Back to top
 • ca  edat, n f
 • es  edad

Dret civil general

Definición
Període d'existència de la persona, des del moment de la naixença fins al moment pres en consideració.
eixermada eixermada

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  eixermada, n f
 • es  eixermada

Dret civil d'obligacions i contractes

Definición
Contracte pel qual un conreador assumeix com a obligació principal la millora d'una finca o la seva transformació en finca de conreu.

Nota

 • L'eixermada és un tipus de parceria.
emancipació emancipació

Dret civil general, Dret de família

 • ca  emancipació, n f
 • es  emancipación

Dret civil general, Dret de família

Definición
Estat civil intermedi entre la minoria i la majoria d'edat, caracteritzat per l'extinció de la potestat parental i l'atorgament al menor d'una capacitat d'obrar com si fos major d'edat.
emancipar emancipar

Dret de família

 • ca  emancipar, v tr
 • es  emancipar

Dret de família

Definición
Alliberar un menor més gran de setze anys de la potestat parental.
emancipat | emancipada emancipat | emancipada

Dret civil general

 • ca  emancipat | emancipada, n m, f
 • es  emancipado | emancipada

Dret civil general

Definición
Menor més gran de setze anys que està alliberat de la potestat parental.
emancipat de fet | emancipada de fet emancipat de fet | emancipada de fet

Dret civil general

 • ca  menor de vida independent, n m, f
 • ca  emancipat de fet | emancipada de fet, n m, f sin. compl.
 • es  emancipado de hecho | emancipada de hecho
 • es  menor de vida independiente

Dret civil general

Definición
Menor més gran de setze anys que, sense estar emancipat legalment, viu de forma independent amb el consentiment dels seus pares i té la mateixa capacitat d'obrar que un emancipat.
 • ca  cens emfitèutic, n m
 • ca  emfiteusi, n f sin. compl.
 • es  censo enfitéutico
 • es  enfiteusis

Drets reals

Definición
Cens de caràcter perpetu i redimible a voluntat del censatari que, a més de la pensió periòdica anual, pot atorgar al censalista el dret de lluïsme o el dret de fadiga, si s'ha estipulat en el títol de constitució.
empenyorament empenyorament

Drets reals

 • ca  empenyorament, n m
 • ca  pignoració, n f
 • es  empeño
 • es  pignoración

Drets reals

Definición
Dret real que es constitueix sobre un bé, generalment moble, que es lliura al creditor o a una tercera persona per obtenir un crèdit, facultant aquests a retenir el bé i alienar-lo, un cop vençut el termini, si aquest crèdit no és pagat.
empenyorament empenyorament

Dret civil d'obligacions i contractes, Drets reals

 • ca  venda a carta de gràcia, n f
 • ca  empenyorament, n m sin. compl.
 • ca  retrovenda, n f sin. compl.
 • ca  venda amb pacte de retrovenda, n f sin. compl.
 • es  retroventa
 • es  venta a carta de gracia
 • es  venta con carta de gracia
 • es  venta con pacto de retroventa

Dret civil d'obligacions i contractes, Drets reals

Definición
Venda que conté el pacte de carta de gràcia.
 • ca  empenyorar, v tr
 • ca  pignorar, v tr
 • es  empeñar
 • es  pignorar

Drets reals

Definición
Lliurar un bé, generalment moble, al creditor o a una tercera persona per obtenir un crèdit, facultant aquests a retenir el bé i alienar-lo, un cop vençut el termini, si aquest crèdit no és pagat.