Back to top
 • ca  impost sobre activitats econòmiques, n m
 • ca  IAE, n m sigla
 • es  impuesto sobre actividades económicas
 • es  IAE sigla

Definició
Impost que té com a fet imposable la realització d'una activitat econòmica, sense una relació directa amb el resultat que se n'obtingui.
 • ca  immoble, n m
 • es  inmueble

Definició
Bé que consisteix en terres i edificacions.
 • ca  import, n m
 • es  importe

Definició
Quantitat global de diner d'una operació econòmica.
impost sobre activitats econòmiques impost sobre activitats econòmiques

 • ca  impost sobre activitats econòmiques, n m
 • ca  IAE, n m sigla
 • es  impuesto sobre actividades económicas
 • es  IAE sigla

Definició
Impost que té com a fet imposable la realització d'una activitat econòmica, sense una relació directa amb el resultat que se n'obtingui.
impost sobre el patrimoni impost sobre el patrimoni

 • ca  impost sobre el patrimoni, n m
 • es  impuesto sobre el patrimonio

Definició
Impost directe, personal i progressiu que grava el conjunt de béns i drets de contingut econòmic, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixen el seu valor.
impost sobre el valor afegit impost sobre el valor afegit

 • ca  impost sobre el valor afegit, n m
 • ca  IVA, n m sigla
 • es  impuesto sobre el valor añadido
 • es  IVA sigla

Definició
Impost indirecte que grava les diferents fases per les quals passen els béns i serveis, des de la seva producció fins al consum final, prenent com a base l'augment del valor produït en cada fase.
impost sobre la renda de les persones físiques impost sobre la renda de les persones físiques

 • ca  impost sobre la renda de les persones físiques, n m
 • ca  IRPF, n m sigla
 • es  impuesto sobre la renta de las personas físicas
 • es  IRPF sigla

Definició
Impost directe i personal que grava la renda de les persones físiques ateses les seves circumstàncies personals i familiars.
 • ca  imputació, n f
 • es  imputación

Definició
Incorporació d'un tribut a la base imposable del contribuent.
imputació de rendes immobiliàries imputació de rendes immobiliàries

 • ca  imputació de rendes immobiliàries, n f
 • es  imputación de rentas inmobiliarias

Definició
Imputació que fa el contribuent en ser propietari o titular d'un dret real de gaudi sobre un bé immoble urbà, o per la titularitat d'un dret real d'aprofitament per torns sobre immobles urbans, sempre que l'immoble no generi rendiments de capital immobiliari.
 • ca  índex corrector, n m
 • es  índice corrector

Definició
Índex que s'aplica a determinades activitats i que s'utilitza per a graduar-ne el rendiment net.

Nota

 • Hi ha dos tipus d'índexs correctors: el general i l'especial.