Back to top
 • ca  quota autonòmica, n f
 • es  cuota autonómica

Definició
Part de l'import que paga el declarant que correspon a la comunitat autònoma i que resulta de multiplicar la quota diferencial pel percentatge d'impost sobre la renda de les persones físiques cedit a la comunitat autònoma.
 • ca  quota diferencial, n f
 • es  cuota diferencial

Definició
Import que el declarant ha d'ingressar o se li ha de retornar, i que resulta de restar de la quota líquida les retencions i altres pagaments a compte aplicables en cada cas.
 • ca  quota estatal, n f
 • es  cuota estatal

Definició
Part de l'import que paga el declarant que resulta de multiplicar la quota diferencial pel percentatge d'impost sobre la renda de les persones físiques que deté l'Estat.
 • ca  quota íntegra, n f
 • es  cuota íntegra

Definició
Quota que s'obté en aplicar el tipus de gravamen a la base imposable, abans d'aplicar les bonificacions legals previstes per a cada tribut.
 • ca  quota líquida, n f
 • es  cuota líquida

Definició
Quota que s'obté en restar de la quota íntegra les deduccions que estableix la llei per a cada tribut.
 • ca  quota resultant, n f
 • es  cuota resultante

Definició
Resultat d'aplicar sobre la quota líquida les deduccions per doble imposició de dividends, per doble imposició internacional, per doble imposició per la imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge, o les compensacions fiscals per arrendament o adquisició de l'habitatge habitual.

Nota

 • El resultat de la quota resultant ha de ser positiu o igual a zero.