Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentation
Pacte Verd Europeu Pacte Verd Europeu

Acords, textos i organismes de referència

 • ca  Pacte Verd Europeu, n m
 • es  Pacto Verde Europeo, n m
 • fr  Pacte vert européen, n m
 • fr  Pacte vert pour l'Europe, n m
 • en  European Green Deal, n

Acords, textos i organismes de referència

Definition
Conjunt de mesures aprovades en el marc de la Comissió Europea amb l'objectiu d'aconseguir una economia sostenible a la Unió Europea.

Note

 • 1. El Pacte Verd Europeu comprèn tots els sectors de l'economia, especialment el transport, l'energia, l'agricultura, la construcció i la indústria.
 • 2. Un dels pilars fonamentals del Pacte Verd Europeu és la lluita contra el canvi climàtic, amb l'objectiu d'assolir la neutralitat climàtica de cara al 2050.
paleoclimatologia paleoclimatologia

Conceptes generals

 • ca  paleoclimatologia, n f
 • es  paleoclimatología, n f
 • fr  paléoclimatologie, n f
 • en  palaeoclimatology, n
 • en  paleoclimatology, n

Conceptes generals

Definition
Disciplina que estudia els climes dels temps geològics passats i les causes de les variacions que presenten.
part per milió en volum part per milió en volum

Conceptes generals

 • ca  part per milió en volum, n f
 • es  parte por millón en volumen, n f
 • fr  partie par million en volume, n f
 • en  part per million by volume, n
 • en  part per million in volume, n
 • sbl  ppmv

Conceptes generals

Definition
Expressió de concentració que es refereix a una unitat de volum d'un gas continguda en un milió d'unitats de volum d'aire.

Note

 • La concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera s'expressa en parts per milió en volum.
partícula en suspensió partícula en suspensió

Causes del canvi climàtic

 • ca  partícula en suspensió, n f
 • es  partícula en suspensión, n f
 • fr  particule en suspension, n f
 • en  particulate, n
 • en  particulate matter, n
 • en  suspended particle, n
 • en  suspended particulate matter, n
 • en  PM, n sigla
 • en  SP, n sigla
 • en  SPM, n sigla

Causes del canvi climàtic

Definition
Partícula sòlida o líquida de diàmetre inferior a 10 µm que es troba en suspensió a l'atmosfera, amb una velocitat de sedimentació baixa i un temps de permanència bastant llarg, en funció de la seva densitat.

Note

 • 1. Les partícules en suspensió poden ser d'origen natural (com la pols volcànica, els grans de pol·len, etc.) o bé d'origen antropogènic (com els residus de foneries industrials, els insecticides aplicats als cultius, etc.).
 • 2. Les partícules en suspensió afecten negativament la salut de les persones i també tenen efectes en el clima de la Terra, ja que canvien la quantitat de radiació solar entrant i la quantitat de radiació infraroja sortint retinguda a l'atmosfera.
 • 3. La sigla PM seguida d'una xifra en subíndex fa referència a totes les partícules en suspensió d'una mida màxima determinada, com ara PM10 (partícules en suspensió que tenen un diàmetre comprès entre 10 µm i 2,6 µm), PM2,5 (partícules en suspensió que tenen un diàmetre comprès entre 2,5 µm i 0,2) i PM0,1 (partícules en suspensió de menys de 0,1 µm).
 • 4. Els equivalents anglesos particulate matter i suspended particulate matter fan referència a un conjunt de partícules en suspensió.
 • 5. En l'àmbit de la climatologia i la meteorologia, sovint també s'utilitza el terme aerosol atmosfèric o simplement aerosol per a designar aquest concepte o un concepte lleugerament més ampli (qualsevol partícula sòlida o líquida de diàmetre inferior a 100 µm que es troba en suspensió a l'atmosfera, incloent més específicament les partícules en suspensió). En altres àmbits, en canvi, el terme aerosol no és un terme sinònim ni hiperònim de partícula en suspensió, sinó que designa el conjunt de les partícules i el gas en què estan suspeses.
PEG PEG

Causes del canvi climàtic

 • ca  potencial d'escalfament global, n m
 • ca  PEG, n m sigla
 • es  potencial de calentamiento de la Tierra, n m
 • es  potencial de calentamiento global, n m
 • es  PCG, n m sigla
 • es  PCT, n m sigla
 • fr  potentiel de réchauffement climatique, n m
 • fr  potentiel de réchauffement de la planète, n m
 • fr  potentiel de réchauffement global, n m
 • fr  potentiel de réchauffement planétaire, n m
 • fr  PRG, n m sigla
 • fr  PRP, n m sigla
 • en  global warming potential, n
 • en  GWP, n sigla

Causes del canvi climàtic

Definition
Índex que permet comparar la contribució a l'escalfament global dels diferents gasos d'efecte hivernacle durant un període de temps determinat, a partir de la mesura del temps que es mantenen a l'atmosfera i de la seva capacitat d'absorbir la radiació infraroja.
pèrdua d'aliments pèrdua d'aliments

Causes del canvi climàtic

 • ca  pèrdua d'aliments, n f
 • es  pérdida de alimentos, n f
 • fr  perte alimentaire, n f
 • en  food loss, n

Causes del canvi climàtic

Definition
Desaprofitament d'aliments aptes per al consum que es produeix en la fase de producció primària de la cadena alimentària.

Note

 • 1. La pèrdua d'aliments inclou, per exemple, els aliments que es descarten perquè no tenen l'aspecte desitjat, especialment productes agrícoles.
 • 2. La pèrdua d'aliments té repercussions ambientals importants: d'una banda, es generen emissions en va al llarg de la cadena de proveïment alimentari; d'altra banda, els aliments rebutjats, si no s'aprofiten per a fer confitures, conserves o sucs, van a parar a l'abocador i s'han de gestionar com a residus, la qual cosa requereix energia i genera més emissions; a més a més, el procés de descomposició de la matèria orgànica emet metà, el qual també contribueix a l'escalfament global i al canvi climàtic.
 • 3. Es distingeix la pèrdua d'aliments del malbaratament alimentari, si bé les conseqüències ambientals són similars.
pèrdua de la biodiversitat pèrdua de la biodiversitat

Efectes del canvi climàtic

 • ca  pèrdua de la biodiversitat, n f
 • es  pérdida de la biodiversidad, n f
 • fr  diminution de la biodiversité, n f
 • en  biodiversity loss, n

Efectes del canvi climàtic

Definition
Procés de disminució de la diversitat d'ecosistemes, espècies o gens, no solament de la reducció en el nombre, sinó també en les seves freqüències relatives.

Note

 • 1. La pèrdua de la biodiversitat, que és un procés que s'ha donat al llarg de milers d'anys a causa de fenòmens naturals, és veu accelerada actualment per causes derivades de l'activitat antropogènica.
 • 2. L'escalfament global i el canvi climàtic també propicien la pèrdua de biodiversitat. Per exemple, a causa de l'augment de la temperatura, algunes espècies es veuen forçades a traslladar-se a zones més fredes i són substituïdes per espècies invasores.
perfluorocarboni perfluorocarboni

Causes del canvi climàtic

 • ca  perfluorocarbur, n m
 • ca  perfluorocarboni, n m sin. compl.
 • es  perfluorocarbono, n m
 • es  perfluorocarburo, n m
 • fr  hydrocarbure perfluoré, n m
 • fr  perfluorocarbone, n m
 • en  perfluorocarbon, n
 • sbl  PFC

Causes del canvi climàtic

Definition
Substància formada exclusivament per carboni i fluor.

Note

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els perfluorocarburs, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), són un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics.
 • 2. Els perfluorocarburs tenen un potencial d'escalfament global entre 6.630 i 11.100 vegades superior al del diòxid de carboni.
perfluorocarbur perfluorocarbur

Causes del canvi climàtic

 • ca  perfluorocarbur, n m
 • ca  perfluorocarboni, n m sin. compl.
 • es  perfluorocarbono, n m
 • es  perfluorocarburo, n m
 • fr  hydrocarbure perfluoré, n m
 • fr  perfluorocarbone, n m
 • en  perfluorocarbon, n
 • sbl  PFC

Causes del canvi climàtic

Definition
Substància formada exclusivament per carboni i fluor.

Note

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els perfluorocarburs, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), són un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics.
 • 2. Els perfluorocarburs tenen un potencial d'escalfament global entre 6.630 i 11.100 vegades superior al del diòxid de carboni.
permafrost permafrost

Efectes del canvi climàtic

 • ca  permagel, n m
 • ca  permafrost, n m sin. compl.
 • es  pergelisol, n m
 • es  permafrost, n m
 • es  permagel, n m
 • es  permahielo, n m
 • fr  pergélisol, n m
 • fr  permafrost, n m
 • fr  permagel, n m
 • en  pergelisol, n
 • en  permafrost, n

Efectes del canvi climàtic

Definition
Capa de sòl, incloent-hi el gel o la matèria orgànica que pot contenir, que es manté a una temperatura igual o inferior als 0°C durant un mínim de dos anys consecutius.

Note

 • 1. El permagel pot ser ric en gel o pot ser sec, segons la quantitat d'aigua en estat sòlid que conté. El gruix és molt variable i pot anar des d'uns pocs centímetres fins a desenes o centenars de metres.
 • 2. El desglaç del permagel es produeix de manera permanent a causa de l'escalfament global i el canvi climàtic.