Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentation
objectiu de desenvolupament sostenible objectiu de desenvolupament sostenible

Acords, textos i organismes de referència

 • ca  objectiu de desenvolupament sostenible, n m
 • ca  ODS, n m sigla
 • es  objetivo de desarrollo sostenible, n m
 • es  ODS, n m sigla
 • fr  objectif de développement durable, n m
 • fr  ODD, n m sigla
 • en  sustainable development goal, n
 • en  SDG, n sigla

Acords, textos i organismes de referència

Definition
Cadascun dels disset objectius de caire universal fixats en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Note

 • 1. Els àmbits que abracen els objectius de desenvolupament sostenible són la pobresa, la fam, la pau, la salut, l'educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l'energia, el consum i la producció sostenibles, i la governança.
 • 2. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 13 consisteix a adoptar mesures urgents per a la mitigació del canvi climàtic i enfortir la resiliència climàtica i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic.
ODS ODS

Acords, textos i organismes de referència

 • ca  objectiu de desenvolupament sostenible, n m
 • ca  ODS, n m sigla
 • es  objetivo de desarrollo sostenible, n m
 • es  ODS, n m sigla
 • fr  objectif de développement durable, n m
 • fr  ODD, n m sigla
 • en  sustainable development goal, n
 • en  SDG, n sigla

Acords, textos i organismes de referència

Definition
Cadascun dels disset objectius de caire universal fixats en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Note

 • 1. Els àmbits que abracen els objectius de desenvolupament sostenible són la pobresa, la fam, la pau, la salut, l'educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l'energia, el consum i la producció sostenibles, i la governança.
 • 2. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 13 consisteix a adoptar mesures urgents per a la mitigació del canvi climàtic i enfortir la resiliència climàtica i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic.
onada de calor onada de calor

Efectes del canvi climàtic

 • ca  onada de calor, n f
 • es  ola de calor, n f
 • fr  vague de chaleur, n f
 • en  heat wave, n

Efectes del canvi climàtic

Definition
Fenomen pel qual la temperatura de l'aire experimenta un augment considerable durant diversos dies, provocat per la invasió d'una massa d'aire càlid.

Note

 • 1. Hi ha diferents criteris per a definir una onada de calor, però el més emprat consisteix a considerar un episodi de temperatura elevada en què almenys durant tres dies consecutius els valors màxims de la temperatura diària són superiors al percentil 98 dels valors diaris de la temperatura màxima dels mesos de juny, juliol i agost en un període climàtic de referència previ d'entre 10 i 30 anys.
 • 2. Les onades de calor tendeixen a ser cada vegada més freqüents, més duradores i més intenses per la intensificació de l'escalfament global.
onada de fred onada de fred

Efectes del canvi climàtic

 • ca  onada de fred, n f
 • es  ola de frío, n f
 • fr  vague de froid, n f
 • en  cold wave, n

Efectes del canvi climàtic

Definition
Fenomen pel qual la temperatura de l'aire experimenta un descens considerable durant diversos dies, provocat per la invasió d'una massa d'aire fred.

Note

 • 1. Hi ha diferents criteris per a definir una onada de fred, però el més emprat consisteix a considerar un episodi de temperatura baixa en què almenys durant tres dies consecutius els valors mínims de la temperatura diària són inferiors al percentil 2 dels valors diaris de la temperatura mínima dels mesos de desembre, gener, febrer i març en un període climàtic de referència previ d'entre 10 i 30 anys.
 • 2. Les onades de fred tendeixen a ser cada vegada menys freqüents com a conseqüència de la intensificació de l'escalfament global.
òxid de dinitrogen òxid de dinitrogen

Causes del canvi climàtic

 • ca  òxid nitrós, n m
 • ca  òxid de dinitrogen, n m sin. compl.
 • es  monóxido de dinitrógeno, n m
 • es  óxido nitroso, n m
 • fr  oxyde nitreux, n m
 • en  dinitrogen monoxide, n
 • en  nitrous oxide, n
 • for  N2O

Causes del canvi climàtic

Definition
Compost inorgànic que, en condicions de temperatura i pressió normals, es presenta com a gas no inflamable i incolor.

Note

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, l'òxid nitrós és, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics. Si bé també es troba de manera natural a l'atmosfera i fins fa poc la contribució d'aquest gas a l'efecte hivernacle havia estat molt petita, al llarg dels últims decennis s'ha produït un augment de les emissions d'òxid nitrós derivat de l'ús massiu de fertilitzants nitrogenats en l'agricultura intensiva, la qual cosa pot intensificar l'escalfament global i el canvi climàtic.
 • 2. L'òxid nitrós té un potencial d'escalfament global 265 vegades superior al del diòxid de carboni.
òxid nitrós òxid nitrós

Causes del canvi climàtic

 • ca  òxid nitrós, n m
 • ca  òxid de dinitrogen, n m sin. compl.
 • es  monóxido de dinitrógeno, n m
 • es  óxido nitroso, n m
 • fr  oxyde nitreux, n m
 • en  dinitrogen monoxide, n
 • en  nitrous oxide, n
 • for  N2O

Causes del canvi climàtic

Definition
Compost inorgànic que, en condicions de temperatura i pressió normals, es presenta com a gas no inflamable i incolor.

Note

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, l'òxid nitrós és, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics. Si bé també es troba de manera natural a l'atmosfera i fins fa poc la contribució d'aquest gas a l'efecte hivernacle havia estat molt petita, al llarg dels últims decennis s'ha produït un augment de les emissions d'òxid nitrós derivat de l'ús massiu de fertilitzants nitrogenats en l'agricultura intensiva, la qual cosa pot intensificar l'escalfament global i el canvi climàtic.
 • 2. L'òxid nitrós té un potencial d'escalfament global 265 vegades superior al del diòxid de carboni.
ozó ozó

Causes del canvi climàtic

 • ca  ozó, n m
 • es  ozono, n m
 • fr  ozone, n m
 • en  ozone, n
 • for  O3

Causes del canvi climàtic

Definition
Compost químic en forma d'al·lòtrop triatòmic de l'oxigen que, en condicions de temperatura i pressió normals, es presenta com a gas de color blau clar, irritant, d'olor picant característica i fortament absorbent de la radiació ultraviolada d'ona curta.

Note

 • 1. L'ozó, juntament amb el diòxid de carboni i el vapor d'aigua, és un dels principals gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
 • 2. La major part de l'ozó es troba a l'estratosfera, on forma la capa d'ozó, i és d'origen natural, com el vapor d'aigua i una part del diòxid de carboni. Una part petita de l'ozó, en canvi, es produeix a la troposfera, de manera indirecta com a conseqüència de les immissions d'òxid nitrós en superfície amb la radiació solar, la qual cosa dona lloc al boirum o a la boira fotoquímica durant els mesos càlids de l'any i està relacionada amb la pèrdua de la qualitat de l'aire.
ozonosfera ozonosfera

Conceptes generals

 • ca  capa d'ozó, n f
 • ca  ozonosfera, n f sin. compl.
 • es  capa de ozono, n f
 • es  ozonosfera, n f
 • fr  couche d'ozone, n f
 • fr  ozonosphère, n f
 • en  ozone layer, n
 • en  ozonosphere, n

Conceptes generals

Definition
Capa de l'atmosfera que s'estén aproximadament entre els 20 i els 50 km d'altitud, en la qual la concentració d'ozó és màxima cap als 25 km i negligible per sobre dels 50 km o, en determinades zones del planeta, dels 70 km.

Note

 • 1. La capa d'ozó filtra una part de les radiació ultraviolada del Sol.
 • 2. La concentració d'ozó de la capa d'ozó pot presentar variacions estacionals, i també pot variar per fenòmens naturals com les erupcions volcàniques, si bé la principal alteració de la capa d'ozó es deu a l'activitat antropogènica, que ha provocat el forat de la capa d'ozó.