Back to top
 • ca  federació, n f
 • es  federación, n f
 • fr  fédération, n f
 • en  federation, n

Eleccions

Definición
Unió de partits polítics, que tenen un objectiu comú, en un de superior que els representa.
formació política formació política

Eleccions

 • ca  formació política, n f
 • es  formación política, n f
 • fr  formation politique, n f
 • en  political formation, n

Eleccions

Definición
Associació de persones amb una ideologia comuna que es presenta en unes eleccions.

Nota

 • 1. Es considera una formació política un partit polític, una coalició electoral, una federació o una agrupació d'electors.
 • 2. Una formació política pot presentar una candidatura en una circumscripció electoral o en més d'una.
fórmula de la mitjana més elevada fórmula de la mitjana més elevada

Eleccions

 • ca  fórmula de la mitjana més elevada, n f
 • ca  fórmula de quocients, n f sin. compl.
 • es  fórmula de la media mayor, n f
 • es  método de la media mayor, n m
 • fr  méthode de la plus forte moyenne, n f
 • fr  règle de la plus forte moyenne, n f
 • en  highest average formula, n
 • en  highest average method, n
 • en  highest average system, n
 • en  largest average formula, n

Eleccions

Definición
Fórmula distributiva en què la distribució d'escons pren com a referència la sèrie de quocients que resulten de dividir el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per una sèrie de divisors establerts.

Nota

 • 1. Les fórmules de la mitjana més elevada pretenen aconseguir que el cost mitjà de vots per escó sigui el mateix per a cada candidatura. En conseqüència, s'ordenen de manera decreixent els quocients de totes les candidatures que resulten de les divisions efectuades i se'n seleccionen tants com escons s'han de distribuir. Posteriorment, s'assigna a cada candidatura tants escons com quocients li han estat seleccionats.
 • 2. Són exemples de fórmules de la mitjana més elevada la fórmula D'Hondt i la fórmula Sainte-Laguë, que utilitzen en el càlcul divisors diferents.
fórmula de la resta més elevada fórmula de la resta més elevada

Eleccions

 • ca  fórmula de la resta més elevada, n f
 • ca  fórmula de quota, n f sin. compl.
 • es  fórmula del resto mayor, n f
 • es  método del resto mayor, n m
 • es  sistema de cociente y residuo electoral, n m
 • es  sistema del resto mayor, n m
 • fr  méthode du plus fort reste, n f
 • fr  règle du plus fort reste, n f
 • en  largest remainder formula, n
 • en  largest remainder method, n
 • en  largest remainder system, n

Eleccions

Definición
Fórmula distributiva en què la distribució d'escons pren com a referència el quocient que resulta de dividir el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per la quota electoral.

Nota

 • La fórmula de la resta més elevada assigna a cada candidatura tants escons com indica el nombre enter que resulta de la divisió. Un cop feta aquesta assignació, els escons sobrants es van assignant successivament als partits segons la seva fracció de quota electoral.
fórmula de majoria absoluta fórmula de majoria absoluta

Eleccions

 • ca  fórmula de majoria absoluta, n f
 • es  fórmula de mayoría absoluta, n f
 • fr  formule à majorité absolue, n f
 • en  absolute majority formula, n
 • en  majority formula, n

Eleccions

Definición
Fórmula majoritària que assigna els escons a la candidatura que ha obtingut més de la meitat dels vots.

Nota

 • En cas que cap candidatura no superi la meitat dels vots, es pot fer una segona volta o aplicar un mecanisme de transferència dels vots, segons el sistema electoral.
fórmula de majoria relativa fórmula de majoria relativa

Eleccions

 • ca  fórmula de majoria relativa, n f
 • ca  fórmula de majoria simple, n f sin. compl.
 • es  fórmula de mayoría relativa, n f
 • es  fórmula de mayoría simple, n f
 • fr  formule à majorité relative, n f
 • fr  formule à majorité simple, n f
 • en  plurality formula, n
 • en  relative majority formula, n
 • en  simple majority formula, n

Eleccions

Definición
Fórmula majoritària que assigna els escons a la candidatura més votada, independentment del percentatge de vots que ha obtingut.
fórmula de majoria simple fórmula de majoria simple

Eleccions

 • ca  fórmula de majoria relativa, n f
 • ca  fórmula de majoria simple, n f sin. compl.
 • es  fórmula de mayoría relativa, n f
 • es  fórmula de mayoría simple, n f
 • fr  formule à majorité relative, n f
 • fr  formule à majorité simple, n f
 • en  plurality formula, n
 • en  relative majority formula, n
 • en  simple majority formula, n

Eleccions

Definición
Fórmula majoritària que assigna els escons a la candidatura més votada, independentment del percentatge de vots que ha obtingut.
fórmula de quocients fórmula de quocients

Eleccions

 • ca  fórmula de la mitjana més elevada, n f
 • ca  fórmula de quocients, n f sin. compl.
 • es  fórmula de la media mayor, n f
 • es  método de la media mayor, n m
 • fr  méthode de la plus forte moyenne, n f
 • fr  règle de la plus forte moyenne, n f
 • en  highest average formula, n
 • en  highest average method, n
 • en  highest average system, n
 • en  largest average formula, n

Eleccions

Definición
Fórmula distributiva en què la distribució d'escons pren com a referència la sèrie de quocients que resulten de dividir el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per una sèrie de divisors establerts.

Nota

 • 1. Les fórmules de la mitjana més elevada pretenen aconseguir que el cost mitjà de vots per escó sigui el mateix per a cada candidatura. En conseqüència, s'ordenen de manera decreixent els quocients de totes les candidatures que resulten de les divisions efectuades i se'n seleccionen tants com escons s'han de distribuir. Posteriorment, s'assigna a cada candidatura tants escons com quocients li han estat seleccionats.
 • 2. Són exemples de fórmules de la mitjana més elevada la fórmula D'Hondt i la fórmula Sainte-Laguë, que utilitzen en el càlcul divisors diferents.
fórmula de quota fórmula de quota

Eleccions

 • ca  fórmula de la resta més elevada, n f
 • ca  fórmula de quota, n f sin. compl.
 • es  fórmula del resto mayor, n f
 • es  método del resto mayor, n m
 • es  sistema de cociente y residuo electoral, n m
 • es  sistema del resto mayor, n m
 • fr  méthode du plus fort reste, n f
 • fr  règle du plus fort reste, n f
 • en  largest remainder formula, n
 • en  largest remainder method, n
 • en  largest remainder system, n

Eleccions

Definición
Fórmula distributiva en què la distribució d'escons pren com a referència el quocient que resulta de dividir el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per la quota electoral.

Nota

 • La fórmula de la resta més elevada assigna a cada candidatura tants escons com indica el nombre enter que resulta de la divisió. Un cop feta aquesta assignació, els escons sobrants es van assignant successivament als partits segons la seva fracció de quota electoral.
fórmula distributiva fórmula distributiva

Eleccions

 • ca  fórmula distributiva, n f
 • ca  fórmula proporcional, n f sin. compl.
 • es  fórmula distributiva, n f
 • es  fórmula proporcional, n f
 • fr  formule proportionnelle, n f
 • en  PR formula, n
 • en  proportional formula, n
 • en  proportional representation formula, n

Eleccions

Definición
Fórmula electoral que distribueix els escons d'una circumscripció electoral entre les diverses candidatures segons el percentatge de vots que hi han obtingut.

Nota

 • 1. Les fórmules distributives tenen com a objectiu que el resultat final de la distribució d'escons tingui un alt grau de proporcionalitat, si bé, tenint en compte tots els elements del sistema, poden donar lloc a assignacions poc proporcionals.
 • 2. Hi ha fonamentalment dos grans tipus de fórmules distributives, segons el sistema de càlcul utilitzat: la fórmula de la mitjana més elevada i la fórmula de la resta més elevada.