Back to top

Neoloteca

Presentation

Full records of the terms standardized by TERMCAT's Supervisory Council.

acretiu -iva acretiu -iva

Economia > Finances > Mercats financers

 • ca  acretiu -iva, adj
 • es  acretivo
 • es  relutivo
 • fr  relutif
 • en  accretive
 • en  relutive

Economia > Finances > Mercats financers

Definition
Dit de l'operació que provoca un increment dels beneficis per acció o del valor d'un actiu financer.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes acreció i acretiu -iva:

  S'aproven els termes acreció i acretiu -iva, probablement calcs de les formes angleses d'origen llatí accretion i accretive, respectivament, pels motius següents:

  ·són les formes utilitzades habitualment per a designar aquests conceptes i es documenten en fonts especialitzades;

  ·des del punt de vista lingüístic, són designacions explicables en català, totes dues d'origen llatí: acreció és una forma ja recollida al diccionari normatiu en els àmbits de la meteorologia, l'astronomia i la geologia, i prové del substantiu llatí accretio, -ōnis, que significa, genèricament, 'creixement'; acretiu -iva, al seu torn, és un adjectiu anàleg a molts d'altres, la majoria cultismes, creats també amb el sufix culte -iu -iva (pensatiu, agressiu, receptiu, etc.);

  ·totes dues formes són semànticament motivades i s'identifiquen de manera inequívoca amb els respectius conceptes;

  ·en altres llengües romàniques s'utilitzen les designacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau de tots els especialistes consultats.

  Es desestimen les formes increment i incremental, augment i augmentatiu -iva, i creixement i creixent, que també s'han valorat, perquè són massa genèriques i no tenen ús referides a aquests conceptes.

  També s'han descartat les formes relució i relutiu -iva, paral·leles a les designacions habituals en francès, perquè no tenen ús.

  [Acta 547, 31 de maig de 2012]
acro acro

Esport > Esports d'hivern > Esquí > Esquí artístic i acrobàtic

 • ca  acroesquí, n m
 • ca  acro, n m sin. compl.
 • ca  ballet, n m sin. compl.
 • es  acro
 • es  acro-ski
 • es  ballet
 • fr  acro
 • fr  ballet
 • fr  ski de ballet
 • en  acro
 • en  ballet
 • en  ballet event
 • en  ballet skiing

Esport > Esports d'hivern > Esquí > Esquí artístic i acrobàtic

Definition
Modalitat de competició d'esquí artístic i acrobàtic que consisteix en un descens per una pista al llarg de la qual cal fer una sèrie de passos, cabrioles i piruetes acompanyats d'altres moviments acrobàtics harmonitzats amb música.

Note

 • La Federació Internacional d'Esquí ha substituït oficialment la denominació ballet per acroesquí.
acrobàcia còmica acrobàcia còmica

Arts > Circ

 • ca  acrobàcia còmica, n f
 • es  acrobacia cómica
 • fr  acrobatie burlesque
 • fr  acrobatie comique
 • it  acrobazia comica
 • en  comic acrobatics
 • en  physical comedy

Arts > Circ

Definition
Acrobàcia executada amb l'objectiu de provocar la rialla.

Note

 • 1. Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de termes de circ de la subàrea d'acrobàcia:

  El Consell Supervisor ratifica les propostes de denominació acordades pels especialistes (sessió de normalització del dia 24 de novembre de 2010) tenint en compte els dos arguments bàsics següents:

  ·són les formes tradicionalment usades per a designar els conceptes i estan molt implantades;

  ·tenen un ús pràcticament internacional i es documenten també en la resta de llengües de referència.

  Pel que fa, concretament, a les formes barani, cody, rudy, randy i ady, que designen diferents elements acrobàtics, tenen un origen antroponímic, motiu pel qual s'ha optat per mantenir-los amb la forma originària, sense cap mena d'adaptació, seguint criteris terminològics i d'internacionalitat. La forma rudi (adaptació de rudy), que s'havia aprovat prèviament a l'acta del Consell Supervisor núm. 280, es canviarà, doncs, seguint la nova decisió, per rudy. Encara que en el cas específic de rudy, randy i ady, que són hipocorístics, hi ha vacil·lació en la majoria de llengües pel que fa a la vocal final (y i i), la documentació consultada mostra que hi ha una certa preferència per les designacions amb y.
 • 2. Observacions del Consell Supervisor sobre l'aprovació del terme acrobàcia còmica.

  Es descarta la sinonímia amb acrobàcia excèntrica, proposada per alguns especialistes, perquè no té l'acord de tots els experts: n'hi ha que asseguren que és una designació sense tradició en català i que consideren que no és clar que denomini el mateix concepte que acrobàcia còmica.
acrocefàlids acrocefàlids

Zoologia > Ocells, **Denominació catalana 1: Manlleu de nom científic adaptat morfològicament**

 • ca  acrocefàlids, n m pl
 • nc  Acrocephalidae
 • cod  **Motiu de normalització: Omplir un buit denominatiu**

Zoologia > Ocells, **Denominació catalana 1: Manlleu de nom científic adaptat morfològicament**

Definition
Família d'ocells de l'ordre dels passeriformes.
acroesquí acroesquí

Esport > Esports d'hivern > Esquí > Esquí artístic i acrobàtic

 • ca  acroesquí, n m
 • ca  acro, n m sin. compl.
 • ca  ballet, n m sin. compl.
 • es  acro
 • es  acro-ski
 • es  ballet
 • fr  acro
 • fr  ballet
 • fr  ski de ballet
 • en  acro
 • en  ballet
 • en  ballet event
 • en  ballet skiing

Esport > Esports d'hivern > Esquí > Esquí artístic i acrobàtic

Definition
Modalitat de competició d'esquí artístic i acrobàtic que consisteix en un descens per una pista al llarg de la qual cal fer una sèrie de passos, cabrioles i piruetes acompanyats d'altres moviments acrobàtics harmonitzats amb música.

Note

 • La Federació Internacional d'Esquí ha substituït oficialment la denominació ballet per acroesquí.
acròmat acròmat

Física > Electricitat > Electromagnetisme, Física > Física de la radiació. Física d'altes energies

 • ca  acròmat, n m
 • fr  achromat
 • en  achromat
 • de  Achromat

Física > Electricitat > Electromagnetisme, Física > Física de la radiació. Física d'altes energies

Definition
Sistema de dues o més lents electromagnètiques que anul·len la cromaticitat del feix de partícules accelerades.

Note

 • Segons la física quàntica, les partícules en moviment tenen associada una ona la longitud d'ona de la qual depèn de l'energia de la partícula. En analogia amb els sistemes acromàtics òptics, que eviten que se separin els raigs de diferents colors, és a dir, de diferents longituds d'ona, anul·lar la cromaticitat del feix consisteix a evitar que se separin les partícules de diferent energia.
acrònim acrònim

Lingüística > Lexicologia

 • ca  acrònim, n m
 • es  acrónimo
 • fr  acronyme
 • en  acronym

Lingüística > Lexicologia

Definition
Sigla que és pronunciada sil·làbicament.

Note

 • 1. Per exemple, IEC (de Institut d'Estudis Catalans).
 • 2. Convé distingir l'acrònim consistent en una sigla que es pot llegir sil·làbicament de l'acrònim que és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules integrants d'un sintagma i l'acrònim que és un mot format per segments de paraules diverses.
acrònim acrònim

Lingüística > Lexicologia

 • ca  acrònim, n m
 • ca  mot creuat, n m
 • es  acrónimo
 • fr  mot-valise
 • en  blend
 • en  portmanteau

Lingüística > Lexicologia

Definition
Mot format per segments inicials o finals de dos o més mots.

Note

 • 1. Per exemple, informàtica (de informació automàtica) o mòdem (de modulator demodulator).
 • 2. Convé distingir l'acrònim que és un mot format per segments de paraules diverses de l'acrònim que és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules integrants d'un sintagma i l'acrònim consistent en una sigla que es pot llegir sil·làbicament.
acrònim acrònim

Lingüística > Lexicologia

 • ca  acrònim, n m
 • es  acrónimo
 • fr  acronyme
 • en  acronym

Lingüística > Lexicologia

Definition
Abreviació formada per lletres o segments inicials o finals dels mots que componen un sintagma.

Note

 • 1. Per exemple, INCAVI (de Institut Català de la Vinya i el Vi) o MACBA (de Museu d'Art Contemporani de Barcelona).
 • 2. Convé distingir l'acrònim que és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules integrants d'un sintagma de l'acrònim que és un mot format per segments de paraules diverses i l'acrònim consistent en una sigla que es pot llegir sil·làbicament.
acta de delimitació acta de delimitació

Dret

 • ca  acta de delimitació, n f
 • es  acta de apeo
 • fr  acte de bornage

Dret

Definition
Document en què s'acredita que s'ha dut a terme la delimitació d'un terreny.