Back to top
machinima [en] machinima [en]

Indústria

 • ca  machinima [en], n f
 • es  machinima
 • fr  machinima
 • en  machinima
 • de  Machinima

Indústria

Definició
Pel·lícula d'animació que es realitza amb seqüències i tecnologia procedents dels videojocs.

Nota

 • La denominació machinima és un acrònim creat a partir de les formes angleses machine, animation i cinema.
machinima [en] machinima [en]

Creació

 • ca  machinima [en], n f
 • es  machinima
 • fr  machinima
 • en  machinima
 • de  Machinima

Creació

Definició
Tècnica de creació de pel·lícules d'animació amb seqüències i tecnologia procedents dels videojocs.

Nota

 • La denominació machinima és un acrònim creat a partir de les formes angleses machine, animation i cinema.
malla de polígons malla de polígons

Jocs

 • ca  malla de polígons, n f
 • es  malla poligonal
 • fr  maille de polygone
 • en  polygon mesh
 • de  Polygon-Netz

Jocs

Definició
Conjunt de polígons, units entre si pels vèrtexs, que conformen un objecte gràfic.
mapa d'il·luminació mapa d'il·luminació

Jocs

 • ca  mapa d'il·luminació, n m
 • es  lightmap
 • es  mapa de luces
 • fr  lightmap
 • en  light map
 • en  lightmap
 • de  Lightmap

Jocs

Definició
Mapa de bits que codifica de manera precalculada la il·luminació d'un objecte gràfic.
 • ca  mapa de bits, n m
 • es  mapa de bits
 • fr  mappe de bits
 • en  bitmap
 • de  Bitmap

Jocs

Definició
Representació d'una imatge gràfica composta de bits.
mapa de textura mapa de textura

Jocs

 • ca  mapa de textura, n m
 • es  mapa de textura
 • fr  carte de texture
 • en  texture map
 • de  Textur

Jocs

Definició
Mapa de bits que se superposa a la superfície d'un objecte gràfic per a simular un determinat material.
mapatge d'entorn mapatge d'entorn

Jocs

 • ca  mapatge d'entorn, n m
 • es  environment mapping
 • fr  mappage d'environnement
 • fr  placage d'environnement
 • en  environment mapping
 • en  reflection mapping
 • de  Environment-Mapping
 • de  Umgebungsabbildung

Jocs

Definició
Procés de la renderització consistent a revestir la superfície d'un objecte gràfic en 3D amb la imatge d'una part de l'entorn, a fi de simular un efecte de reflexió.
mapatge de relleu mapatge de relleu

Jocs

 • ca  mapatge de relleu, n m
 • es  bump mapping
 • fr  placage de relief
 • fr  placage de rugosité
 • en  bump mapping
 • de  Bump-Mapping
 • de  Reliefzuordnung

Jocs

Definició
Tècnica d'il·luminació consistent a aplicar un mapa de textura d'aspecte irregular sobre un objecte gràfic en 3D a fi de simular un efecte de rugositat.
mapatge de textura mapatge de textura

Jocs

 • ca  mapatge de textura, n m
 • es  diseño de texturas
 • es  mapeo de texturas
 • fr  mappage de texture
 • fr  placage de textures
 • fr  texturage
 • en  texture mapping
 • en  texture mapping technique
 • de  Texture-Mapping

Jocs

Definició
Procés de la renderització consistent a revestir la superfície bidimensional d'un objecte gràfic amb un mapa de textura.

Nota

 • El mapatge de textura permet crear superfícies diferents sense modificar l'objecte original.
 • ca  mapatge MIP, n m
 • es  mapeado MIP
 • es  mapeo MIP
 • fr  mappage MIP
 • en  MIP mapping
 • en  mipmapping
 • de  MIP-Mapping

Jocs

Definició
Mapatge de textura en què s'apliquen sobre l'objecte gràfic diferents mapes, els quals han estat creats i emmagatzemats prèviament, segons el nivell de detall necessari i la distància entre l'objecte i el punt d'observació, que permet optimitzar l'eficiència de la renderització sense disminuir la qualitat global de la imatge.

Nota

 • La sigla MIP correspon a la denominació llatina multum in parvo 'molt en un espai petit'.