Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

Presentació
 • ca  equip d'assessorament i orientació pedagògica, n m
 • ca  EAP, n m sigla
 • es  equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica, n m
 • es  equipo de atención psicopedagógica, n m
 • es  equipo de orientación educativa y psicopedagógica, n m
 • es  EAP, n m sigla
 • es  EOEP, n m sigla

Definició
Equip multidisciplinari que presta un servei educatiu orientat al suport al personal docent dels centres educatius perquè pugui respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives o de suport d'alumnes en concret que poden sorgir al llarg de la seva escolarització.

Nota

 • L'equip d'assessorament i orientació pedagògica pot fer la detecció precoç de problemes de salut mental i trastorns en el desenvolupament psicopedagògic, com el trastorn de l'espectre autista o el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.
 • ca  educació social, n f
 • es  educación social, n f
 • fr  éducation sociale, n f
 • en  social education, n

Definició
Disciplina de caràcter pedagògic que aglutina diverses formes i pràctiques professionals de l'educació no formal, la qual té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, mitjançant la creació de contextos propicis per al desenvolupament personal i social i l'acompanyament de les persones en el seu procés de socialització i d'incorporació social.
educador social | educadora social educador social | educadora social

 • ca  educador social | educadora social, n m, f
 • es  educador social | educadora social, n m, f
 • fr  éducateur social | éducatrice sociale, n m, f
 • en  social educator, n

Definició
Professional amb formació i competències específiques en educació social que duu a terme intervencions socioeducatives en persones, famílies o col·lectius en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social, a més de tasques de prevenció d'aquestes situacions, i dinamitza grups o altres agents de l'entorn comunitari per a la inclusió comunitària de les persones amb un trastorn mental.

Nota

 • L'educador social o l'educadora social participa en diferents serveis de rehabilitació per a persones amb un trastorn mental greu i actua, també, com a agent de promoció de la salut.
element facilitador element facilitador

 • ca  facilitador, n m
 • ca  factor facilitador, n m
 • ca  element facilitador, n m sin. compl.
 • es  elemento facilitador, n m
 • es  facilitador, n m
 • es  factor facilitador, n m
 • fr  facilitateur, n m
 • en  facilitator, n

Definició
Factor ambiental que, quan és present en l'entorn, afavoreix la participació plena i efectiva en la vida social d'una persona amb un trastorn mental o un trastorn per ús de substàncies.

Nota

 • 1. Els facilitadors poden ser de diversos tipus. Per exemple, en l'àmbit educatiu es poden considerar facilitadors l'equip d'assessorament i orientació pedagògica i el suport intensiu per a l'escolarització inclusiva; en l'àmbit social, el club social; en l'àmbit comunitari, les xarxes de suport, i en l'àmbit laboral, el treball protegit.
 • 2. El concepte de facilitador s'oposa al de barrera.
 • ca  empoderament, n m
 • es  empoderamiento, n m
 • fr  autonomisation, n f
 • fr  renforcement des capacités, n m
 • en  empowerment, n

Definició
Procés pel qual una persona amb un trastorn mental o un trastorn per ús de substàncies adquireix els mitjans per a enfortir la seva capacitat de gestionar i promoure la pròpia salut, d'interactuar de manera conscient amb els serveis sanitaris i de participar activament en la rehabilitació i la recuperació.

Nota

 • 1. L'empoderament es basa en la potestat d'exercir el dret a prendre decisions a partir de l'accés a la informació, del diàleg i de la possibilitat de tenir opcions per escollir. Es pot veure restringit en els casos en què es nega la capacitat d'obrar.
 • 2. L'empoderament augmenta el benestar emocional, reforça la xarxa de suport i facilita la recuperació i la integració social.
 • 3. L'empoderament es pot veure afavorit per l'entorn a través de les relacions d'ajuda orientades a les decisions compartides, en la mesura que es basen en el respecte i la igualtat, contràriament a les relacions basades en el paternalisme.
enclavament laboral enclavament laboral

 • ca  enclavament laboral, n m
 • es  enclave laboral, n m
 • en  enclave, n

Definició
Modalitat de treball protegit en què una persona que treballa en un centre especial de treball es desplaça de manera temporal a una empresa de treball ordinari per dur-hi a terme tasques relacionades amb l'activitat normal de l'empresa, que té per objectiu promoure i facilitar la transició del treball protegit al treball ordinari.

Nota

 • L'enclavament laboral pretén que les persones amb discapacitat tinguin contacte amb empreses ordinàries i ampliïn la seva experiència professional per tenir més oportunitats d'accedir al mercat de treball ordinari; que les empreses ordinàries prenguin consciència de les capacitats i les aptituds de les persones amb discapacitat i, eventualment, les incorporin a la plantilla; fomentar el creixement dels centres especials de treball per garantir-hi l'estabilitat laboral, i contribuir que les empreses compleixin la quota de contractació de persones amb discapacitat que estableix la llei.
 • ca  fundació tutelar, n f
 • ca  entitat tutelar, n f sin. compl.
 • es  entidad tutelar, n f
 • es  fundación tutelar, n f

Definició
Persona jurídica sense ànim de lucre en qui pot recaure l'exercici de la tutela o la curatela, especialment quan no hi ha cap persona que la pugui exercir.

Nota

 • 1. La fundació tutelar té definits en la sentència de modificació de la capacitat els àmbits en què pot intervenir, per exemple la salut o l'administració patrimonial, i l'abast de les seves intervencions, que pot ser total o parcial, és a dir, pot substituir o bé complementar la capacitat d'obrar de la persona amb discapacitat.
 • 2. La fundació tutelar també pot facilitar altres figures de suport i protecció de la capacitat d'obrar, com ara l'assistència o el patrimoni protegit.
 • ca  envelliment actiu, n m
 • ca  envelliment saludable, n m
 • es  envejecimiento activo, n m
 • es  envejecimiento saludable, n m
 • es  vejez activa, n f
 • fr  vieillissement actif, n m
 • en  active aging, n
 • en  healthy aging, n
 • en  successful aging, n

Definició
Procés d'optimització de les oportunitats de benestar físic, psicològic i social, de participació i de seguretat que es porta a terme en el curs de l'envelliment, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida.

Nota

 • L'envelliment actiu pot actuar com a factor de protecció.
envelliment saludable envelliment saludable

 • ca  envelliment actiu, n m
 • ca  envelliment saludable, n m
 • es  envejecimiento activo, n m
 • es  envejecimiento saludable, n m
 • es  vejez activa, n f
 • fr  vieillissement actif, n m
 • en  active aging, n
 • en  healthy aging, n
 • en  successful aging, n

Definició
Procés d'optimització de les oportunitats de benestar físic, psicològic i social, de participació i de seguretat que es porta a terme en el curs de l'envelliment, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida.

Nota

 • L'envelliment actiu pot actuar com a factor de protecció.
equip d'assessorament i orientació pedagògica equip d'assessorament i orientació pedagògica

 • ca  equip d'assessorament i orientació pedagògica, n m
 • ca  EAP, n m sigla
 • es  equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica, n m
 • es  equipo de atención psicopedagógica, n m
 • es  equipo de orientación educativa y psicopedagógica, n m
 • es  EAP, n m sigla
 • es  EOEP, n m sigla

Definició
Equip multidisciplinari que presta un servei educatiu orientat al suport al personal docent dels centres educatius perquè pugui respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives o de suport d'alumnes en concret que poden sorgir al llarg de la seva escolarització.

Nota

 • L'equip d'assessorament i orientació pedagògica pot fer la detecció precoç de problemes de salut mental i trastorns en el desenvolupament psicopedagògic, com el trastorn de l'espectre autista o el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.