbit) i d'algunes sigles preses directament de l'anglès, són propostes catalanes lingüísticament adequades, creades a partir de mecanismes de formació de paraules propis: derivació (plasmó, plasmònica, grafè, grafà, etc.), composició (memoresistència, nanoxip, efecte lotus, efecte dragó, etc.) i sintagmació (plasmó de superfície, entrellaçament quàntic, transistor electroluminescent orgànic, etc.);

  ·totes les propostes estan motivades des d'un punt de vista semàntic i en algun cas són semànticament més adequades i transparents que les formes en ús, com és el cas de grafè per exfoliació en comptes de grafè exfoliat, o de memoresistència en comptes de memristor;

  ·la majoria de les denominacions acordades ja tenen més o menys ús en català (bit quàntic, entrellaçament quàntic, grafà, plasmó de superfície, tecnologies convergents, etc.), però fins ara no es recollien en obres lexicogràfiques i terminològiques catalanes de referència;

  ·algunes propostes són alternatives neològiques als manlleus o calcs de l'anglès (efecte dragó per efecte gecko, memoresistència per memristència i memristor, nanoempremtació i nanoempremtador per nanoindentació i nanoindentador, respectivament, nanopartícula de disseny per engineered nanoparticle, innovació incremental per sustaining innovation, etc.);

  ·algunes de les denominacions catalanes són paral·leles a les que es documenten en altres llengües, per exemple les formes entrellaçament quàntic (entrelazamiento cuántico en castellà), plasmó de superfície (plasmón de superficie en castellà i plasmon de surface en francès), memoresistència (memoresistencia en algunes fonts en castellà), computació quàntica (computación cuántica en castellà), ordinador quàntic (ordenador cuántico en castellà i ordinateur quantique en francès) i tecnologies convergents NBIC (technologies convergentes NBIC en francès);

  ·només es proposa de manllevar directament de l'anglès la forma abreujada qbit (acrònim de l'anglès quantum bit), com a sinònim complementari de la denominació descriptiva bit quàntic, i les sigles SPR, OLET, OLED i OFET, procedents de les denominacions angleses desenvolupades corresponents, perquè són formes abreujades ja molt esteses que s'utilitzen a escala internacional.

  El Consell Supervisor, a més, proposa de recollir els formants -ó (present a plasmó i polaritó) i nano- (present a nanoxip i nanopartícula) amb el sentit concret que tenen en l'àmbit de la física i la nanotecnologia, respectivament.

  Igualment, proposa de donar d'alta el terme nanopartícula, perquè aquest substantiu és el nucli de diverses denominacions acordades a la sessió de normalització (nanopartícula de disseny, nanopartícula incidental, nanopartícula natural).

  [Acta 546, 17 de maig de 2012]
 • Observacions del Consell Supervisor sobre el terme bit quàntic (sin. compl. qbit):

  El Consell Supervisor avala la fixació de la denominació principal bit quàntic i del sinònim complementari qbit, acrònim format a partir de la denominació anglesa quantum bit, tal com acorden els especialistes assistents a la sessió de normalització. La denominació qbit, si bé no s'adequa al sistema ortogràfic de la llengua catalana, s'accepta perquè és una forma molt estesa internacionalment, que els especialistes veuen inviable de substituir per una forma abreujada creada a partir de la denominació catalana bit quàntic.

  El Consell Supervisor descarta la forma qubit perquè no s'adequa a l'ortografia catalana (el dígraf qu en català sempre va seguit de vocal o, en tot cas, se sol abreujar en q) i no aporta cap avantatge considerable respecte a la forma qbit.

  També es desestima la variant gràfica q-bit, que facilitaria la lectura de la denominació als no-especialistes, perquè es considera que té poques possibilitats d'implantació.

  [Acta 546, 17 de maig de 2012]
 • ca  quadre de comandament integral, n m
 • ca  QCI, n m sigla
 • es  cuadro de mando integral
 • es  CMI sigla
 • fr  carte de pointage équilibrée
 • fr  tableau de bord de performance
 • fr  tableau de bord équilibré
 • fr  tableau de bord prospectif
 • en  balance scorecard
 • en  balanced scoreboard
 • en  balanced scorecard
 • en  BSC sigla

Empresa

Definition
Sistema de gestió empresarial orientat a l'acompliment dels objectius estratègics d'una organització per mitjà del control dels factors clau en què se sustenten, a partir d'indicadors de tipus quantitatiu i qualitatiu.
qin [zh] qin [zh]

Música > Instruments musicals

 • ca  qin [zh], n m
 • ca  guqin [zh], n m sin. compl.
 • es  guqin
 • es  qin
 • fr  guqin
 • fr  qin
 • en  guqin
 • en  qin
 • zh  
 • zh  古琴
 • zh  gŭqín
 • zh  qín

Música > Instruments musicals

Definition
Instrument cordòfon pinçat de la família de les cítares constituït per una caixa de ressonància de fusta de forma rectangular, d'uns 125 cm de llargada i uns 20 cm d'amplada, amb un extrem més estret que l'altre i amb la taula harmònica lleugerament corbada, generalment amb set cordes de diferent gruix separades de la taula amb dos ponts fixos, que es toca en posició horitzontal.

Note

 • El qin ha representat històricament la imatge de la cultura i la música xineses. Afinat en la gamma pentatònica, l'intèrpret en selecciona els sons per mitjà d'una celleta mòbil que desplaça al llarg de les cordes amb la mà lliure. Les transcripcions de les denominacions xineses segons el sistema pinyin són qín i gŭqín, respectivament. Les transcripcions segons el sistema Wade-Giles són ch'in i ku ch'in, respectivament.
QRP QRP

Comunicació > Publicitat

 • ca  punt de ràting ponderat, n m
 • ca  QRP, n m sigla
 • es  quality rating point
 • es  QRP sigla
 • en  quality rating point
 • en  QRP sigla

Comunicació > Publicitat

Definition
Punt de ràting brut ponderat segons criteris de qualitat.

Note

 • La sigla QRP correspon a la denominació anglesa quality rating point.
quad quad

Esport > Esports de motor

 • ca  quad, n m
 • ca  quadricicle, n m sin. compl.
 • es  quad
 • fr  quad
 • fr  quadricycle
 • fr  quadrimoto
 • en  quad

Esport > Esports de motor

Definition
Motocicleta tot terreny de quatre rodes amb tracció total.
quadradet quadradet

Telecomunicacions > Telemàtica > Telefonia

 • ca  coixinet, n m
 • ca  quadradet, n m
 • es  almohadilla
 • es  cuadradillo
 • es  sostenido
 • fr  carré
 • fr  dièse
 • it  cancelletto
 • en  hash
 • en  hash key
 • en  number key
 • en  pound
 • en  pound key
 • en  square
 • de  Raute
 • de  Rautentaste

Telecomunicacions > Telemàtica > Telefonia

Definition
Tecla dels aparells telefònics i d'altres aparells electrònics, amb diverses funcions segons la programació, que s'identifica amb dues ratlles paral·leles verticals o inclinades que s'encreuen amb dues ratlles paral·leles horitzontals.
quadrangular quadrangular

Esport > Esports de pilota > Beisbol

 • ca  quadrangular, n m
 • es  cuadrangular
 • es  hit de cuatro bases
 • es  home run
 • fr  circuit
 • en  home run
 • en  homer

Esport > Esports de pilota > Beisbol

Definition
Batada vàlida amb què s'envia la pilota fora del camp i que permet de marcar una correguda a tots els corredors situats a les bases i al batedor mateix.
quadrantectomia quadrantectomia

Ciències de la salut > Ginecologia. Obstetrícia

 • ca  quadrantectomia, n f
 • es  cuadrantectomía
 • fr  quadrantectomie
 • it  quadrantectomia
 • en  quadrantectomy

Ciències de la salut > Ginecologia. Obstetrícia

Definition
Excisió d'un quadrant de teixit glandular mamari, inclosa part de la pell suprajacent i part de l'aponeurosi del pectoral major.
Quadràntids Quadràntids

Ciències de la Terra > Astronomia

 • ca  Quadràntids, n m pl
 • es  Cuadrántidas, n f pl
 • fr  Quadrantides, n f pl
 • en  Quadrantids, n pl
 • en  Quadrantis Muralids, n pl

Ciències de la Terra > Astronomia

Definition
Pluja de meteors amb radiant a la constel·lació de Bover, que té lloc anualment a principis de gener, amb el pic d'activitat al voltant del 4 de gener.

Note

 • 1. El cos progenitor dels Quadràntids és probablement l'asteroide 2003 EH1.
 • 2. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de pluges de meteors, aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 594 (23 de juliol de 2015).