Actualització del Cercaterm (07/03/2022)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—El Vocabulari de crononutrició, cedit pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Conté 31 termes, amb equivalents en castellà i anglès i amb definicions. (Per exemple, crononutrició i rellotge perifèric.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats

—Actualització del Diccionari de mobilitat sostenible,  elaborat pel TERMCAT l’any 2020 amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català d’Energia, l’Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic i l’Institut Metropolità del Taxi. En aquesta actualització s’hi han afegit 109 termes, corresponents a les àrees temàtiques ja existents i a les noves àrees de Mode ferroviari i Transport per cable. Actualment conté 277 termes, amb equivalents en castellà, francès, italià i anglès i amb definició. (Per exemple, bateria d’estat sòlid i tren lleuger.) Podeu consultar tots els termes nous agrupats a l’apartat "Noves incorporacions" del diccionari en línia.

—Actualització anual del Lèxic de fàrmacs, elaborat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT l’any 2008. En aquesta actualització s’hi han afegit 31 nous fàrmacs aprovats per l’Organització Mundial de la Salut durant l’any 2021 i també 38 fàrmacs relacionats amb la covid. Actualment conté 3.306 termes, amb les aplicacions terapèutiques i el número CAS corresponents i amb equivalents en castellà, francès i anglès. (Per exemple, berotralstat i dazcapistat.) També podeu consultar els termes nous a l’apartat "Noves incorporacions" del diccionari en línia.

—Actualització anual del Lèxic d’additius alimentaris, elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT l’any 2012. En aquesta actualització s’hi han afegit 12 additius que havien estat autoritzats per a l’ús alimentari i ara ja no ho estan, tal com s’indica en Nota, amb la intenció de facilitar la grafia de les denominacions. Actualment conté 408 termes, amb les classes funcionals dels usos aprovats principals i el número d'identificació (E) i amb equivalents en castellà, francès i anglès. (Per exemple, gal·lat d’octil i sorbat de calci.) També podeu consultar els termes nous a l’apartat "Noves incorporacions" del diccionari en línia.

Termes puntuals nous o actualitzats

—122 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 120 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, enciam trocadero, en Agricultura, i joc de la guineu i les oques, en Lleure.)
  • 1 de nou elaborat per altres àrees terminològiques del TERMCAT. (És el cas de festuc, en Alimentació.)
  • 1 d’actualitzat a partir d’un terme ja publicat que alertava sobre la necessitat d’actualització. (És el cas de bonobo, en Zoologia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves

—2 fitxes noves, que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm apunts terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Són les fitxes CRITERI escalfar i entrenar o bé escalfar-se i entrenar-se? i CRITERI flota captiva o flota grisa?). Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’ha modificat *endocitosi vehiculada per receptor a favor de endocitosi mediada per receptor, d’acord amb el sentit del verb mediar normalitzat pel Consell Supervisor; s’ha canviat la grafia *moriche a favor de l’adaptació moritxe (paral·lela als casos normatius apatxe, fetitxe o maputxe); s’ha esmenat l’aparició de *fomites a favor de fòmits en la definició de contagi indirecte, també seguint la forma normalitzada pel Consell Supervisor, i s’ha canviat la definició de paràsit per a indicar que sempre en resulta un perjudici per a l’hoste.