Actualització de la Neoloteca i el Cercaterm (29/03/21)

Imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització de la Neoloteca i el Cercaterm incorpora les novetats següents: 

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—El Lèxic d’al·lèrgies,  elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT, que ja s’havia publicat parcialment al Cercaterm com a avançament. El lèxic complet conté 1.972 termes corresponents a trastorns al·lèrgics tipificats, amb equivalents en castellà (en el cas de formes creades a Catalunya que estan pendents d’incorporació a la nomenclatura internacional)  i equivalents anglesos (en el cas de formes ja pertanyents a la nomenclatura internacional); en tots dos casos, també hi consten els codis corresponents. (Per exemple, al·lèrgia a arbres del gènere Populus o al·lèrgia a la caspa de gat.)

Termes normalitzats nous a la Neoloteca i el Cercaterm

—43 fitxes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, que corresponen a termes dels àmbits del medi ambient (per exemple, crèdit de carboni o migrant climàtic | migrant climàtica), l'economia i el comerç (per exemple, reflació  i client simulat | clienta simulada) i la meteorologia (per exemple, predicció ampliada o sisme de temporal). Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Neoloteca. 

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—72 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 56 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, joguina d’artista, en Lleure, i campa de vehicles, en Transport.)

• 8 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT. (Per exemple, llançar-se a la piscina, en futbol.)

• 8 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, anualitzar, en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Fitxes de criteris noves al Cercaterm

—2 fitxes noves, que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm apunts terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. Són les fitxes CRITERI canvi per desviador o canvi intern? i CRITERI allunar i amartar o bé aterrar a la Lluna i aterrar a Mart? Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. Per exemple, s’han regularitzat totes les denominacions que inclouen jutgessa per aclarir que són formes femenines tant jutge com jutgessa (jutge penal | jutge penal, jutgessa penal); s’ha establert sinonímia entre paratuberculosi i malaltia de Johne, i s’ha afegit la variant juvert a la fitxa julivert.