Back to top
 • ca  orei, n m
 • ca  sajo, n m
 • es  orey
 • es  sajo
 • fr  orey
 • fr  sajo
 • en  orey
 • en  sajo
 • nc  Campnosperma panamensis

Definició
Fusta procedent de l'Amèrica del Sud que s'obté de l'orei (Campnosperma panamensis, família de les anacardiàcies), lleugera o molt lleugera, de fibra recta, amb el duramen d'un color entre blanc i gris i l'albeca no diferenciada, emprada en construcció naval, construcció d'encofrats i en la fabricació de mobles i caixes.
 • ca  aiús, n m
 • ca  samba, n f sin. compl.
 • es  ayus
 • es  obeche
 • es  samba
 • fr  ayous
 • fr  obeche
 • fr  obéché
 • fr  samba
 • en  obeche
 • en  samba
 • en  wawa
 • de  Abachi
 • nc  Triplochiton scleroxylon

Definició
Fusta procedent de l'Àfrica tropical que s'obté de l'aiús (Triplochiton scleroxylon, família de les esterculiàcies), lleugera, tova, de fibra generalment recta i de vegades entrellaçada, amb el duramen d'un color entre groc, blanc i gris i l'albeca poc diferenciada, emprada en fusteria interior i en la fabricació de talles i mobiliari.
 • ca  saqui-saqui, n m
 • es  pochote
 • es  saqui-saqui
 • fr  pochote
 • fr  saqui-saqui
 • en  pochote
 • en  saqui-saqui
 • nc  Bombacopsis quinata

Definició
Fusta procedent de l'Amèrica Central que s'obté del saqui-saqui (Bombacopsis quinata, família de les bombacàcies), semipesant, molt tova, de fibra entre recta i entrellaçada, amb el duramen de color rosa clar o marró rosat, i l'albeca de color blanc crema, emprada en fusteria interior i ebenisteria.
 • ca  sepetir, n m
 • es  sepetir
 • fr  sepetir
 • en  sepetir
 • en  swamp sepetir
 • de  Sepetir
 • nc  Pseudosindora palustres

Definició
Fusta procedent del sud-est asiàtic que s'obté de diverses espècies d'arbres del gènere Sindora i de l'espècie Pseudosindora palustres (família de les cesalpiniàcies), semipesant, semidura, de fibra recta o de vegades ondulada, oliosa, amb el duramen de color marró clar o marró daurat i l'albeca d'un color entre gris blanquinós i marró clar o vermell suau, emprada en ebenisteria i en la fabricació d'instruments musicals i articles d'esport.

Nota

 • Segons algunes fonts, l'equivalent anglès swamp sepetir fa referència només a la fusta procedent de l'espècie Pseudosindora palustris, mentre que l'equivalent sepetir es refereix a la fusta extreta de les espècies del gènere Sindora. En la resta de llengües no es fa aquesta distinció denominativa.
 • ca  seraia blanca, n f
 • es  lauan blanco
 • es  seraya blanca
 • fr  white seraya
 • en  white seraya
 • de  White Seraya
 • nc  Parashorea malaanonan
 • nc  Shorea contorta

Definició
Fusta procedent de les Filipines i Borneo que s'obté de diverses espècies d'arbres dels gèneres Parashorea i Shorea (família de les dipterocarpàcies), principalment de les espècies Shorea contorta i Parashorea malaanonan, semipesant, tova, de fibra recta o entrellaçada, amb el duramen d'un color entre groc pàl·lid i rosa blanquinós i l'albeca poc diferenciada, emprada en fusteria interior, ebenisteria i en la fabricació d'embalatges.
 • ca  llimoner de Ceilan, n m
 • ca  setí de Ceilan, n m sin. compl.
 • es  buruta, n f
 • es  caoba de la India, n f
 • es  caoba florida, n f
 • es  citrón, n m
 • es  citrón de Ceilán, n m
 • es  limoncillo, n m
 • es  limoncillo de Ceilán, n m
 • es  madera satinada de Ceilán, n f
 • es  satén, n m
 • fr  citronnier de Ceylan, n m
 • en  Ceylon satinwood, n
 • en  citron wood, n
 • en  East Indian satinwood, n
 • en  satinwood, n
 • nc  Chloroxylon swietenia

Definició
Fusta procedent de Sri Lanka i de l'Índia que s'obté de l'arbre Chloroxylon swietenia (família de les rutàcies), pesant, molt dura, de fibra entrellaçada o ondulada, amb el duramen de color grogós o ataronjat i l'albeca generalment més pàl·lida però no sempre ben delimitada, amb vetes regulars i vistoses, clares i obscures, emprada principalment en ebenisteria i marqueteria, i en la fabricació de peces tornejades i instruments musicals.

Nota

 • Segons la varietat dialectal del català, també és adequada la denominació llimera de Ceilan.
 • ca  doradillo, n m
 • ca  setí del Carib, n m sin. compl.
 • es  aceitillo, n m
 • es  doradillo, n m
 • es  limoncillo de Indias, n m
 • es  satín, n m
 • en  satinwood, n
 • en  West Indian satinwood, n
 • nc  Zanthoxylum flavum

Definició
Fusta procedent de les Antilles i Florida que s'obté de diverses espècies d'arbres del gènere Zanthoxylum (família de les rutàcies), principalment de l'espècie Zanthoxylum flavum, pesant, molt dura, de fibra entrellaçada i olor de coco, amb el duramen de color groc crema o daurat i l'albeca blanquinosa o de color groc clar, no gaire diferenciada, emprada principalment en ebenisteria i en la fabricació de raspalls i miralls de mà.

Nota

 • L'arbre Zanthoxylum flavum, del qual s'ha extret tradicionalment aquesta fusta, està actualment en perill d'extinció.
 • ca  sipo, n m
 • ca  abebai, n m sin. compl.
 • es  abebay
 • es  sipo
 • fr  assié
 • fr  sipo
 • en  sipo
 • en  utile
 • de  Sipo
 • nc  Entandrophragma utile

Definició
Fusta procedent de l'Àfrica tropical que s'obté del sipo (Entandrophragma utile, família de les meliàcies), semipesant, semidura, de fibra lleugerament entrellaçada i olor suau de cedre, amb el duramen d'un color entre marró rosat, marró vermellós i bru vermellós violaci i l'albeca de color blanc rosaci, emprada en construcció naval, fusteria interior i exterior, ebenisteria i en la fabricació de peces tornejades.
 • ca  sucupira, n f
 • es  sucupira, n f
 • es  sucupira preta, n f
 • fr  coeur dehors, n m
 • fr  sucupira, n f
 • fr  sucupira preta, n f
 • pt  cutiuba, n f
 • pt  macaniba, n
 • pt  paricarana, n f
 • pt  sapupira, n f
 • pt  sucupira, n f
 • pt  sucupira-preta, n f
 • en  sucupira, n
 • de  Sucupira, n
 • nc  Bowdichia nitida
 • nc  Diplotropis martiusii

Definició
Fusta procedent del nord de l'Amèrica del Sud que s'obté de diverses espècies d'arbres dels gèneres Bowdichia i Diplotropis (família de les fabàcies), principalment de les espècies Bowdichia nitida i Diplotropis martiusii, pesant, molt dura, de fibra recta o entrellaçada, amb el duramen d'un color entre marró fosc i marró vermellós i l'albeca de color blanc grisós o grogós, emprada principalment en la fabricació de peces tornejades, ebenisteria, fusteria d'interior i exterior, fusteria grosssa i construcció naval.

Nota

 • La norma UNE-EN13556 esmenta també com a espècie productora d'aquesta fusta Diplotropis mildbraedii, que no es documenta, però, i és desconeguda també pels especialistes.