Back to top
  • ca  termini, n m
  • es  plazo

Definició
Període de temps fixat per al compliment d'una obligació tributària.
  • ca  tipus mitjà, n m
  • es  tipo medio

Definició
Resultat de dividir la quota íntegra general entre la base imposable general.
  • ca  titularitat, n f
  • es  titularidad

Definició
Fet de pertànyer un bé o un dret a una persona determinada, que n'és la titular.
treballador | treballadora treballador | treballadora

  • ca  treballador | treballadora, n m, f
  • es  trabajador | trabajadora

Definició
Persona que treballa en qualitat d'assalariat.
  • ca  tributació, n f
  • es  tributación

Definició
Pagament que fa el subjecte passiu a la hisenda pública dels tributs als quals està obligat.