Back to top
abocament abocament

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  abocament, n m
 • es  vertido
 • en  dump
 • en  dumping

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definition
Emissió de líquids o sòlids al medi o directament a una infraestructura destinada a tractar-los o a contenir-los.
abocament controlat abocament controlat

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  abocament controlat, n m
 • ca  deposició controlada, n f sin. compl.
 • es  deposición controlada
 • es  vertido controlado
 • en  controlled disposal
 • en  controlled dumping

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definition
Abocament realitzat seguint uns procediments tècnics i una reglamentació i normativa determinats.
abocament incontrolat abocament incontrolat

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  abocament incontrolat, n m
 • ca  deposició incontrolada, n f sin. compl.
 • es  vertido incontrolado
 • en  pirate waste dumping
 • en  uncontrolled dumping

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definition
Abocament realitzat sense seguir uns procediments tècnics i una reglamentació i normativa determinats.

Note

 • Els abocaments incontrolats causen dispersió de contaminants, degradació d'àrees, afecció en els ecosistemes i impactes paisatgístics.
abocament zero abocament zero

Política > Vectors > Residus > Tractaments

 • ca  abocament zero, n m
 • es  vertido cero
 • en  zero-discharge

Política > Vectors > Residus > Tractaments

Definition
Situació en què una indústria no emet a l'exterior de les seves instal·lacions cap mena de contaminant, que es considera l'estat ideal a aconseguir.

Note

 • Normalment s'aplica a les aigües residuals i no tant a residus o emissions a l'atmosfera, i es relaciona sobretot amb operacions de reciclatge en origen.
abrasió abrasió

Impacte ambiental > Origen > Fonts naturals

 • ca  abrasió, n f
 • es  abrasión
 • en  abrasion

Impacte ambiental > Origen > Fonts naturals

Definition
Desgast d'una part de la superfície terrestre per l'acció d'elements que causen fricció, com ara rocs, glaç, sorra arrossegada pel vent, etc.
absorbent absorbent

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

 • ca  absorbent, n m
 • es  absorbente
 • fr  absorbant
 • en  absorbent

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

Definition
Substància que pot retenir-ne una altra per absorció.
absorbidor absorbidor

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Instal·lacions

 • ca  absorbidor, n m
 • es  absorbedor
 • fr  absorbeur
 • en  absorber

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Instal·lacions

Definition
Dispositiu on es produeix una absorció.
absorció absorció

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

 • ca  absorció, n f
 • es  absorción
 • fr  absorption
 • en  absorption

Política > Vectors > Ambient atmosfèric > Tractaments

Definition
Procés pel qual una substància s'integra en una altra substància a escala molecular i s'hi difon homogèniament.

Note

 • Pot consistir en la solució física d'un gas, d'un líquid o d'un sòlid en un líquid, o en la reacció química d'un gas o d'un líquid amb un líquid o un sòlid.
absorció acústica absorció acústica

Política > Vectors > Soroll i vibracions

 • ca  absorció acústica, n f
 • es  absorción acústica
 • fr  absorption acoustique
 • en  acoustic absorption
 • en  sound absorption

Política > Vectors > Soroll i vibracions

Definition
Magnitud que quantifica el decrement de l'energia d'un camp acústic quan les ones sonores passen a través d'un medi determinat o quan xoquen amb les superfícies límit d'un recinte o obstacle.
accident accident

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

 • ca  accident, n m
 • es  accidente
 • en  accident

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

Definition
Sinistre fortuït de causes humanes o mecàniques, generalment violent i sobtat, que sol produir danys materials, lesions corporals i/o pèrdua de vides humanes.