Back to top

Neoloteca

Presentació

Diccionari dels termes normalitzats.

adreça de difusió discrecional adreça de difusió discrecional

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  adreça de difusió discrecional, n f
 • es  dirección anycast, n f
 • es  dirección de difusión por proximidad, n f
 • fr  adresse anycast, n f
 • fr  adresse de diffusion à la cantonade, n f
 • en  anycast address
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'una forma híbrida (anglès/català)**

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**

Definició
Adreça que identifica un grup de destinataris potencials entre els quals només un, seleccionat cada cop per l'encaminador, està destinat a rebre la informació.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme adreça de difusió discrecional

  Resolució del Consell Supervisor

  D'acord amb la forma difusió discrecional, aprovada com a alternativa catalana a l'anglès anycasting, s'aprova també la forma semànticament relacionada adreça de difusió discrecional (equivalent a l'anglès unicast address), que substitueix la forma adreça de servei, aprovada inicialment pel Consell Supervisor (acta núm. 421, del 12 de gener de 2006) però imprecisa.

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al semimanlleu adreça anycast, força estès.

  ·És una denominació lingüísticament adequada, coherent amb el terme directament relacionat difusió discrecional i amb d'altres del mateix àmbit, com ara adreça de difusió o adreça de multidifusió.

  ·És descriptiva del concepte i lingüísticament adequada.

  ·Té el suport d'especialistes de l'àmbit.

  [Acta 667, 13 de juliol de 2020]
adreça de monodifusió adreça de monodifusió

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  adreça de monodifusió, n f
 • es  dirección de monodifusión, n f
 • es  dirección de unidifusión, n f
 • es  dirección unicast, n f
 • fr  adresse de monodiffusion, n f
 • fr  adresse individuelle, n f
 • fr  adresse unicast, n f
 • fr  adresse unicasting, n f
 • en  unicast address, n
 • en  unicasting address, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'una forma híbrida (anglès/català)**

TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**

Definició
Adreça que identifica un destinatari individual en una xarxa.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme adreça de monodifusió

  Resolució del Consell Supervisor

  D'acord amb la forma monodifusió, aprovada com a alternativa catalana a l'anglès unicasting, s'aprova també la forma semànticament relacionada adreça de monodifusió (equivalent a l'anglès unicast address), que substitueix la forma adreça d'unidestinació, aprovada inicialment pel Consell Supervisor (acta núm. 421, del 12 de gener de 2006).

  Criteris aplicats

  ·És una alternativa catalana al semimanlleu adreça unicast, força estès.

  ·És una denominació lingüísticament adequada, coherent amb el terme directament relacionat monodifusió i amb d'altres del mateix àmbit, com ara adreça de difusió o adreça de multidifusió.

  ·És descriptiva del concepte i lingüísticament adequada.

  ·En altres llengües es documenten denominacions similars.

  [Acta 667, 13 de juliol de 2020]
anunci de vídeo anunci de vídeo

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

 • ca  anunci de vídeo, n m
 • ca  videoanunci, n m
 • es  anuncio de vídeo, n m
 • es  videoanuncio, n m
 • fr  annonce publicitaire vidéo, n f
 • fr  annonce vidéo, n f
 • fr  pub vidéo, n f
 • fr  publicité vidéo, n f
 • en  video ad, n
 • en  video advertisement, n
 • en  video advertising, n
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Compost a la manera culta heterogeni (formant culte i formant català)**

Definició
Anunci realitzat en format de vídeo que es difon especialment a través d'internet.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme anunci de vídeo (sin. videoanunci)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions anunci de vídeo i videoanunci, com a sinònimes.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a anunci de vídeo:

  ·És una forma lingüísticament adequada, descriptiva del concepte.

  ·És una forma ja utilitzada i documentada àmpliament, que contextualment es redueix sovint en anunci o, segons el cas, en vídeo, d'acord amb l'element on es vol posar l'èmfasi.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitza la denominació anàloga.

  Quant a videoanunci:

  ·És també una denominació lingüísticament adequada, formada a partir del substantiu anunci i la forma prefixada vídeo-, que s'adjunta a noms o adjectius i fa referència a la imatge dels mitjans audiovisuals.

  ·És una denominació sintètica.

  ·És una forma semànticament adequada, que descriu amb precisió el concepte.

  ·És una forma anàloga formalment a altres denominacions de l'àmbit consolidades en català, com ara videojoc, videoclip, videoblog o videoconferència.

  ·És una forma utilitzada en l'àmbit, si bé és menys habitual que anunci de vídeo.

  ·Té el vistiplau d'especialistes del sector.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  [Acta 667, 13 de juliol de 2020]
anunci de vídeo dins de flux anunci de vídeo dins de flux

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  anunci de vídeo dins de flux, n m
 • ca  videoanunci dins de flux, n m
 • es  anuncio de vídeo in-stream, n m
 • es  anuncio in-stream, n m
 • fr  annonce InStream, n f
 • fr  publicité vidéo en flux continu, n f
 • en  in-stream ad, n
 • en  in-stream advertising, n
 • en  in-stream video ad, n
 • en  in-stream video advertisement, n
 • en  in-stream video advertising, n
 • en  instream advertising, n
 • en  instream ad, n var. ling.
 • en  instream video ad, n var. ling.
 • en  instream video advertisement, n var. ling.
 • en  instream video advertising, n var. ling.
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'una forma híbrida (anglès/català)**

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

Definició
Anunci de vídeo que es difon al començament, entremig o bé al final de la reproducció en continu d'un altre vídeo al qual està vinculat, que sovint es pot ometre al cap de pocs segons.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme anunci de vídeo dins de flux (sin. videoanunci dins de flux)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions anunci de vídeo dins de flux i videoanunci dins de flux, com a sinònimes.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al semimanlleu de l'anglès anunci de vídeo in-stream.

  ·Malgrat que són calcs de l'anglès, poden considerar-se formes també motivades en català: dins de flux fa referència al fet que el vídeo es reprodueix dins l'emissió (és a dir, dins el flux de dades) d'un altre vídeo.

  ·Tot i que són denominació força llargues, contextualment poden reduir-se sense problemes en anunci dins de flux o en vídeo dins de flux.

  ·Remeten a la denominació anglesa de referència i, per tant, permeten identificar el concepte amb prou facilitat.

  ·Són paral·leles a les formes semànticament relacionades anunci de vídeo fora de flux i videoanunci fora de flux (sinònims aprovats com a alternatives a l'anglès out-stream vídeo ad).

  Formes desestimades

  S'han valorat també les alternatives següents, finalment descartades per motius diversos:

  -Anunci de vídeo en flux continu i videoanunci en flux continu: No són solucions prou precises, perquè poden fer pensar en un vídeo que simplement es reprodueix en continu, independentment d'un altre (la reproducció en continu, o streaming en anglès, és la reproducció de continguts audiovisuals a mesura que es van transferint, sigui en directe o en diferit).

  -Anunci de vídeo en flux de reproducció i videoanunci en flux de reproducció: Són formes descriptives i força entenedores, però són massa llargues i, per tant, es creu que difícilment podran substituir el manlleu.

  -Anunci de vídeo (o videoanunci) incorporat / anunci de vídeo (o videoanunci) incrustat / anunci de vídeo (o videoanunci) inserit / anunci de vídeo (o videoanunci) vinculat: Aquestes formes també serien aplicables a anuncis de vídeo publicats (és a dir, incorporats, inserits, etc.) en xarxes socials o en pàgines web. Per tant, no són prou precises.
  -Anunci de vídeo en vídeo o videoanunci en vídeo: Són formes poc entenedores, segons els experts.

  [Acta 667, 13 de juliol de 2020]
anunci de vídeo fora de flux anunci de vídeo fora de flux

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

 • ca  anunci de vídeo fora de flux, n m
 • ca  videoanunci fora de flux, n m
 • es  anuncio de vídeo out-stream, n m
 • es  anuncio out-stream, n m
 • fr  annonce vidéo outstream, n f
 • fr  publicité intégrée, n f
 • fr  publicité vidéo intégrée, n f
 • fr  publicité vidéo native, n f
 • en  out-stream ad, n
 • en  out-stream video ad, n
 • en  out-stream video advertisement, n
 • en  out-stream video advertising, n
 • en  outstream ad, n var. ling.
 • en  outstream video ad, n var. ling.
 • en  outstream video advertisement, n var. ling.
 • en  outstream video advertising, n var. ling.
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'una forma híbrida (anglès/català)**

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+SPrep)**

Definició
Anunci de vídeo integrat dins el codi d'una pàgina web o d'una xarxa social, no vinculat a la reproducció de cap altre vídeo, que apareix entre els paràgrafs d'un article o entre articles, a mesura que s'avança per la pàgina.

Nota

 • Els anuncis de vídeo fora de flux són habitualment anuncis de vídeo natius. Sovint es reprodueixen amb el so desactivat fins que l'usuari no hi interactua.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme anunci de vídeo fora de flux (sin. videoanunci fora de flux)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions anunci de vídeo fora de flux i videoanunci fora de flux, com a sinònimes.

  Criteris aplicats

  ·Són alternatives catalanes al semimanlleu de l'anglès anunci de vídeo out-stream.

  ·Malgrat que són calcs de l'anglès, poden considerar-se formes també motivades en català: fora de flux fa referència al fet que el vídeo no es reprodueix dins l'emissió (és a dir, dins el flux de dades) d'un altre vídeo, sinó independentment, durant la navegació.

  ·Tot i que són denominacions força llargues, contextualment poden reduir-se sense problemes en anunci fora de flux o en vídeo fora de flux.

  ·Remeten a la denominació anglesa de referència i, per tant, permeten identificar el concepte amb prou facilitat.

  ·Són coherents amb les formes semànticament relacionades anunci de vídeo dins de flux i videoanunci dins de flux, aprovades com a alternatives a l'anglès in-stream vídeo ad.

  Formes desestimades

  S'han valorat també les alternatives següents, finalment descartades per motius diversos:

  -Anunci de vídeo en flux de navegació (o videoanunci en flux de navegació) i anunci de vídeo fora del flux de reproducció o videoanunci fora del flux de reproducció: Són formes descriptives i força entenedores, però són molt llargues i, per tant, es creu que difícilment podran substituir el manlleu.

  -Anunci de vídeo autònom o videoanunci autònom: No són formes prou precises, perquè no especifiquen respecte de què són autònoms aquest anuncis. De fet, no són estrictament autònoms, perquè depenen del web o de la xarxa on s'insereixen.

  -Anunci de vídeo en text o videoanunci en text: Són formes poc entenedores, segons els experts.

  -Anunci de vídeo natiu o videoanunci natiu: Malgrat el que recullen algunes fonts, aquestes formes designen, segons els especialistes, un altre concepte. Hi ha confusió, però, perquè els anuncis de vídeo fora de flux són habitualment vídeos natius, dissenyats específicament per a la plataforma on s'insereixen.

  [Acta 667, 13 de juliol de 2020]
anunci de vídeo natiu anunci de vídeo natiu

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep+Adj)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+Adj)**

 • ca  anunci de vídeo natiu, n m
 • ca  videoanunci natiu, n m
 • es  anuncio de vídeo nativo, n m
 • fr  publicité vidéo intégrée, n f
 • fr  publicité vidéo native, n f
 • en  native video ad, n
 • en  native video advertisement, n
 • en  native video advertising, n
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**

Comunicació > Publicitat, **Denominació catalana 1: Locució nominal (N+SPrep+Adj)**, **Denominació catalana 2: Locució nominal (N+Adj)**

Definició
Anunci de vídeo que es crea específicament per a ser reproduït en una plataforma determinada.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme anunci de vídeo natiu (sin. videoanunci natiu)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions anunci de vídeo natiu i videoanunci natiu (calcs de l'anglèsnative video ad), com a sinònimes.

  Criteris aplicats

  ·Totes dues són formes lingüísticament adequades, formades, respectivament, pels nuclis anunci de vídeo i videonunci (sinònims), i l'adjectiu natiu -iva, ja aprovat en català (acta del Consell Supervisor núm. 573) referit a les aplicacions o els programes "específicament dissenyats per a ser executats en una plataforma concreta".

  ·Són formes coherents amb el terme superordinat publicitat nativa, també normalitzat.

  ·Són denominacions ja documentades en català.

  ·Tenen el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitzen formes anàlogues.

  [Acta 667, 13 de juliol de 2020]