Back to top
accident greu accident greu

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

 • ca  accident greu, n m
 • es  accidente grave
 • fr  accident grave
 • en  major accident

Impacte ambiental > Origen > Fonts antropogèniques

Definition
Esdeveniment incontrolat produït per una activitat industrial, que comporta una situació de risc de diversa consideració, immediat o diferit, per a les persones, el medi i els béns materials, i en el qual sol estar implicada una substància perillosa.
àcid àcid

Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques

 • ca  àcid, n m
 • es  ácido
 • fr  acide
 • en  acid

Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques

Definition
Substància capaç de donar protons (ions H+).

Note

 • Com a cas particular i clàssic, l'àcid és la substància que conté hidrogen capaç de ser reemplaçat per elements o radicals positius per a formar sals, que es dissol en aigua i forma ió hidrogen, o que reacciona amb un àlcali i forma una sal i aigua.
àcid -a àcid -a

Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques

 • ca  àcid -a, adj
 • es  ácido
 • fr  acide
 • en  acid

Impacte ambiental > Agents contaminants > Característiques

Definition
Que té les propietats d'un àcid.
àcid clorhídric àcid clorhídric

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  àcid clorhídric, n m
 • es  ácido clorhídrico
 • fr  acide chlorhydrique
 • en  chlorhydric acid
 • for  HCl

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definition
Solució aquosa de clorur d'hidrogen gas fumant a l'aire, incolora o groguenca, de caràcter àcid fort i molt corrosiva.

Note

 • És un dels contaminants primaris responsables de la pluja àcida i procedeix sobretot de fonts antropogèniques, com ara de plantes de fabricació d'adobs.
àcid fluorhídric àcid fluorhídric

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  àcid fluorhídric, n m
 • es  ácido fluorhídrico
 • fr  acide fluorhydrique
 • en  fluorhydric acid
 • for  HF

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definition
Solució aquosa de fluorur d'hidrogen gas de caràcter àcid feble, tòxica per als éssers vius i molt corrosiva per a determinats materials.

Note

 • Algunes de les fonts d'emissió més importants d'aquest contaminant atmosfèric són les fàbriques de superfosfats i, sobretot, les foneries d'alumini.
àcid nítric àcid nítric

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  àcid nítric, n m
 • es  ácido nítrico
 • fr  acide nitrique
 • en  nitric acid
 • for  HNO3

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definition
Oxoàcid del nitrogen pentavalent incolor o groguenc, molt corrosiu i oxidant, els vapors del qual són molt tòxics.

Note

 • És un contaminant secundari que es troba a l'atmosfera en forma d'aerosol o com a component de la pluja àcida. Es forma per oxidació dels òxids de nitrogen.
àcid sulfhídric àcid sulfhídric

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  àcid sulfhídric, n m
 • es  ácido sulfhídrico
 • fr  acide sulfhydrique
 • en  hydrosulphuric acid
 • for  H2S

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definition
Solució aquosa del sulfur d'hidrogen gas incolora, inflamable, tòxica, que fa olor d'ous podrits.

Note

 • La font d'emissió més important d'aquest contaminant atmosfèric és la descomposició de la matèria orgànica, especialment la que té lloc al fons dels embassaments, llacs o rius receptors d'aigües residuals.
àcid sulfúric àcid sulfúric

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

 • ca  àcid sulfúric, n m
 • es  ácido sulfúrico
 • fr  acide sulfurique
 • en  sulphuric acid
 • for  H2SO4

Impacte ambiental > Agents contaminants > Tipus

Definition
Oxoàcid de sofre hexavalent de consistència oliosa, incolor, inodor i molt corrosiu.

Note

 • És un contaminant secundari que es troba a l'atmosfera en forma d'aerosol o com a component de la pluja àcida. Es forma per oxidació del diòxid de sofre, amb hidratació posterior.
acidesa acidesa

Conceptes generals, Política > Vectors > Sòls

 • ca  acidesa, n f
 • es  acidez
 • en  acidity

Conceptes generals, Política > Vectors > Sòls

Definition
Característica química de la solució del sòl que expressa la seva concentració d'ions d'hidrogen.

Note

 • L'acidesa es mesura amb el valor del pH.
acidificació acidificació

Impacte ambiental > Efectes

 • ca  acidificació, n f
 • es  acidificación
 • fr  acidification
 • en  acidification

Impacte ambiental > Efectes

Definition
Introducció d'àcid en un medi.

Note

 • Té una importància especial la introducció en el medi d'àcid sulfúric i d'àcid nítric, formats en reaccionar les emissions a l'atmosfera d'òxids de sofre i de nitrogen amb el vapor d'aigua present a l'aire.