Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

aplicació de fons aplicació de fons

Informàtica > Aplicacions informàtiques, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  aplicació de fons, n f
 • es  aplicación back-end, n f
 • es  aplicación de fondo, n f
 • fr  application d'arrière-plan, n f
 • fr  application dorsale, n f
 • fr  dorsale, n f
 • en  back-end, n
 • en  back-end application, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'una forma híbrida (anglès/català)**

Informàtica > Aplicacions informàtiques, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Aplicació que forma part del fons d'un sistema informàtic.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme aplicació de fons

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma aplicació de fons.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana a la forma híbrida aplicació back-end, molt introduïda entre els especialistes.

  ·És una forma lingüísticament adequada, constituïda pel nucli aplicació, molt usual en informàtica i l'adjectiu de fons, 'relatiu al fons d'un sistema informàtic'.

  ·Descriu exactament la noció.

  ·Té l'aval d'especialistes del sector.

  [Acta 689, 7 de març de 2022]
aplicació frontal aplicació frontal

Informàtica > Aplicacions informàtiques, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  aplicació frontal, n f
 • es  aplicación front-end, n f
 • es  aplicación frontal, n f
 • fr  application frontale, n f
 • fr  frontale, n f
 • en  front-end, n
 • en  front-end application, n
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'una forma híbrida (anglès/català)**

Informàtica > Aplicacions informàtiques, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Aplicació que forma part del front d'un sistema informàtic.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme aplicació frontal

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma aplicació frontal.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana a la forma híbrida aplicació front-end, molt introduïda entre els especialistes.

  ·És una forma lingüísticament adequada, constituïda pel nucli aplicació, molt usual en informàtica i l'adjectiu frontal, 'relatiu al front d'un sistema informàtic'.

  ·Descriu exactament la noció.

  ·Ja té un cert ús.

  ·Té l'aval d'especialistes del sector.

  ·Es documenta anàlogament en altres llengües.

  [Acta 689, 7 de març de 2022]
armari intel·ligent armari intel·ligent

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  armari intel·ligent, n m
 • es  consigna inteligente, n f
 • es  smart locker, n m
 • es  taquilla inteligente, n f
 • fr  casier connecté, n m
 • fr  casier intelligent, n m
 • fr  consigne intelligente, n f
 • fr  smart locker, n m
 • en  smart collection point, n
 • en  smart locker, n
 • cod  **Motiu de normalització: Delimitar conceptualment el terme**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+Adj)**

Definition
Moble constituït per diversos compartiments independents l'obertura dels quals es controla mitjançant un sistema informàtic, que s'utilitza per a desar temporalment objectes d'una manera segura.

Note

 • 1. Els armaris intel·ligents s'utilitzen en hotels, gimnasos, estacions de transport, etc., a manera de consigna, i especialment en el comerç electrònic, per a la recepció i, eventualment, el retorn d'articles. Els compartiments s'obren habitualment amb un codi específic que l'usuari ha rebut prèviament.
 • 2. Els armaris intel·ligents utilitzats en el comerç electrònic s'instal·len en punts de recollida intel·ligents. Cadascun dels compartiments és una bústia intel·ligent.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme armari intel·ligent

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma armari intel·ligent.

  Criteris aplicats

  ·És una denominació lingüísticament adequada i descriptiva, que permet evitar el manlleu de l'anglès.

  ·S'identifica bé amb el concepte, tenint en compte la transparència del nucli (armari) i l'ús ja habitual de l'adjectiu intel·ligent com a traducció de l'anglès smart referit als dispositiu o sistemes amb funcions similars a les d'un ordinador o que es beneficien de les aplicacions informàtiques.

  ·Ja té un cert ús en català.

  Formes desestimades

  -armariet intel·ligent: El diminutiu armariet no és adequat, ja que aquest tipus d'armaris solen tenir unes dimensions considerables. Aquesta forma podria designar, en tot cas, cadascun dels compartiments d'un armari intel·ligent, especialment els utilitzats amb funció de consigna, per a desar temporalment objectes personals.

  -bústia intel·ligent: Aquesta forma designa cadascun dels compartiments dels armaris intel·ligents utilitzats per a la recepció i el retorn de paquets, o també les bústies de funcionament similar que s'instal·len aïlladament en comunitats de veïns, oficines, cases particulars, etc.

  -caseller intel·ligent: No és una forma prou escaient, ja que un caseller sol ser obert i se sol identificar amb un moble per a classificar papers o altres objectes.

  -consigna intel·ligent: Aquesta forma, d'acord amb el significat de consigna, seria adequada per a designar els armaris intel·ligents destinats a desar temporalment objectes personals (en un gimnàs, una estació de transport, etc.). No remet, en canvi, als armaris intel·ligents utilitzats en el comerç electrònic.

  -guixeta intel·ligent: És una forma inadequada, ja que guixeta (manlleu adaptat del francès guichet) no és normatiu. A més, el francès guichet només fa referència a una taquilla, és a dir, a un lloc on es despatxen bitllets.

  -punt de recollida intel·ligent: Aquesta forma fa referència a un espai (per exemple, un centre comercial o una estació de transport) dotat d'un armari intel·ligent destinat a la recepció i el retorn d'articles adquirits per mitjà del comerç electrònic.

  [Acta 687, 24 de gener de 2022]