Back to top
facultat facultat

Dret civil general

 • ca  facultat, n f
 • es  facultad

Dret civil general

Definición
Possibilitat d'actuar d'una persona pel fet de formar part del contingut d'una situació jurídica.
 • ca  fadiga, n f
 • es  fadiga

Drets reals

Definición
Dret d'adquisició preferent que té el censatari i, si hi ha pacte, també el censalista, de la finca gravada amb un cens en cas d'alienació.
fadristern fadristern

Dret de família

 • ca  cabaler, n m
 • ca  fadristern, n m sin. compl.
 • es  segundogénito
 • es  segundón

Dret de família

Definición
Fill no instituït hereu, normalment nascut el segon, que rep el seu dret hereditari en una quantitat de diners o cabal en contreure matrimoni o en morir els seus pares.
 • ca  família, n f
 • es  familia

Dret de família

Definición
Conjunt de persones unides per l'afecte, el matrimoni o la filiació que viuen juntes i posen en comú els seus recursos econòmics.
fedatari | fedatària fedatari | fedatària

Dret civil general

 • ca  fedatari | fedatària, n m, f
 • es  fedatario | fedataria

Dret civil general

Definición
Persona amb autoritat per a donar fe pública, sigui judicial, notarial o mercantil.
 • ca  fefaent, adj
 • es  fehaciente

Dret civil general

Definición
Que fa fe, digne de fe.
fermança fermança

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  fiança, n f
 • ca  fermança, n f sin. compl.
 • es  fianza

Dret civil d'obligacions i contractes

Definición
Garantia personal en virtut de la qual una tercera persona diferent del deutor es compromet a complir una obligació en cas que el deutor no ho faci.
fet jurídic fet jurídic

Dret civil general

 • ca  fet jurídic, n m
 • es  hecho jurídico

Dret civil general

Definición
Esdeveniment al qual l'ordenament jurídic vincula conseqüències jurídiques.
fiador | fiadora fiador | fiadora

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  fiador | fiadora, n m, f
 • es  fiador | fiadora

Dret civil d'obligacions i contractes

Definición
Persona que, en una fiança, està obligada a complir una obligació en cas que el deutor no ho faci.
fiança fiança

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  fiança, n f
 • ca  fermança, n f sin. compl.
 • es  fianza

Dret civil d'obligacions i contractes

Definición
Garantia personal en virtut de la qual una tercera persona diferent del deutor es compromet a complir una obligació en cas que el deutor no ho faci.