Back to top
qualitat acústica qualitat acústica

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  qualitat acústica, n f
 • es  calidad acústica
 • en  acoustical quality

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definition
Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d'immissió sonora i emissió sonora i de la seva importància social i cultural.
qualitat ambiental qualitat ambiental

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  qualitat ambiental, n f
 • es  calidad ambiental
 • fr  qualité de l'environnement
 • en  environmental quality

Política > Instruments i mesures de control

Definition
Conjunt d'indicadors apreciatius de l'estat del medi ambient en un moment i en un espai determinats.
qualitat de l'aigua qualitat de l'aigua

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  qualitat de l'aigua, n f
 • es  calidad del agua
 • en  water quality

Política > Instruments i mesures de control

Definition
Paràmetre que indica les propietats de l'aigua en relació amb el seu ús potencial i que disminueix progressivament a mesura que augmenta la concentració de contaminants.
qualitat de l'aire qualitat de l'aire

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  qualitat de l'aire, n f
 • es  calidad del aire
 • fr  qualité de l'air
 • en  air quality

Política > Instruments i mesures de control

Definition
Paràmetre que indica la composició de l'aire i que disminueix progressivament a mesura que augmenta la concentració de contaminants.

Note

 • La valoració de la qualitat de l'aire es realitza mitjançant la comparació dels nivells d'immissió amb els nivells màxims permesos regulats per la legislació, els quals indiquen el nivell aproximat a partir del qual podria produir-se algun efecte negatiu sobre la salut.
qualitat de vida qualitat de vida

Política > Instruments i mesures de control

 • ca  qualitat de vida, n f
 • es  calidad de vida
 • fr  qualité de la vie
 • en  quality of life

Política > Instruments i mesures de control

Definition
Conjunt de condicions, béns i valors que determinen la manera de viure d'una societat.
qualitat del sòl qualitat del sòl

Política > Vectors > Sòls, Política > Instruments i mesures de control

 • ca  qualitat del sòl, n f
 • es  calidad del suelo

Política > Vectors > Sòls, Política > Instruments i mesures de control

Definition
Paràmetre que indica les propietats del sòl en relació amb el seu ús potencial i que disminueix progressivament a mesura que augmenta la concentració de contaminants o l'activitat dels agents de degradació.
quitrà quitrà

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

 • ca  quitrà, n m
 • es  alquitrán
 • en  tar

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

Definition
Líquid espès, viscós, de color fosc, bituminós, obtingut com a residu de la destil·lació destructiva del carbó, de la fusta, de la torba, de l'hulla, del petroli i d'altres materials d'origen vegetal.