Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

fabricació de matrius fabricació de matrius

Indústria > Indústria metal·lúrgica

 • ca  fabricació de matrius, n f
 • ca  matriceria, n f
 • es  matricería
 • fr  fabrication de moules
 • en  mould manufacturing

Indústria > Indústria metal·lúrgica

Definition
Indústria de la construcció de matrius.
fabricació de noios fabricació de noios

Indústria > Indústria metal·lúrgica

 • ca  fabricació de noios, n f
 • es  fabricación de noyos
 • fr  fabrication des noyaux
 • fr  noyautage
 • en  core making

Indústria > Indústria metal·lúrgica

Definition
Branca de la foneria especialitzada a fer noios.
fabricant de matrius fabricant de matrius

Indústria > Indústria metal·lúrgica

 • ca  fabricant de matrius, n m, f
 • ca  matricer | matricera, n m, f
 • es  matricero
 • fr  mouliste
 • en  mould maker

Indústria > Indústria metal·lúrgica

Definition
Especialista en la construcció i la reparació de matrius.
fabulita fabulita

Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia

 • ca  fabulita, n f
 • es  fabulita
 • fr  fabulite
 • it  fabulite
 • en  fabulite
 • de  Fabulit

Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia

Definition
Titanat d'estronci.

Note

 • La denominació fabulita (i la resta de variants en les altres llengües) prové de la marca comercial Fabulite.
facebooker | facebookera facebooker | facebookera

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat morfològicament**

 • ca  facebooker | facebookera, n m, f
 • es  facebooker, n m, f
 • es  facebookero | facebookera, n m, f
 • fr  facebooker | facebookeuse, n m, f
 • en  facebooker, n
 • en  Facebooker, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès adaptat morfològicament**

Definition
Persona que produeix i difon regularment continguts a la plataforma Facebook.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme facebooker | facebookera:

  S'aprova la denominació facebooker | facebookera pels motius següents:

  ·és una alternativa catalana al manlleu anglès facebooker (pronunciat a l'anglesa i utilitzat tant en masculí com en femení), que està força estès;

  ·és una forma lingüísticament adequada, construïda sobre el nucli Facebook (1), nom propi d'una plataforma d'internet, amb adjunció del sufix català -er, -era (del llatí
  -arius, -aria), que forma noms a partir d'altres noms amb el sentit de 'professional de' o 'aficionat a';

  ·quant al sufix, és una forma anàloga, per exemple, a bloguer | bloguera ("Persona que crea i gestiona un blog"), denominació del mateix àmbit (derivada de blog) ja incorporada al diccionari normatiu, o a denominacions més tradicionals, com ara fuster | fustera,
  flequer | flequera, cotoner | cotonera, financer | financera, vinater | vinatera, etc.;

  ·pel que fa a l'arrel, la derivació sobre noms propis és un procediment habitual de creació de nous mots, tal com mostren formes consolidades, com ara fabrià (de Fabra) o barcelonisme (de Futbol Club Barcelona);

  ·segueix exactament el patró de formació de les formes youtuber | youtubera i instagramer | instagramera, del mateix àmbit, aprovades també pel Consell Supervisor;

  ·s'identifica inequívocament amb el concepte;

  ·té ús i ja es documenta en alguns textos del sector;

  ·en altres llengües romàniques també s'han documentat solucions anàlogues, creades amb sufixació pròpia a partir de l'arrel originària.

  Es descarta la forma facebookaire, malgrat que és adequada lingüísticament, perquè el sufix
  -aire és més propi de professions tradicionals i es considera menys escaient en aquest cas. De vegades, també aporta un matís d'informalitat o ironia que no sempre s'adequa als contextos en què s'utilitza facebooker.

  Se'n descarta tant la semiadaptació com l'adaptació al català (faceboker, facebuker, faceboquer, facebuquer, feisboquer, feisbuquer, etc.) perquè les formes resultants s'allunyen excessivament de la forma d'origen (especialment les adaptacions completes), no es documenten i, en general, es creu que tindrien poques possibilitats d'èxit. Més endavant, en tot cas, si el terme arribés a consolidar-se també en la llengua general se'n podria plantejar la semiadaptació.

  (1) El nom propi Facebook (literalment, 'llibre de cares') remet, segons diverses fonts, als directoris fotogràfics de les universitats nord-americanes.

  [Acta 634, 21 de març de 2018]
facetar facetar

Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia

 • ca  facetar, v tr
 • es  facetar
 • es  facetear
 • fr  facetter
 • it  faccettare
 • it  sfaccettare
 • en  facet, to

Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia

Definition
Tallar en facetes una gemma.
fàcies adenoidal fàcies adenoidal

Ciències de la salut > Otorrinolaringologia

 • ca  fàcies adenoidal, n f
 • es  facies adenoidea
 • fr  faciès adénoïdien
 • en  adenoid facies

Ciències de la salut > Otorrinolaringologia

Definition
Aspecte que pren la cara dels infants portadors de vegetacions adenoides, que es caracteritza pel nas petit, el llavi superior escurçat i la boca badada.
facilitador | facilitadora facilitador | facilitadora

Política, **Denominació catalana 1: Sufixació**

 • ca  facilitador | facilitadora, n m, f
 • es  conseguidor | conseguidora, n m, f
 • en  facilitator, n
 • en  go-between, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Política, **Denominació catalana 1: Sufixació**

Definition
Persona que, per la seva experiència, els seus contactes i el seu coneixement dels mercats financers i de la política, fa possible la creació d'un negoci o la consecució d'un objectiu polític o econòmic determinat.

Note

 • Observacions del Consell Supervisor

  Es desestima la forma aconseguidor | aconseguidora perquè es considera un sinònim innecessari, probablement calcat del castellà. Des del punt de vista semàntic, es considera preferible facilitador / facilitadora.
facilitador local | facilitadora local facilitador local | facilitadora local

Comunicació > Premsa, Comunicació > Audiovisuals > Ràdio, Comunicació > Audiovisuals >Televisió, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  facilitador local | facilitadora local, n m, f
 • es  facilitador | facilitadora, n m, f
 • es  facilitador local | facilitadora local, n m, f
 • es  fixer, n m, f
 • es  guía, n m, f
 • fr  accompagnateur | accompagnatrice, n m, f
 • fr  ange gardien, n m, f
 • fr  fixeur | fixeuse, n m, f
 • fr  guide, n m, f
 • fr  pilote, n m, f
 • en  fixer, n
 • en  local producer, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un calc de l'anglès**

Comunicació > Premsa, Comunicació > Audiovisuals > Ràdio, Comunicació > Audiovisuals >Televisió, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Persona, sovint un periodista, que té bons coneixements d'un país, del qual sol ser nadiu, i una extensa xarxa de relacions a la zona, que fa d'assistent d'un periodista estranger que s'hi ha desplaçat durant l'exercici de la seva professió.

Note

 • Per exemple, el facilitador local o la facilitadora local poden ajudar a establir contactes, orientar en qüestions de seguretat en zones de conflicte, facilitar l'accés a zones d'interès informatiu o fer d'intèrprets.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme facilitador local | facilitadora local

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma facilitador local | facilitadora local.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació lingüísticament adequada, construïda a partir del substantiu facilitador| facilitadora, derivat del verb facilitar, que significa 'fer fàcil, menys dificultós' i 'proporcionar', i l'adjectiu local, que indica relació o pertinència a un lloc determinat.

  ·És una forma semànticament adequada, que dona una idea força ajustada del concepte.

  ·El substantiu facilitador| facilitadora va ser aprovat recentment pel Consell Supervisor per a un concepte similar en l'àmbit de la política: "Persona que per la seva experiència, contactes, coneixement dels mercats financers i de la política, facilita la creació d'un negoci o la consecució d'un objectiu polític o econòmic determinat."

  ·El nucli de la denominació, facilitador | facilitadora, ja es documenta en algun context en català per a fer referència a aquest concepte.

  ·En castellà té ús la designació anàloga facilitador local | facilitadora local.

  Formes desestimades

  Es desestima la denominació productor local | productora local, sí bé és la denominació amb més suport entre els especialistes, perquè no es considera semànticament adequada, ja que les tasques de producció audiovisual no es corresponen exactament amb les tasques que sol assumir la figura del facilitador local.

  També es descarta la denominació guia i altres denominacions creades a partir d'aquest substantiu (guia local, guia acompanyant, guia de periodistes) perquè no són prou precises.

  La denominació aconseguidor | aconseguidora es desestima perquè no es considera semànticament adequada, tenint en compte la definició del verb aconseguir: "Algú, arribar a fer (allò que es proposa), a obtenir (allò que desitja)", segons el diccionari normatiu. A més, es considera una denominació connotada negativament.

  Es desestima la denominació assistent perquè no té el suport dels especialistes.

  Finalment, es descarta per motius semàntics la denominació periodista local, ja que la persona que desenvolupa aquesta funció no sempre és periodista.

  [Acta 677, 17 de maig de 2021]
facsímil facsímil

Telecomunicacions

 • ca  fax, n m
 • ca  facsímil, n m sin. compl.
 • ca  telefax, n m sin. compl.
 • es  fax
 • es  telecopia
 • es  telefax
 • fr  télécopie
 • en  fax
 • en  fax copy

Telecomunicacions

Definition
Document transmès i reproduït mitjançant el procediment facsímil.

Note

 • Fax prové de la reducció de la denominació facsímil.