Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  nivell adequat de protecció, n m
 • ca  NAP, n m sigla
 • es  nivel adecuado de protección, n m
 • es  NAP, n m sigla
 • fr  niveau approprié de protection, n m
 • fr  NAP, n m sigla
 • en  appropriate level of protection, n
 • en  ALOP, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Grau de protecció del consumidor en relació amb un producte alimentari que es considera adequat segons els criteris de seguretat alimentària establerts.

Nota

 • Per a establir el nivell adequat de protecció cal tenir en compte els objectius d'innocuïtat dels aliments i els objectius de rendiment.
 • ca  neteja, n f
 • es  limpieza, n f
 • fr  nettoyage, n m
 • en  cleaning, n

Anàlisi del risc

Definició
Acció de treure la brutícia o les taques d'una superfície, d'una instal·lació o d'un equipament.
nivell adequat de protecció nivell adequat de protecció

Anàlisi del risc

 • ca  nivell adequat de protecció, n m
 • ca  NAP, n m sigla
 • es  nivel adecuado de protección, n m
 • es  NAP, n m sigla
 • fr  niveau approprié de protection, n m
 • fr  NAP, n m sigla
 • en  appropriate level of protection, n
 • en  ALOP, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Grau de protecció del consumidor en relació amb un producte alimentari que es considera adequat segons els criteris de seguretat alimentària establerts.

Nota

 • Per a establir el nivell adequat de protecció cal tenir en compte els objectius d'innocuïtat dels aliments i els objectius de rendiment.
nivell màxim autoritzat nivell màxim autoritzat

Anàlisi del risc

 • ca  nivell màxim autoritzat, n m
 • es  nivel máximo autorizado, n m
 • es  nivel máximo permitido, n m
 • fr  niveau maximum autorisé, n m
 • en  maximum permitted level, n

Anàlisi del risc

Definició
Concentració màxima d'una substància que és permesa legalment en un aliment o un pinso.
nivell més baix amb efecte advers observat nivell més baix amb efecte advers observat

Anàlisi del risc

 • ca  nivell més baix amb efecte advers observat, n m
 • ca  LOAEL, n m sigla
 • es  nivel mínimo con efecto adverso observado, n m
 • es  LOAEL, n m sigla
 • fr  dose minimale avec effet nocif observé, n f
 • fr  DMENO, n f sigla
 • en  lowest observed adverse effect level, n
 • en  LOAEL, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat més baixa d'una substància la ingesta de la qual es relaciona amb l'aparició d'efectes adversos detectables en una població que hi ha estat exposada.

Nota

 • 1. El nivell més baix amb efecte advers observat és un valor de seguretat que s'utilitza com a base per a calcular la ingesta diària admissible o altres valors, juntament amb el nivell sense efecte advers observat.
 • 2. La sigla LOAEL correspon a la denominació anglesa lowest observed adverse effect level ('nivell més baix amb efecte advers observat').
nivell sense efecte advers observat nivell sense efecte advers observat

Anàlisi del risc

 • ca  nivell sense efecte advers observat, n m
 • ca  NOAEL, n m sigla
 • es  nivel sin efecto adverso observable, n m
 • es  nivel sin efecto adverso observado, n m
 • es  NOAEL, n m sigla
 • fr  dose sans effet nocif observé, n f
 • fr  DSENO, n f sigla
 • en  no observed adverse effect level, n
 • en  NOAEL, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat més alta d'una substància a la qual pot estar exposada una població sense que es produeixin efectes adversos detectables.

Nota

 • 1. El nivell sense efecte advers observat és un valor de seguretat que s'utilitza com a base per a calcular la ingesta diària admissible, juntament amb el nivell més baix amb efecte advers observat.
 • 2. La sigla NOAEL correspon a la denominació anglesa no observed adverse effect level ('nivell sense efecte advers observat').
 • ca  nombre més probable, n m
 • ca  NMP, n m sigla
 • es  número más probable, n m
 • es  NMP, n m sigla
 • fr  nombre le plus probable, n m
 • fr  NPP, n m
 • en  most probable number, n
 • en  MPN, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Mètode estadístic que es basa en la presència o l'absència en rèpliques de dilucions consecutives d'un atribut particular d'un microorganisme per a fer una estimació de la densitat de microorganismes en una mostra.

Nota

 • El nombre més probable s'utilitza com a tècnica analítica microbiològica i, en aquest cas, es basa en la quantitat de microorganismes per unitat de volum que, d'acord amb la teoria estadística, produiria el resultat analític observat amb la probabilitat més alta que qualsevol altra quantitat, o bé que produiria el resultat analític amb la freqüència més alta
no apte -a per al consum humà no apte -a per al consum humà

Conceptes generals

 • ca  no apte -a per al consum humà, adj
 • es  no apto -ta para el consumo humano, adj
 • fr  impropre à la consommation, adj
 • fr  incomestible, adj
 • fr  inconsommable, adj
 • fr  non comestible, adj
 • en  inedible, adj
 • en  unfit for consumption, adj

Conceptes generals

Definició
Dit d'un aliment no segur, nociu, en mal estat, incomestible o organolèpticament no adequat en el seu estat original o un cop processat.
no-conformitat no-conformitat

Anàlisi del risc

 • ca  no-conformitat, n f
 • es  no conformidad, n f
 • fr  non-conformité, n f
 • en  nonconformity, n

Anàlisi del risc

Definició
Incompliment d'un requisit establert en una norma o un estàndard de referència.

Nota

 • La no-conformitat fa referència a l'incompliment dels requisits de seguretat alimentària, benestar animal, qualitat o qualsevol altre d'establert per una autoritat competent o per un estàndard propi d'una empresa alimentaria.
 • ca  nivell sense efecte advers observat, n m
 • ca  NOAEL, n m sigla
 • es  nivel sin efecto adverso observable, n m
 • es  nivel sin efecto adverso observado, n m
 • es  NOAEL, n m sigla
 • fr  dose sans effet nocif observé, n f
 • fr  DSENO, n f sigla
 • en  no observed adverse effect level, n
 • en  NOAEL, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat més alta d'una substància a la qual pot estar exposada una població sense que es produeixin efectes adversos detectables.

Nota

 • 1. El nivell sense efecte advers observat és un valor de seguretat que s'utilitza com a base per a calcular la ingesta diària admissible, juntament amb el nivell més baix amb efecte advers observat.
 • 2. La sigla NOAEL correspon a la denominació anglesa no observed adverse effect level ('nivell sense efecte advers observat').