Back to top

Diccionari d'immunologia

Presentación
adjuvant incomplet de Freund adjuvant incomplet de Freund

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  adjuvant incomplet de Freund, n m
 • es  adyuvante incompleto de Freund
 • fr  adjuvant incomplet de Freund
 • en  incomplete Freund adjuvant

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definición
Adjuvant de Freund que no conté micobacteris morts en suspensió.
adrecina adrecina

Receptors i molècules de membrana

 • ca  adrecina, n f
 • es  adresina
 • es  dirigina
 • fr  adressine
 • en  addressin

Receptors i molècules de membrana

Definición
Receptor endotelial que confereix especificitat tissular a les vies de migració cel·lular leucocitàries.
afinitat afinitat

Interacció antigen-anticòs

 • ca  afinitat, n f
 • es  afinidad
 • fr  affinité
 • en  affinity

Interacció antigen-anticòs

Definición
Força d'unió que s'estableix entre un determinant antigènic i un lloc de combinació d'un anticòs.

Nota

 • L'afinitat depèn de la coincidència espacial dels dos elements que reaccionen i de la distribució dels grups hidròfobs amb càrrega elèctrica; representa, per tant, la suma de totes les forces d'atracció i repulsió.
afinitat funcional afinitat funcional

Interacció antigen-anticòs

 • ca  afinitat funcional, n f
 • es  afinidad funcional
 • fr  affinité fonctionnelle
 • en  functional affinity

Interacció antigen-anticòs

Definición
Afinitat descrita per la constant d'associació de la reacció entre un anticòs bivalent o multivalent i un lligand bivalent o multivalent.
 • ca  antigen, n m
 • ca  Ag, n m abrev.
 • es  antígeno
 • es  Ag abrev.
 • fr  antigène
 • fr  Ag abrev.
 • en  antigen
 • en  Ag abrev.

Antígens

Definición
Molècula capaç d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T.

Nota

 • El terme antigen es va encunyar inicialment com un acrònim a partir de l'expressió anglesa antibody generation ('generació d'anticossos'). Actualment es coneix que només una part dels antígens, els immunògens, són capaços d'induir una resposta immunitària humoral i, per tant, de generar anticossos.
agammaglobulinèmia agammaglobulinèmia

Immunodeficiències

 • ca  agammaglobulinèmia, n f
 • es  agammaglobulinemia
 • fr  agammaglobulinémie
 • en  agammaglobulinemia

Immunodeficiències

Definición
Absència d'immunoglobulines en el sèrum.

Nota

 • El terme agammaglobulinèmia es fa servir de vegades com a sinònim de hipogammaglobulinèmia quan hi ha una baixada acusada de globulines en el sèrum, però es tracta d'un ús poc recomanable.
agammaglobulinèmia congènita agammaglobulinèmia congènita

Immunodeficiències

 • ca  agammaglobulinèmia lligada a X, n f
 • ca  agammaglobulinèmia congènita, n f sin. compl.
 • ca  malaltia de Bruton, n f sin. compl.
 • es  agammaglobulinemia congénita
 • es  agammaglobulinemia ligada a X
 • es  enfermedad de Bruton
 • fr  agammaglobulinémie congénitale
 • fr  agammaglobulinémie liée à l'X
 • fr  maladie de Bruton
 • en  Bruton disease
 • en  congenital agammaglobulinemia
 • en  X-linked agammaglobulinemia

Immunodeficiències

Definición
Immunodeficiència primària d'herència lligada al cromosoma X, caracteritzada per l'absència de limfòcits B madurs circulants i d'immunoglobulines sèriques, i associada amb infeccions bacterianes greus.

Nota

 • L'agammaglobulinèmia lligada a X és deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.
agammaglobulinèmia lligada a X agammaglobulinèmia lligada a X

Immunodeficiències

 • ca  agammaglobulinèmia lligada a X, n f
 • ca  agammaglobulinèmia congènita, n f sin. compl.
 • ca  malaltia de Bruton, n f sin. compl.
 • es  agammaglobulinemia congénita
 • es  agammaglobulinemia ligada a X
 • es  enfermedad de Bruton
 • fr  agammaglobulinémie congénitale
 • fr  agammaglobulinémie liée à l'X
 • fr  maladie de Bruton
 • en  Bruton disease
 • en  congenital agammaglobulinemia
 • en  X-linked agammaglobulinemia

Immunodeficiències

Definición
Immunodeficiència primària d'herència lligada al cromosoma X, caracteritzada per l'absència de limfòcits B madurs circulants i d'immunoglobulines sèriques, i associada amb infeccions bacterianes greus.

Nota

 • L'agammaglobulinèmia lligada a X és deguda a una mutació en la tirosina-cinasa BTK.
agar agar

Material i animals d'experimentació

 • ca  agar-agar, n m
 • ca  agar, n m sin. compl.
 • ca  gelosa, n f sin. compl.
 • es  agar
 • es  agar-agar
 • es  gelosa
 • fr  agar-agar
 • fr  gélose
 • en  agar
 • en  agar-agar
 • en  gelose

Material i animals d'experimentació

Definición
Complex de polisacàrids que s'extreu d'algunes algues vermelles, emprat en la immunodifusió com a suport inert per al creixement de cèl·lules, especialment bacteris i cèl·lules tumorals.
agar-agar agar-agar

Material i animals d'experimentació

 • ca  agar-agar, n m
 • ca  agar, n m sin. compl.
 • ca  gelosa, n f sin. compl.
 • es  agar
 • es  agar-agar
 • es  gelosa
 • fr  agar-agar
 • fr  gélose
 • en  agar
 • en  agar-agar
 • en  gelose

Material i animals d'experimentació

Definición
Complex de polisacàrids que s'extreu d'algunes algues vermelles, emprat en la immunodifusió com a suport inert per al creixement de cèl·lules, especialment bacteris i cèl·lules tumorals.